Wijsheid en de Vreze GodsWijsheid is het vermogen te weten wat het goede is om te doen. Voor we het goede kunnen doen, moeten we weten wat het is. Als God ziet dat iemand echt het goede wil doen, dan laat Hij die persoon het begrijpen (Johannes 7:17).


Als iemand het wil weten alleen uit intellectuele nieuwgierigheid, dan is er geen werkelijk doel voor God om die persoon wijsheid te geven (Mattheüs 11:25). Als we het goede willen doen en niet weten wat het is, dan wil God dat ons graag laten zien (Efeze 1:17, Jakobus 1:5).


Het eerste deel van het zoeken naar wijsheid gaat in tegen onze natuurlijke neigingen. Het begin van wijsheid is de “Vreze van YHVH” (Psalm 111:10, Spreuken 1:7). De vreze voor YHVH is weten dat God zonde straft en dat we allen hebben gezondigd.


Yeshua definieerde de vreze voor YHVH als vrees voor de eeuwige straf van de hel na de dood (Lukas 12:5). Dat is het hoofdkenmerk van de vreze Gods.


Toch sprak Yeshua in datzelfde gedeelte 7 maal om niets te vrezen, geen persoon of omstandigheid (Lukas 12:4,7,11,22,26,29,32). De vreze Gods elimineert iedere andere soort vrees in het leven. Als je de vreze Gods hebt, dan ben je totaal zonder vrees voor ieder gevaar. Daarom kan de vreze Gods ook gedefinieerd worden als “morele moed”.

Als we ons realiseren dat God het kwade straft dan kunnen we:

  • Zelf ophouden met slechte dingen

  • Niet bang zijn voor het kwaad in anderen

  • Vechten tegen het kwaad in de wereld

Spreuken 8:13 – De vreze des Heeren is het kwade te haten.


Helaas zijn de meesten van ons actief in egoïstisch zijn, maar passief in het strijden tegen het kwaad. De vreze Gods geeft ons een actieve kracht om te weerstaan – eerst in onszelf en dan in anderen. Er wordt gezegd dat “Alles dat nodig is voor de triomf van het kwade, is dat goede mensen niets doen.” De vreze voor YHVH voorziet in de morele moed om te strijden tegen het kwaad.


De vreze Gods is het “begin” van de wijsheid. Toch is voor velen de vreze Gods het laatste van wijsheid dat je kunt begrijpen. Laten we met ijver de vreze van YHVH zoeken, net als Yeshua deed, als regelmatige gewoonte van gebed in de vroege ochtend met tranen en gekreun (Jeremia 5:24, Job 28:28, Mark 1:35, Hebreeen 5:7).


Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.