Visdom og gudsfrygtVisdom er evnen til at vide, hvad der er det rette at gøre. Før vi kan gøre dette, skal vi vide, hvad det er. Hvis Gud ser en person, som virkelig ønsker at gøre det rigtige, vil Han lade vedkommende vide det (Johannes 7:17).


Hvis nogle ønsker at vide det som en intellektuel kuriøsitet, er der ikke nogen reel grund til, at Gud giver vedkommende visdom (Matthæus 11:25). Hvis vi virkelig ønsker at gøre det rigtige, vil Gud med glæde vise os dette (Efeserbrevet 1:17, Jakobs Brev 1:5).


Den første del i søgningen af visdom går imod vores naturlige tilbøjeligheder. Begyn-delsen til visdom er ”at frygte Herren” (Salme 111:10, Ordsprogenes Bog 1:7). Frygt for Gud er at vide, at Gud straffer synd, og at vi alle har syndet.


Yeshua definerede frygt for Gud som en frygt for evig afstraffelse i helvede efter døden (Lukas 12:4, 7, 11, 22, 26, 29, 32). Frygten for Gud borteliminerer al anden frygt i livet. At have frygt for Gud er at være fuldstændig frygtløs for alle farer. Derfor kan frygten for Gud også defineres som ”moralsk mod.”

Når vi indser, at Gud straffer ondskab, kan vi:

  • Stoppe med selv at gøre ting forkert

  • Ikke være bange for ondskab i andre

  • Bekæmpe ondskab i verden

Ordsprogenes Bog 8:13 – ”At frygte Herren er at hade det onde.”


Desværre er de fleste af os aktive omkring det at være selviske, men passive i at bekæmpe ondskab. Frygt for Gud giver os en aktiv kraft til at stå imod – først hos os selv og derefter hos andre. Det er sagt, at ”alt, der behøves for at det onde triumfe-rer, er, at gode mennesker intet gør.” Frygt for YHVH giver moralsk mod til at be-kæmpe ondskab.

Gudsfrygten er ”begyndelsen” til visdom. For mange er frygten for Gud imidlertid det sidste, der bliver forstået om visdom. Lad os omhyggeligt søge frygten for Gud, endda som Yeshua gjorde med en regelmæssig vane med tidlig morgenbøn, med tårer og suk (Jeremias 5:24, Job 28:28, Markus 1:35, Hebræerbrevet 5:7).


Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.