Udfrielsen og endetiderneI denne måned gennemgår de ugentlige torahportioner 2. Mosebog: udfrielsen fra Egypten. Der er en vigtig forbindelse mellem beretningen om denne udfrielse og profetierne om endetiderne i Johannes Åbenbaring. Ser man forbindelsen mellem disse to begivenheder, vil forståelsen for Guds Riges overordnede plan forstærkes.

En af de første til at se denne forbindelse var min ven, Dan Juster, som skrev bogen,


Passover, the key to the book of Revelation. Han mærkede, at Gud gav ham en særlig forståelse af denne forbindelse i et øjebliks afslørende inspiration.


Jeg kom til den samme forståelse, mens jeg læste nogle rabbinske diskussioner ved-rørende ”den sidste forløsning vil blive ligesom den første forløsning” (med refe-rence til Mikas bog 7:15: Lad os se undere, som dengang du drog ud af Egypten).


Bibelen forstås rigtigt ved at læse hele teksten fra begyndelsen til enden. (fra 1. Mo-sebog til Johannes Åbenbaring.) Profetierne om endetiderne skal ses som kulminationen på udviklingen af Guds Rige helt fra begyndelsen: Edens Have, Syndfloden, udfrielsen fra Egypten, erobringen af Kana’ans Land, kong Davids rige osv.


Udfrielsen fra Egypten er et fundamentalt mønster, som gentages gennem Skrifter-ne – historisk, hengivent, profetisk. Det er et vedholdende tema fra Loven til Profe-terne til Evangelierne. (Yeshua ses som Påskelammet, begivenhederne ved korsfæs-telsen og opstandelsen, som foregår i påskeugen osv.).

Her følger en række paralleller, som kan ses i forbindelse med udfrielsen og Johs. Åbenbaring:


Læg mærke til, hvordan de to temaer flyder sammen i lovprisningen i Åbenbarings-bogen 15:3, ”Og de synger Guds tjener Moses’ sang og Lammets sang: ”Store og underfulde er Dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er Dine veje, du folkenes konge.”


Historie og profeti synes at flettes sammen, nu hvor vi nærmer os endetiderne. Den åndelige sammenligning mellem israelitterne i Egypten og Åbenbaringsbogens hel-lige hjælper os med at forblive trofaste indtil enden gennem alle prøvelser og trængsler.

Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.