Trainen van Probleem Rekruten in de IDF

En Studenten in Discipelschapstraining bij Revive Israel

Vandaag help ik bij de leiding van discipelschap programma’s op de Revive Israel Community Farm Discipleship Center in de Heuvels van Judea.


Enige jaren geleden, tijdens mijn dienstplicht in de IDF (Israel Defense Forces), deed ik dienst als een drill sergeant voor nieuwe rekruten bij Havat Hashomer (Farm of the Guard) – een basis trainingskamp in Galilea, vooral voor problematische en kansarme jonge mannen. Normaal gesproken zouden deze probleem jongeren waarschijnlijk niet eens geschikt geacht worden om te dienen in een leger. Maar omdat Israël een “volksleger” heeft, wordt hun een kans gegeven deel te nemen en zodoende te integreren in de Israëlische maatschappij. Velen van hen slagen daarin en verkrijgen toegang tot toekomstmogelijkheden na hun militaire dienst. In mijn rol als commandant kreeg ik vier groepen rekruten (elk van 15 soldaten) van verschillende achtergrond, met een verscheidenheid aan problemen. Gedurende de drie maanden basistraining leerde ik hen met een wapen te schieten, eerste hulp te verlenen, communicatie apparatuur te bedienen en zich aan te passen aan het leven van een militair.


Ik denk dat er iets is in de Israëlische maatschappij, zelfs onder seculiere Israëliërs, dat wordt gemotiveerd door de Bijbel en ons aanmoedigt uit te reiken naar degenen die zwak zijn. Vandaar dat de IDF bereid is kostbare middelen aan deze probleem jongeren te ‘verspillen’. Het leger investeert in hen om ze te sterken in hun karakter. Dit is niet iets dat we voor lief moeten nemen. Ik denkt dat het stamt uit geloof in God en niet gewoon uit een humane menselijkheid. Een ander element dat aan dit beleid toedraagt is het belang voor Joden om samen te werken na elders te zijn vervolgd.


Mijn diensttijd was zwaar, maar het gaf me een groot gevoel van voldoening. Een aantal soldaten schreven mij aan het eind van hun diensttijd een brief. Ze vertelden dat ik als een tweede moeder voor hen was geweest, ondanks de hardheid die ik hen moest tonen als commandant. Nooit eerder had iemand echte resultaten van deze jonge mannen verlangd. We hadden de leuze “Vragen is gelijk aan vertrouwen.” Dus iedere keer dat ik hun de opdracht gaf iets te doen, gaf dat meteen de boodschap dat “Ik geloof dat jullie dit kunnen.”


Nu bij Revive Israel


Dit zien we ook bij de Revive Israel discipelschaps studenten. Een deel van wat we doen is helpen met het inprenten, en zelfs vereisen, van diverse disciplines en gewoonten, zoals het dagelijks Bijbel lezen, praktische vaardigheden zoals werken op het land, cultiveren van groente enz. De discipelen moeten rekenschap geven over wat ze doen. In beide manieren van training of vorming leren we ze in feite goede gewoonten voor het leven. In de IDF was dat om punctueel te zijn en de commandanten te gehoorzamen. Leren dat onze acties consequenties hebben maakt deel uit van militair én geestelijk discipelschap. De meeste van mijn IDF soldaten wisten niet wat consequenties zijn. Zij waren zonder regels en grenzen opgegroeid. Hierdoor zaten velen van hen met zichzelf in de knoop. In spiritueel discipelschap leren we ze ook vaardigheden aan als het dagelijkse mediteren op het Woord.


Bij het Revive Israel Discipleship Center onderzoeken we ook hoe we in de praktijk kunnen leven voor God en luisteren naar God. We geven handvaten voor een gezonde levensstijl. Natuurlijk doen we dat niet met “militaire” starheid, maar onze studenten geven rekenschap aan hun toezichthouders en er wordt van hen verwacht dat ze open en transparant naar hen zijn.


De belangrijkste lente sessie van de Revive Israel Community Farm Discipleship Center komt eraan, waar we jong volwassen Israëlische stagiaires zullen trainen in de maanden Februari en Maart. We nodigen jullie uit hierin met ons samen te werken in de financiering en voorbede. Er gebeuren goede dingen in de heuvels van Judea, Prijs God!Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.