Relationer der holder

Hvordan man bevidst bygger trossamfund og relationer der holder

Allerede i de sene 60’ere forudsagde sociologer og kulturanalytikere resultatet af vores individualistisk kooperativt drevet moderne samfund: flygtige relationer. Men-nesker ville blive mere og mere ensomme, mens de bliver ældre, hvilket fører til ”fremtidschok.”


Studenter på mit afsluttende seminar ønskede at imødegå dette og at bygge ”bevidst samfund,” hvor mennesker højtideligt lover at leve et bibelsk samfund sammen på en langsigtet måde, med mindre man virkelig kaldes bort af Helligånden.

Ap. Gerninger 2:42 var idealet, hvor mennesker, der fulgte Yeshua delte deres liv, resurser og støtte på det højeste niveau; plus at de gensidig havde ansvar for vækst i retfærdighed og hellighed.


Personlige erfaringer i de dage forstærkede mine bekymringer. Efter at have forladt en karismatisk kirke, som blev kætterisk, søgte vi et levende kirkesamfund i løbet af det år, hvor vi (Patty og jeg) var engagerede. De fleste steder, vi besøgte, var skuffende; men til sidst fandt vi et sted med god lovprisning. Jeg var på mit sidste år i kandidatuddannelsen og rejste hver weekend for at besøge Patty. Vi håbede at kunne bygge relationer dér, men det var meget vanskeligt. En dag blev det meddelt i kirken, at vi skulle mødes i små grupper. Da vi forlod kirken, sagde jeg til præsten, at jeg var meget glad for dette; men han sagde, at det ikke var for at opbygge længerevarende relationer, men for at diskutere et byggeprojekt!


En af grundene til, at jeg gik ind i tjenesten i stedet for at blive professor, var, at jeg ønskede at opbygge den slags samfund, som jeg IKKE fandt. I mit første pastorat i Chi-cago, 1972-1977, hjalp vi med at bygge et sådant samfund. Efterfølgende, da Patty og jeg blev kaldet til at rejse, var det smertefuldt. Folk havde identificeret sig med budskabet om et pagtmæssigt samfund! 45 af dem levede indenfor gåafstand af hinanden, og fællesskabet var vidunderligt.


Yeshua lover imidlertid, at hvis vi forlader vores tætte relationer for Guds Rige, vil vi få givet mere. Da vi blev kaldet til at flytte til Washington DC- området bad vi til Gud, at Han ville skaffe ledere, som ville bygge deres liv sammen i arbejdet for Riget, og at disse relationer ville vare hele livet med åbenhed, gensidig støtte og ansvarlighed.


Ville Gud svare denne bøn? Det gjorde Han. Vi fandt hurtigt en række ledere, som var engageret i hinanden og i Riget på en dyb og længerevarende måde. Folk kom og understregede, at de præcis ville bygge den vej. Den første var Asher Intrater (før han var gift) og Jerry og Jo Miller. Fire årtier senere(!) er der en kærne af ledere fra dengang, og som stadig er i pagtmæssige relationer og som tjener sammen i Tikkun. Asher beskrev dette arbejde i sin bog Covenant Relationships (Pagtsmæssige Relationer). Det har været forbløffende. Og naturligvis mange kære, nyere venner har sluttet sig til pagten med os. Nogle for 30 år siden, andre for 15 år siden og yderligere nogle for nylig.


Målet for pagtmæssige relationer er at støtte hinanden. Det handler om ansvarlig team-work i gensidig indordning. Af og til bliver pagten testet. Undertiden er uenighederne intense, men vi løser problemerne som i et ægteskab. Vi flygter ikke. Vi er forpligtede til at se kærligheden triumfere.


Vi er velsignet med at udvikle et eksempel på kontinuerlige relationer i en verden af flygtige relationer. Mange af vores yngre ledere lever i de samme pagtmæssige relationer.


Ved Guds nåde kan det ske.Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.