Integriteit in de Profetische Gaven -Deel EenDe afgelopen jaren hebben we veel tijd gewijd aan wat naar onze mening een crisis is in het gebruik van profetische gaven. Om eerlijk te zijn is er een zekere mate van vertrouwen verloren geraakt. Verleden jaar maakten we deel uit van het publiceren van een oproep tot bekering en bevestiging onder charismatische leiders. Veel vrucht kwam voort uit die poging en is te zien op de website www.ifli.co. (Initiatief voor Vijfvoudig Leiderschap Integriteit).


Ik zou je ook willen wijzen op de panel video discussion over verantwoordelijkheid in profetische gaven: Dan Juster, Ron Cantor, Michael Brown, Paul Wilbur, Ariel Blumenthal en mijzelf. Een deel van de overwinning in dit panel was niet alleen de breed-gebaseerde Schriftuurlijke benadering van het onderwerp door de panelleden, maar het feit dat we elkaar ontmoetten na zo’n vier decennia van samenwerkend leiderschap in de bediening.


Een deel van onze boodschap was het laten zien van het model dat geestelijke verantwoordelijkheid voortkomt uit het betrokken zijn met eensgezinde broeders en zusters die het recht hebben in te spreken op elkaars leven. Betrouwbaarheid, trouw en integriteit worden ontwikkeld door verbondsrelaties. De bereidheid om samen te werken en wederzijds feedback te krijgen laat nederigheid zien en houdt eigenwaan op afstand.

Profetie begint met de roep van Mozes in Numeri 11:29 –


וּמִי יִתֵּן כָּל־עַם יְהוָה נְבִיאִים, כִּי־יִתֵּן יְהוָה אֶת־רוּחוֹ עֲלֵיהֶם


Och, of allen van het volk van de Heere profeten waren; dat de Heere Zijn Geest over hen gaf.


Wat een verbazingwekkend gebed! Mozes bad dat iedereen de Heilige Geest zou ontvangen en dat iedereen kon profeteren. Dit is het hart van God.

Joël nam dat gebed en veranderde het in een profetie. Joël 2:28 –


וְהָיָה אַחֲרֵי־כֵן, אֶשְׁפּוֹךְ אֶת־רוּחִי עַל־כָּל־בָּשָׂר, וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבְנוֹתֵיכֶם


Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; uw zonen en dochters zullen profeteren.


Deze profetie werd vervolgens geciteerd door Petrus toen de Heilige Geest werd uitgestort op Shavuot (Pinksteren), zoals vermeld in Handelingen 2:1-18.


De overgang van het gebed van Mozes tot de profetie van Joël en de vervulling van Petrus laat zien dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de status van profetie. Profetie is niet voor een paar uitverkoren mannen Gods; het is nu een gave die beschikbaar is voor iedereen. Deze statuswijziging maakt de gave niet “goedkoper”; het is een verbetering, een vergroting, hij maakt de gelegenheid universeler.


Petrus verklaarde hoe dit kon gebeuren. Iedereen moet zich bekeren van zijn zonden, zich overgeven aan de heerschappij van Yeshua, en dan de Heilige Geest ontvangen (Handelingen 2:38). Door de dood en de opstanding van Yeshua is de Heilige Geest aangeboden aan allen die erom vragen en geloven. Deze Heilige Geest is dezelfde als de Heilige Geest die op de profeten was.


Voor Yeshua kwam de Heilige Geest op de paar uitverkorenen die profeet waren. Sinds Yeshua woont de geest van de profeten voortdurend in alle heiligen. (Interessant op te merken dat de taal in het Nieuwe Testament gewoonlijk spreekt over de navolgers van Yeshua voor de uitstorting van de Heilige Geest al “discipelen’ mathetes, en nadat de Heilige Geest in hen is komen wonen, worden ze “heiligen” hagios genoemd). Wat een persoon heilig maakt is het feit dat de geest van heiligheid in hem woont.


We zouden de ontwikkeling van profetie in deze drie stadia kunnen samenvatten:

  1. Geest van God op de Profeten

  2. Woord van God geschreven in de Schrift

  3. Geest van God die woont in de nieuw Testamentische gelovigen

Deze uitbreiding van de rol van de gave van profetie houdt een verandering in in de manier waarop ermee wordt omgegaan in de geloofsgemeenschap. (wordt vervolgd)


Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.