Heb Elkaar LiefOp een keer begon in onze gemeente in Jeruzalem (Ahavat Yeshua), de boodschap met een simpele “Bijbelquiz”: Wat is het gemeenschappelijke element in de volgende teksten uit Johannes?


Johannes 13:34 – Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Johannes 15:12 – Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

Johannes 15:17 – Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

I Johannes 3:11 – Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.

I Johannes 3:23 – Dit is Zijn gebod: dat we geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben.

I Johannes 4:7 – Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

I Johannes 4:11 – Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

II Johannes 5 – Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben.


Het is niet zo moeilijk de quiz te beantwoorden. Hebt elkaar lief. De uitdaging is niet de theorie maar de toepassing. Dat is het enige dat God werkelijk van ons vraagt. Van alles wat we “voor God” doen, zal alleen onze liefhebbende relatie voor eeuwig zijn. Al het andere zal eindigen in deze wereld.


Om lief te hebben moeten we Gods geboden gehoorzamen. Maar we moeten ook genieten van elkaar. Yeshua besloot te lijden aan het kruis, zodat Hij kon genieten van een relatie met ons voor eeuwig. De Heilige Geest geniet ervan met ons te spelen en van ons te genieten. (Spreuken 8:31).


Yeshua heeft de prijs betaald de weg te banen dat wij elkaar liefhebben. We beledigen elkaar constant. Hij nam onze beledigingen op Zich. Hij droeg niet alleen wat God beledigt, maar wat wij doen om elkaar te beledigen. Wat krenkt jou in je broeder – Hij heeft dat op Zich genomen.


Hij houdt zoveel van ons, dat Hij bereid was zo’n prijs te betalen. Als Hij zoveel van ons houdt, hoe kunnen wij dan niet van elkaar houden? Ouders zijn het meest gelukkig als ze zien dat hun kinderen van elkaar houden. Het maakt God gelukkig als wij van elkaar houden. Het geeft God pijn als we niet van elkaar houden.


Wat weerhoudt ons om lief te hebben? Trots, eer, lust, verwachting van andere mensen, verwond zijn, teleurstelling, frustraties enz. Om lief te hebben moeten we af van al die egoïstische zaken.


Lukas 20:20 – Ze stuurden er spionnen op uit die zich als rechtvaardigen moesten voordoen in de hoop Hem op een onwettige uitspraak te betrappen.


De religieuze hypocrieten dachten niet dat ze zich voordeden als rechtvaardigen. Ze dachten dat ze rechtvaardig waren en dat Yeshua onecht was. Zij hadden gelijk. Ieder ander had ongelijk. Ze zochten naar een woord of reden om Hem te diskwalificeren.

Velen van ons zijn net eender. We zijn er zeker van dat wij gelijk hebben en ieder ander fout is. We merken een verkeerd woord in anderen op en dat bewijst dat wij gelijk hebben en zij ongelijk. Dat is een geest van religieuze veroordeling en kritiek.


Religiositeit is niet of we culturele symbolen gebruiken in onze aanbidding maar of we anderen oordelen en kritiseren dat ze niet de dingen doen waarvan wij vinden dat die goed zijn. In onze gemeente zijn de mensen vrij een kipah (Joods hoofddeksel) te dragen of niet. We willen niet dat iemand zich gedwongen voelt een hoofdbedekking te dragen (I Korinthe 9:20) of dat hij dat niet mag (I Korinthe 11:4). Waar de Geest van God is, daar is vrijheid (II Korinthe 3:17).


I Korinthe 12:4-6 – Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God, die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.


Let op het woord “verschillend”, hier drie maal gebruikt. Om anderen lief te hebben moeten we ze anders laten zijn. Niet in de zin van zonde, maar van stijl. We moeten waarderen dat anderen anders zijn in hun gaven, roeping en manieren om zich uit te drukken. Het is het verschil tussen ons dat ons interessant en mooi maakt als we samenwerken.

Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.