God Die Zichzelf Vernedert

Het is verbazend dat de alwetende, almachtige, eeuwige schepper gewillig zou zijn om Zichzelf te vernederen ter wille van ons. Waarom? – Omdat Hij van ons houdt. Het feit dat iemand die zo groot is gewillig was Zichzelf zo klein te maken voor ons, maakt Zijn grootheid alleen maar groter. Dat Hij dat deed voor ons, terwijl wij zondigden en rebels waren tegen Hem, maakt Zijn grootheid onbegrijpelijk geweldig.

Als we spreken van de almachtige, transcendente aspecten van God, zijn we het eens met de meeste Orthodoxe rabbi’s. Hoewel, de Schrift spreekt ook van een mysterieus zelf-vernederend deel van God.

Psalm 113:5-6

Wie is als de Heere, onze God, Die zeer hoog woont, Die zeer laag ziet

Poëtisch in het Hebreeuws:

Hamagbihi lashevet

Hamashpili liraot


Het woord nederig hier betekent "tot het punt van vernedering.” Ik geloof dat Paulus (Saul) aan deze tekst dacht toen hij het volgende schreef:

Filippenzen 2:8-9

He heeft Zichzelf vernederd…. Zelfs tot de dood aan het kruis.

Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd.

Het kruis was niet alleen nederigheid; het was vernedering. YHVH-God stond Zichzelf toe vernederd te worden door ons, ondermaatse schepselen, met als doel ons te redden van de wraak die we verdienden vanwege ons trouweloos gedrag. Dan biedt Hij ons aan ons bijna tot goddelijkheid te verhogen, eenvoudig tot lof van Zijn eigen onpeilbare genade. (II Petrus 1:4, Efeze 2:7)

Het boek Jesaja laat een dergelijke paradox zien. Aan de ene kant zien we een verhoogde, verheerlijkte koning

Jesaja 6:1, 3 – Ik zag de Heer, zittend op een hoge en verheven troon….

De hele aarde is vol van Zijn glorie.

Aan de andere kant zien we een lijdende dienstknecht, vernederd en afgewezen.

Jesaja 53:3 – …veracht en verlaten, de onwaardigste onder de mensen,

een Man van smarten, bekend met ziekte.

Kan er enig verband zijn tussen de verheerlijkte koning uit hoofdstuk 6 en de lijdende dienstknecht uit hoofdstuk 53? Ja. Dit verhoogd-vernederde aspect van God werd ook voorzegd door Jesaja:

Jesaja 57:15 – Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest.


De verheven koning uit Jesaja 6 en de vernederde dienstknecht ui Jesaja 53 blijken een en dezelfde te zijn in Jesaja 57.

Voor diegenen die alleen het grootse transcendente aspect van God zien, lijkt het respectloos en beledigend Hem te zien als laag en vernederd. Maar het is in Zijn laagheid dat Hij dicht bij ons komt. In Zijn nederigheid vinden we intimiteit. Een God, die alleen verhoogd en transcendent is niet degene met wie we intimiteit kunnen ervaren.

God was gewillig nederig te zijn, zelfs vernederd te worden, voor de gelegenheid intimiteit met ons te delen. Dit aspect kan alleen gevonden worden in Yeshua – God die Zichzelf vernedert om relatie met ons te hebben.

Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.