Elsk hinandenFor at kunne elske skal vi adlyde Guds bud. Men vi skal også glæde os over hinanden. Yeshua besluttede at lide på korset, så Han kunne glæde sig over relationerne med os for evigt. Helligånden glæder sig over at lege og have morskab sammen med os (Ordsprogenes Bog 8:31).


Yeshua betalte prisen for at bane vejen for os og vores kærlighed til hinanden. Vi sårer hele tiden hinanden. Han tog vore sårede følelser på sig. Han bar ikke kun det, som sårer Gud, men også det, vi gør for at såre hinanden. Hvad sårer dig ved din bror? – Han tog det på sig.


Han elsker os så meget, at Han var parat til at betale så stor en pris. Hvis Han elsker os så meget, hvorfor kan vi så ikke elske hinanden? Forældre er lykkeligst, når de ser at deres børn elsker hinanden. Det gør Gud glad, når vi elsker hinanden. Det smerter Gud, når vi ikke elsker hinanden.


Hvad holder os tilbage fra at elske? Stolthed, ære, begær, forventninger til andre mennesker, krænkelser, skuffelser, frustrationer osv. For at kunne elske må vi slippe alle disse selviske ting.


Lukas 20:20: ”…sendte nogle, der foregav at være ærlige folk, som skulle udspionere Ham for at fange Ham i Hans ord…”


De religiøse hyklere tænkte ikke, at de foregav at være retfærdige. De troede, at de var retfærdige, og at Yeshua var falsk. De havde ret. Alle andre tog fejl. De ledte efter blot ét ord eller én grund til at diskvalificere Ham.


Mange af os har det på samme måde. Vi er overbeviste om, at vi har ret, og at alle andre tager fejl. Vi lægger mærke til ét forkert ord hos andre, og det beviser, at vi har ret, og at de tager fejl. Det er en religiøs fordømmelse og kritisk ånd.


Religiøsitet er ikke, om vi anvender kulturelle symboler i vores lovprisning, men om vi fordømmer og kritiserer andre for ikke at gøre de ting, vi finder rigtige. I vores menighed kan man, hvis man ønsker det, bære en Kipah (en jødisk hovedbeklædning) eller undlade det. Vi ønsker ikke, at nogen føler sig forpligtet til at bære en hovedbeklædning (1. Korintherbrev 9:20), eller det ikke er ham tilladt (1.Korintherbrev 11:4). Der hvor Guds Ånd er, er der frihed (2. Korintherbrev 3:17).


I Korintherbrev 12:4-6: ”Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel på store gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.”


Læg mærke til ordet ”forskel,” som her bruges tre gange. For at elske andre, skal vi lade dem være forskellige. Ikke i form af synd, men i stil. Vi skal værdsætte, at andre er forskellige i gaver, kald og udtryksmåder. Det er forskellene mellem os, som gør os interessante og smukke, når vi arbejder sammen.

Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.