De Koninklijke Mantel van Esther en Mordechaï opnemenDit jaar, bij de voorbereiding van onze Esther Viering, ben ik me, door het bestuderen van en mediteren over het boek Esther, meer bewust geworden van een onderliggend thema dat te maken heeft met de komst van het koninkrijk van God en van de timing.


Het koninkrijk van God komt in stadia; elk stadium heeft een tijd van vervulling; het boek Esther spreekt van een uiterst stadium van het Messiaanse koninkrijk op aarde met wereldwijde impact.


Er zijn verschillende woorden voor “koninkrijk” in het Hebreeuws. Een van de primaire is malkhut, לכותמ. Dit komt 91 keer voor in de Bijbel, en, verrassend, 26 keer in de kleine boekrol Esther.


Door de historische boeken van de Hebreeuwse teksten vinden we veel gebeurtenissen die gaan over de clash tussen “God en Regering.” Deze gebeurtenissen zijn geschreven in de Bijbel omdat ze geestelijke lessen en profetische patronen bevatten over het koninkrijk van God (zie bijvoorbeeld II Samuel 7:14 en Jesaja 7:14).


Misschien is de belangrijkste voorafschaduwing van het Messiaanse koninkrijk op aarde het koninkrijk van Salomo (waarnaar wordt verwezen door Yeshua in Mattheüs 12:42). Hoewel, Salomo beging in zijn latere leven vreselijke zonden, dus de voorafschaduwing is slechts gedeeltelijk.


In mijn opinie is de op een na grootste historische gebeurtenis die dient als voorafschaduwing van het koninkrijk van de Messias op aarde te vinden in het boek Esther. Het vindt plaats tijdens het hoogtepunt van het oude Perzische rijk, dat heerst over het grootste deel van de toen bekende wereld.


אסתר א:1

וַיְהִי בִּימֵי אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ; הוּא אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ, הַמֹּלֵךְ מֵהֹדּוּ וְעַד־כּוּשׁ, שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה


Esther 1:1 –

Het gebeurde in de dagen van Ahasveros – hij is de Ahasveros die regeerde over honderdzevenentwintig gewesten, van India tot Ethiopië).


Ahasveros, bekend als Xerxes regeerde over 127 naties. Dit was een wereldregering, als het ware een “een wereld” regering. De gebeurtenissen vonden plaats in de vroege 5e eeuw, B.C., tegen het einde van de Bijbelse schriften, na de tijd van Cyrus en Zerubbabel, net voor de tijd van Ezra en Nehemia.


Die kleine boekrol kun je lezen als de historische kroniek van die gebeurtenissen en ook als een profetische gelijkenis van gebeurtenissen in de eindtijd. Het verhaal van Esther dient als koninklijke “kroning” of culminerend moment in de slotperiode van de Hebreeuwse geschriften.


Het Oude Perzië, wat we nu Iran noemen, domineerde de wereld meer dan een halve eeuw. In het licht van de huidige gebeurtenissen, is het een beetje te mooi om te zeggen dat op de top van Iran’s (Perziës) gouden eeuw, de koningin en de minister president beiden Joden waren die geloofden in de God van de Bijbel.


Ik stel me voor dat de mix van culturen, en misschien ethniciteiten, wijd verbreid was. Het is logisch dat de “Wijze mannen uit het oosten”, zoals vermeld in de evangeliën (Mattheüs 2:1) de profetieën over de Messias geleerd hadden uit het onderwijs van Daniël, Mordechaï en Ezra.


In het boek Esther is er een zekere nadruk op het kiezen van datums (Esther 3:7). Het eerste Pur (lot) werd geworpen in de eerste maand: “Nisan”. De datum, gekozen door het Lot was in de twaalfde maand van het jaar, “Adar”, die daarom de maand van de Purim vakantie is.


אסתר ג:7

בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן הוּא־חֹדֶשׁ נִיסָן, בִּשְׁנַת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה, לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ; הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל לִפְנֵי הָמָן, מִיּוֹם לְיוֹם וּמֵחֹדֶשׁ לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים־ָשָׂר הוּא־חֹדֶשׁ אֲדָר


Esther 3:7

In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros, wierp men het ‘pur’, dat is het lot, in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar.

Het Pur werd geworpen in de eerste maand en voor het laatst in de laatste maand. De Hebreeuwse kalender is lunair, vandaar dat de data in het midden van de maand, de 14e-15e, komen als het volle maan is. Pasen vindt plaats op volle maan van de eerste maand; Purim is op volle maan van de twaalfde maand.


Pasen spreekt van het begin van het Messiaanse koninkrijk, met de geboorte en het offer van de Messias als Paaslam. Purim spreekt van een wereldcrisis, waardoor een wereldoverwinning op miraculeuze wijze opkomt. Het slechte plan van de antichrist figuur Haman wordt ineens overgenomen door de Messiaanse figuur Mordechaï.


Mordechaï en Esther regeren samen met de Perzische koning over het internationale rijk. Wat is dat een prachtig beeld van het messiaanse koninkrijk! De Bijbelse kalender begint met het offerlam in de eerste maand en eindigt met het wereldkoninkrijk in de laatste maand.


Denk aan de dubbele, drievoudige, viervoudige betekenis van de uitdaging van Mordechaï aan Esther: “Je bent geroepen tot het koningschap (malkhut, מלכות) voor een tijd als deze.”


אסתר ד:14

כִּי אִם־הַחֲרֵשׁ תַּחֲרִישִׁי בָּעֵת הַזֹּאת, רֶוַח וְהַצָּלָה יַעֲמוֹד לַיְּהוּדִים מִמָּקוֹם אַחֵר, וְאַתְּ וּבֵית־אָבִיךְ תֹּאבֵדוּ; וּמִי יוֹדֵעַ, אִם־לְעֵת כָּזֹאת, הִגַּעַתְּ לַמַּלְכוּת


Esther 4:14

Want als je je in deze tijd in diep zwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen, maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent?


Deze “tijd” verwijst naar de positie als koningin van Esther in de Perzische regering; de datum was de maand Adar; de tijd is ook elk jaar als de boekrol van Esther gelezen wordt; deze tijd zal op z’n hoogtepunt zijn in de Eindtijd. Elke generatie moet leven in zijn eigen aanpassingen van de Bijbelse patronen en precedenten.


Voor ons is er nu een tijd. De “kracht en de geest” die op Elia was ging over naar Eliza en naar Johannes de Doper (II Koningen 2:15; Lukas 1:17). Mensen veranderen; generaties veranderen; maar de geestelijke dynamiek om ons heen verandert niet. De gaven en roeping van God worden vernieuwd in elke generatie.


Er was een zekere “mantel” of “zalving” op Mordechaï. En een andere op Esther. Beide waren manifestaties van de Geest van God. We hebben toegang tot alle charisma’s en energie van de Heilige Geest door Yeshua de Messias. Er is een mantel van Mordechaï en van Esther beschikbaar voor ons vandaag.


Er is een unieke zin die drie maal gevonden wordt in het boek Esther: l’vush hamalkhut, לבוש המלכות. Deze uitdrukking in twee woorden wordt gevonden in de conjunctieve of smikhut vorm. Het betekent “gekleed in het koningschap” of “koninklijk gekleed”. Hier zijn de drie maal:

  1. Esther gaat naar de koning, gekleed in een koninklijk gewaad, om te vragen om genade (Esther 5:1).

  2. Haman in zijn egoïstische, slechte fantasie vraagt of hijzelf het gewaad van de koning mag dragen (Esther 6:8).

  3. Mordechaï verschijnt in koninklijk gewaad, nadat de koning hem beroepen heeft tot minister president over het wereldrijk (Esther 8:15).

Kleding in de Schrift kan een geestelijke kwaliteit voorstellen. De Hoge Priester droeg een “kleed van glorie” (Exodus 28:2); de koningen hadden speciale koninklijke gewaden; de profeten hadden hun “mantels” (II Koningen 2:13). Wij zijn bekleed met kracht van boven (Lukas 24:49). Wij hebben de instructie om “onszelf te bekleden met de HEER YESHUA” (Romeinen 13:14). Kleding kan een opstandingslichaam symboliseren (I Korinthe 15:53; II Korinthe 5:4). Het traditionele gebed als de gebedssjaal wordt omgedaan is gekleed te worden in licht in de wereld die komt.


De geestelijke mantel die op Mordechaï en Esther was is beschikbaar voor ons vandaag. Het houdt in een diepere openbaring van het koninkrijk van God; gebed en voorbede; profetische autoriteit om op te staan tegen de geest van de antichrist en antisemitisme.

Laten we gaan staan in onze bestemming en identiteit als kinderen van de Allerhoogste God. Laten we de koninklijke mantels opnemen van Esther en Mordechai in onze generatie; en laten we geloven in dezelfde resultaten die zij hadden. Laten we bidden dat een wereld crisis verandert in een wereld getuigenis.Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.