Blijvende Relaties

Hoe bouw je sterke geloofsgemeenschappen en blijvende relaties

Al in de late jaren ’60 voorspelden sociologen en culturele analisten het resultaat van onze individualistische, corporatief aangestuurde moderne maatschappij: vluchtige relaties. Mensen zouden steeds eenzamer worden naarmate ze ouder werden, wat zou leiden tot een “toekomst shock”.


Studenten in mijn afstudeer seminarie wilden hier iets tegen doen en een “sterke gemeenschap bouwen, waar mensen beloofden te leven vanuit een Bijbelse gemeenschap op lange termijn, tenzij ze er echt uitgeroepen werden door de Geest. Handelingen 2:42 was het ideaal, dat navolgers van Yeshua deelden in het leven, bronnen en steun op het hoogste niveau; plus wederzijdse verantwoordelijkheid voor groei in gerechtigheid en heiligheid.


Persoonlijke ervaringen in die dagen versterkten mijn bedenkingen. Nadat we een charismatische kerk die op ketterse wijze te werk ging, hadden verlaten, zochten we een levendige kerkgemeenschap in het eerste jaar van onze (Patty en mij) verloving. De meeste plaatsen die we bezochten waren een teleurstelling, maar uiteindelijk vonden we er een met een goede worship. Ik zat in het laatste jaar van mijn afstuderen en moest elk weekend reizen om Patty te zien. We hoopten een relatie op te bouwen daar, maar dat was heel lastig. Op een dag stond er op het mededelingenbord in de kerk dat we zouden samenkomen in kleine groepjes. Toen we de kerk uitgingen zei ik tegen de voorganger dat ik hier enthousiast over was, maar hij zei dat het niet ging om het bouwen van een langdurende relatie, maar om het bespreken van een bouwproject!


Een van de redenen waarom ik in de bediening ben gegaan, in plaats van professor te worden, was dat ik het soort gemeenschap wilde bouwen dat ik NIET vond. In mijn eerste gemeente in Chicago, 1972-1977, hielpen we bouwen aan zo’n gemeenschap. Later, toen Patty en ik te horen kregen dat we moesten vertrekken, was dat pijnlijk. De mensen hadden zich geïdentificeerd met de boodschap van verbondsgemeenschap! Vijfenveertig van hen woonden op loopafstand van elkaar en de gemeenschap was geweldig.


Hoewel, Yeshua belooft dat, als we onze nauwe relaties verlaten ter wille van het Koninkrijk, dan wordt ons meer gegeven. Toen we geroepen werden om naar het gebied van Washington DC te verhuizen, baden we dat God mede leiders zou brengen die hun leven samen zouden opbouwen in het werk voor het Koninkrijk en dat deze relaties een leven lang zouden duren met openheid, delen, wederzijdse hulp en verantwoordelijkheid.


Zou God antwoorden op dit gebed? Dat deed Hij. We vonden al gauw een heel stel leiders die zich committeerden aan elkaar en het Koninkrijk op een diepe en langdurende manier. Mensen kwamen expliciet en zeiden dat ze op deze manier wilden bouwen, van wie de eerste Asher Intrater was (nog voordat hij getrouwd was) en Jerry en Jo Miller. Vier decennia later (!) heeft een belangrijke kern van leiders, teruggaand naar die tijd, een toegewijde relatie en dienen samen in Tikkun expressions. Asher schreef erover hoe dit werkt in zijn boek Covenant Relationships. Het was wonderbaarlijk. En, natuurlijk, veel nieuwe, lieve vrienden zijn erbij gekomen – sommigen 30 jaar geleden, sommigen 15 jaar geleden en sommigen recent.


Het doel van verbondsrelaties is elkaar steunen. Het gaat over gedeelde verantwoordelijkheid, teamwork in onderlinge concessies. Op tijden zal het verbond getest worden. Soms zijn de onenigheden intens, maar we werken de dingen door, als in een huwelijk, en we lopen niet weg. We zijn toegewijd te zien dat liefde triomfeert.


We zijn gezegend te wandelen vanuit een voorbeeld van vaste relaties in een wereld vol voortvluchtige relaties. Veel van onze jonge leiders wandelen in dezelfde verbondsrelaties.


Door Gods genade kan het gebeuren.Contact Us

Email: info@reviveisrael.org

Revive Israel
Yad HaShmona, 90895
Judean Hills, 
Israel

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
ecfalogo 2.png
Copyright © 2021 Revive Israel. All rights reserved  |  Privacy Policy
Member Accredited.