Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 9.6 2017 Revive Israel Org

Var nöjd: Fyra bra uppmaningar från Pilipperbrevet. 4

Daniel Juster

Pilipperbrevet är en av fängelseepistlarna som Paulus skrev, som fånge visste han inte om han skulle leva eller dö. Vid sådan tid skulle en person skriva vad som är av största betydelse för en församling som han grundat till ett högt pris.

I det första kapitlet uppmuntrar Paulus smärtsamt filipperna att veta att hans fångenskap har främjat Guds rike och att Evangeliet har spridits genom hans vittnessbörd från fängelset. Det andra kapitlet visar Messias exempel, som lämnade Faderns tron, led och dog den mest smärtsamma förödmjukelse och sedan upphöjdes i sin uppståndelse och himmelsfärd. Så ska vi visa samma ödmjukhet, och vara villiga att lägga ner våra liv, så att vi kan uppstå som honom till evigt liv. Kapitel tre varnar för falska lärare, försäkrar att vårt mål är att känna honom och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidande, vilket leder till evigt liv.

De avslutande uppmaningarna är anmärkningsvärda för dess tydlighet och kraft. Om vi gör dessa fyra saker som föreskrivs i kapitel fyra kommer våra liv revolutioneras på det mest underbara sätt. Först ska vi alltid glädja oss, v 4. Detta uppnås genom att inte göra sig bekymmer utan låta Gud i allt få veta alla önskningar och gå in i den frid från Gud som övergår allt förstånd, v 6.

För det andra ska vi disciplinera våra sinnen, v 8. Det är att vi ska tänka på det som är sant, värdigt, rätt, rent, det som är värt att älska och förtjänar beröm. Denna disciplin i tänkandet är nyckeln till att vandra i tro, frid och glädje. En person vars sinne alltid är fyllt med goda saker är en person som lockar till sig tro och optimism.

För det tredje skall vi följa goda ledare. I detta fall sätter Paulus sig själv som exempel. Människor behöver ledare att följa i den utsträckning de följer Messias. Paulus säger att de skall följa honom så som de sett honom följa Messias. Vi behöver goda ledarskapsexempel för att växa, v 9.

För det fjärde och avslutande ska vi vara nöjda, v 11-13, 19. Denna förnöjsamhet är genom att förtrösta på Messias och veta att vi är i Guds vilja. Vi kommer att vara nöjda i alla omständigheter, oavsett om de är rika eller om vi sitter i en fängelsecell. Vi förmår allt i Messias, v 13. Framstående heliga som har blivit fängslade har vittnat om denna förnöjsamhet och Paulus vittnar verkligen från en sådan situation. När du är nöjd och generös förser Gud rikligt, v 19.

Må vi alla lyda Skriften i dessa fyra saker, att glädja sig, att disciplinera våra tankar, att följa läran och exemplen hos goda ledare och slutligen, att vara nöjda med allt.


2017 RESTORE CONFERENCE, UPPDATERING

Förra helgen avslutade vi den 37:e årliga Tikkun Amerika ledarskapskonferens RESTORE. Temat för konferensen var ”tillbedjan, bön och kraft” förankrat i Efesiebrevet 1:18-19b.

Att samla nätverket Tikkun Amerika's församlingar och vänner var historiskt på flera sätt. Det var första gången på flera år där alla grundare av Tikkun betjänade tillsammans. Asher, Dan och Eitan predikade budskap om återupprättande och inriktning, de höga platserna i tillbedjan och hjärtat i faderskapets inom den genuina apostoliska tjänsten.

Mark Bickle var också med, en vän i över 25 år och en fader inom den moderna 24-timmars bönerörelsen. Paul Wilbur, Justin Rizzo (IHOP-KC) och flera andra församlingsteam ledde deltagarna i djup och mäktig tillbedjan till Yeshua. Alla ledare visade ett gripande vittnessbörd av ödmjukhet och förbundssamarbete, vilket sträckte sig till den andra och tredje generationen av ledare.

Detta var också det första året då konferensen huvudmöten sändes live över internet. Hundatals vänner anslöt sig från hela världen och tusentals fler har sedan sett de arkiverade mötena. Många rapporterade att detta var den bästa konferens de deltagit i!


Taking the Land

In this teaching at the Baruch Haba tour 2017 Asher shares about our call to claim our nations for the kingdom of Yeshua.

To watch in English click here.


Shavuot 2017

We had a great experience this year, thank you for joining us and see you next year!

To watch click here.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.