Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 10.3 2017 Revive Israel Org

Hedningarnas rikedomar och Apostlarnas fötter

Av Asher Intrater

Det finns många avsnitt i profeterna som talar om en dag då ”fokens rikedomar skall tillfalla dig” - Jesaja 60:5, 9, 11, 16, Sak 14:14, Upp 21:6.

Kommer dessa versers uppfyllas eller delvis uppfyllas i vår tid? Är det till kyrkan? Eller till Israel? Jag tror till båda i en viss grad. Om så är fallet kanske det finns en dubbel uppfyllelse till den messianska kvarlevan.

Varför ska det finnas ett sådant överflöd av resurser? Detta kan inte vara för giriga, själviska syften eller en liten vision. Om rikedomarna ska komma från alla nationer, måste det vara för att förse en vision som ska välsigna alla nationer.

Idag finns möjligheten att uppfylla den stora missionsbefallning apostlarna fick; att evangelisera världen ( Ap 1); kyrkans enhet ( Joh 17); väckelse i Israel, (Rom 11); och för Tusenårsriket på jorden, (Upp 20).

För en sådan storskalig vision skulle det behövas en motsvarande storskalig utrustning. Detta är mer av ett ansvar än en fördel. I själva verket är det en enorm och svår börda. Men jag känner att Herren vill att vi ska omfamna ansvaret för en sådan vision och tro på dess utrustning.

Bibeln berättar om fall där människor sålde egendomar och la pengarna vid ”apostlarnas fötter”. Folket agerade i sådan övernaturlig generositet eftersom de förstått storheten i gudsrikets budskap som uttrycktes i ”apostlarnas undervisning”. De var motiverade att stödja denna världsomvälvande vision.

Apostlagärningarna 2:42 – De höll troget fast vid apostlarnas lära

Apostlagärningarna 4:35 – Och la ner betalningen för apostlarnas fötter

Det finns en stor fara i detta utgjutande av finansiell välsignelse. De som tar emot den måste agera i strikt integritet, även personlig åtstramning, men på samma gång vara aggresivt generös för att använda pengarna till att främja gudsriket.

Det mirakulösa stödet i Apostlagärningarna 4 ledde direkt till Ananias och Safiras synd till döds i Apostlagärningarna 5. Judas svek mot Yeshua föranleddes av svartsjuka över Maria's extravaganta generositet då hon hällde ut den dyrbara nardusoljan. Nationernas attack mot Israel av Gog och Magog är också den föranledd av svartsjuka över finanser, Hes 38:12.

I församlingen Ahavat Yeshua i Jerusalem undervisade och bad vi ödmjukt för att ”folkens rikedomar skulle komma” och ”läggas vid apostlarnas fötter”. Fem dagar senare fick vi ett samtal från en kär broder på andra sidan jordklotet som samtidigt hade övervägt en stor donation. Han sa att Gud talade till honom och sa ”Ta pengarna och lägg dem vid Asher's fötter”.

Låt detta tjäna som ett övernaturligt tecken för ett utflöde av resurser till många fler, för att slutföra apostlarnas vision i vår generation!


Baptism in Fire

In this teaching Asher shares on the baptism of the Holy Spirit in fire.

To Watch in English click here.


Terror by Numbers

Not only is this country the single greatest financial supporter of Islamic terror worldwide, it also has the highest number of government sanctioned executions per capita, has the third highest suicide rate, has nearly 15 million unemployed, has almost no middle class, and faces mass poverty, a severe water crisis, urban overpopulation, and illiteracy.

Read more here.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.