Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 24.2 2017 Revive Israel Org

Islam and Rasism

Av Asher Intrater

En del säger att motstånd mot radikal islamisk terror är besläktat med rasism. Det är inte logiskt. Betänk:

 1. Islam är en religion, inte begränsad till en etnisk grupp (de flesta muslimer är inte araber, många araber är inte muslimer, en del araber är kristna).
 2. Huruvida islam är en rätt religion och huruvida muslimska extremister är sanna muslimer eller inte, är inte en juridisk fråga utan en teologisk.
 3. Huruvida islamisk extremistisk ideologi har hjälpt till att motivera och orsaka terror  är en juridisk och politisk fråga.
 4. De flesta som har mördats av terrorister de senaste decenniet har blivit mördade av människor som påstår sig vara fromma muslimer.
 5. Alla former av terror är emot lagen.
 6. Död i en terrorattack är en form av mord och gör det till en rättslig fråga.
 7. Eftersom de tio budorden säger att inte mörda, är islamisk extremism i grunden i opposition till judisk-kristna värden.
 8. Alla former av terror måste motverkas, oberoende av dess ideologiska bakgrund.
 9. Att bekämpa terror är ett juridiskt och politiskt ansvar.
 10. De arabiska kristna samfundet i Mellanöstern har blivit fruktansvärt decimerat av terror. Om det har varit ”folkmord” eller religiösa fördomar och förföljelse så är det först och främst mot de arabiska kristna samfunden och i andra hand mot moderata muslimer.
 11. Uppskattningar av slakten i det senaste kriget i Irak, Syrien och omgivande områden har överskridit 500 000 mord. Uppskattningar av dem som förlorat sina hem har överskridit 10 000 000. Antalet kvinnor som blivit våldtagna och misshandlade är oräkneliga. De flesta av de människor som blivit påverkade negativt av islamisk extremism detta årtionde var araber och moderata muslimer. Att undersöka islamisk extremism är därför det bästa sättet att skydda moderata muslimer. Om islamisk extremism orsakar terror, då måste sättet att stoppa terrorn innehålla motstånd mot islamisk extremism.
 12. De flesta av de radikala islamiska terrorgrupperna finns i de områden som omger Israel, på alla sidor. Även om mycket av den nuvarande slakt har varit mellan olika grupper av muslimska fanatiker är det en fråga de alla är överens om; deras gemensamma mål att förgöra nationen Israel. Anti-Sionism är därför en viktig del av islams ideologi.

Meet the Team: Nadia

Meet our next team member - Nadia. To watch in English click here.


The New Apostolic Age

Asher shares on a new, coming event that will be like the time of the apostles. To watch in English click here.


Audio Messages on SoundCloud

Listen to our teachings on the go! Download the SoundCloud app to your mobile device, follow Revive Israel Media, and study along with us. New teachings added regularly! Happy listening! To Listen in English click here.


Lärjungaskapsträning i Israel

Detta 8-veckors program, 14 April –  8 June 2017 organiseras och leds av Chaim & Ruti Singerman (inte Revive Israel men vi hjälper till att få ut ordet), innehåller biblisk undervisning, utflykter till viktiga platser i Israel och praktisk tjänstgöring i ett messianskt samhälle. Det är utformat för engelsktalande troende i alla åldrar.

Du kommer att bo 4 veckor på Jerusalem Hills Inn i Jerusalemområdet och deltaga i Revive Israels morgonmöten för lovsång, tillbedjan och undervisning av lokala messianska ledare, såsom Asher Intrater och Dan Juster. Under följande 4 veckor kommer du att bo nära Genesarets sjö på Aliya Return Center och arbeta med Return Ministries. Där kommer du att hjälpa till att förbereda rum på Beit Zerah, en nyförvärvad anläggning med stora behov av renovering. Den är avsedd för judar som gör Aliya.

För mer information, kontakta Chaim Singerman: [email protected] eller gå till deras hemsida.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.