Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 20.1 2017 Revive Israel Org

“Jag behöver inte vara med i en församling”

Av Daniel Juster

Detta uttalande representeras inte bara av många unga människor idag men även en del äldre människor, som befinner sig i sina seniorår, med besvikelse över församlingslivet som de har upplevt det. Ändå är det så annorlunda från det vi skulle ha sagt för årtionden sen, både judar och kristna. På den tiden så var inte tanken om att vara med i en församling baserad på en persons uppfattning om vad han eller hon behövde, utan snarare på vad Gud erfordrade. Gud sågs som den store konungen som man skulle frukta. Ja, Han är kärleksfull, men att strunta i hans vilja ansågs som mycket farligt. Så den gemensamma tanken var, att om man skulle vandra i Gud's välsignelse och beskydd, så var det bäst att ta reda på vad hans vilja är och anpassa sina liv till denna vilja. Frågan var inte ”vad behöver jag?” utan ”vad kräver Herren av mig”?

Man kan inte läsa Nya Förbundets skrifter ärligt, utan att se att Gud kräver att alla som säger sig vara anhängare till Yeshua ska engagera sig en församling, där de kan underordna sig kvalificerade  ledare som sina herdar och övervakare av deras liv, I Petrus 5:1-5. Vi kan börja med alla texter som talar om ansvaret hos församlingsmedlemmar till deras äldste, från att underordna sig dem, Hebreebrevet 13:7, 17, bli instruerade av dem, 1 Tim 3, Titus 1 och utöva andens gåvor i samman-komster som har deras tillsyn och urskiljning, 1 Kor 12, 14.

Dessutom bör man inte fastställa människors verkliga behov utan uppenbarelse från Gud. Det är som en bil. Vi kanske tycker att den går bra. Idén att jag måste ta den till en verkstad för regelbundet underhåll verkar inte behövas. Jag passerar den regelbundna kontrollen och det verkar som allt är ok, tills en dag då motorn fryser, och efter att den blivit bogserad till verkstaden får jag veta att jag ”behöver” en ny motor.

Men, såsom Gud ser oss, efter hans definition av behov, så behöver vi sannerligen församlingsliv och äldstes tillsyn. Här är varför:

1. Gud förväntar sig att vi underordnar oss äldste till vilka vi är ansvariga, så vi kan bli undervisade och växa till likhet med Messias. Jag känner inte till någon som bekänner tro som någonsin har kommit långt utan ett församlingsliv. För i livets upp och nergångar, tillsammans i en församling, i förlåtelse, underordnande och tjänanade växer vi. Vi behöver församlingslivet för att uppfylla den Bibliska fordran att bli förvandlade till Yeshua. Vi behöver församlingen för att karaktären ska växa.

2 Vi behöver en församling för att växa i vårt användande av Andens gåvor.

3. Vi behöver en församling för att regelbundet frambringa tillbedjan inför Gud. Detta är både vårt ansvar som del i hans tempel och som del i förbedjaransvaret som hans prästerskap. 

4. Vi behöver en församling så vi kan bli undervisade och tränas av dem som har uppnått det vi ännu inte har uppnått. Detta inkluderar allt från äktenskap och familjeliv till personlig andakt.  Bibeln säger att Gud har gett fem olika tjänstegåvor; apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare för att utrusta oss för vår tjänst, Ef 4:11. Men de kan inte utrusta oss om vi inte är med i församlingen och underordnade deras gåvor att utrusta oss.

5. Vi behöver en församling för att uppfylla Gud's befallning och vandra i Gudsfruktan och att bli försäkrade om hans välsignelse. Om vi har olydnad här kan vi inte förvänta oss Hans välsignelse över våra liv.


Härskaren över kungarna på jorden

Av Don Finto

I ljuset av händelserna i FN nyligen och i världspolitiken, tänkte vi att dessa ord från Don Finto kan vara till uppmuntran; Uppenbarelseboken 1:5

Denna fras grep nyligen min uppmärksamhet då jag läste inledningsverserna i Uppenbarelseboken. Jesus är ”härskaren över jordens kungar”. Jag antar att det även inkluderar våra dagars presidenter, premiärministrar eller diktatorer. Ingen kan undgå Hans herravälde!

Detta påminde mig om Daniels tolkning av kung Nebudkanessars drömmar. Kungen måste erkänna att ”Den högste är härskare över människors riken och ger dem till den Han önskar” Dan 4:25, 32.

Detta är både intressant och tröstande! Oavsett om du var en Obamavän eller inte, oavsett om du är en Trumpvän eller inte, Gud har gett uppdrag till den person som i slutändan kommer att uppfylla Hans syfte. När den ledaren är etablerad, härskar Gud över honom eller henne för Hans förutbe-stämda vilja, och säger ingenting om huruvida den ledaren är rättfärdig eller ond.

Vi är i tid. Världen rör sig mot Guds önskemål och förordningar. Att läsa Hans bok är bättre än den senaste nyhetstidningen.


Meet the Team: Holly

This week meet Revive Israel team member: Holly Wallace.

Watch here.


RESTORE Tikkun Family Conference

Registration is open for the RESTORE Tikkun Family Conference to be held on June 2-4 in Ellicot City, MD USA. Speakers include Mike Bickle, Asher Intrater, Eitan Shishkoff, and Daniel Juster with worship featuring Paul Wilbur and Misty Edwards! Internationals welcome! Seating is limited, so sign up soon!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.