Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 6.1 2017 Revive Israel Org

Ockupation och Bosättningar

Av Asher Intrater

I ljuset av den senaste resolutionen mot Israel i FN, det är ofta upprepat att det primära problemet som hindrar fred i Mellanöstern är ”ockupationen” av Israel eller ”bosättningarna” på Palestinsk mark. Resonemanget är att om vi bara kunde bli av med Israels ockupation och bosättningar, då skulle fred komma. Frågan är vem som ockuperar vems land? Ockuperar Israel någon annans land, eller är det någon annan som ockuperar Israels land?

Geografi – Det finns över 20 arabiska och muslimska nationer som omger Israel. Om det skall finnas något land för det judiska folket, måste det vara i det nuvarande läget. En snabb titt på en karta över Mellanöstern skulle göra detta faktum uppenbar. Gränsen i centrala Israel, nära Kfar Saba mellan en Palestinsk stat och Medelhavet enligt internationella krav skulle vara mindre än 10 miles!

Historia – Det judiska folket har haft en närvaro i landet som går tillbaka till 1000 år f. Kr. De flesta åren mellan 1517 och 1917 var landet ockuperat av det turkiska Ottomanska riket. Från 1917 till 1947 styrde det Brittiska Mandatet landet. Idag vill islamska extremister förstöra arkeologiska platser för att förneka den historiska sanningen i Mellanöstern. Detta år, 2017 markerar 500 år sedan början av det Turkiska styret, 100 år sedan det Brittiska mandatet och 50 sedan befrielsen av Jerusalem. Det är en annan  kritisk punkt.

Terrorism – Jihadister vill idag erövra och förinta Israel, inte leva sida vid sida i fred. De försöker använda bosättningarna på Västbanken som en ursäkt att mörda oskyldiga människor runt om i världen. Men det är inte bosättningarna som orsakar Jihad. Det kontroversiella Amona by har 30 familjer som bor i husvagnar. Trettio familjer! Precis vid gränsen till Israel har 450 000 människor blivit mördade av radikala muslimer, 10 miljoner har förlorat sina hem och oräkneliga kvinnor har blivit våldtagna. Det kristna samfundet i varje nation utöver Mellanöstern har blivit illivilligt och våldsamt decimerat.

Diplomati – Kanske är det en lösning att ha ”2 stater”; en för araber och en för judar. Om judiska byar flyttas från arabisk sida, betyder det att alla arabiska byar kommer att flyttas från den judiska sidan? Varför skulle judiska bosättningar på palestinsk sida vara ett problem? Egentligen vill inte palestinierna ha två stater. För PLO's del, om Israel drar bort sina säkerhetsstyrkor kommer Hamas att mörda deras ledare, vilket var det som hände då Israel drog sig ur Gasa. Och Hamas vill inte ha två stater. De vill bara ha en Palestinsk stat utan något Israel.

Andligt – Det verkar inte finnas någon synlig, praktisk lösning åt något håll. Roten till problemet är andligt. Israel ockuperar inte eller bosätter någon annans land. De återbesitter det land där det judiska folket har haft en levande närvaro genom historien. Den historien finns nedskriven i Bibeln. Återbyggandet finns också profeterat i Bibeln. Det överdrivna och oproportioneliga motståndet mot landet Israel kan inte förklaras logiskt. Psaltaren 2 uttrycker att nationer rasar mot Gud, mot vår Messias och mot Sion, Jerusalem.

Hesekiel 38 och Sakarja 14 beskriver ett enormt krig där världens nationer kommer attackera Israel. I Jesaja 2 ser vi att det framtida Messianska 1000-årsriket kommer att ha sin huvudstad i Jerusalem.


Rapport - Katzir Chanukkah 2016 Youth Camp

Sarah Singerman

Under de tre dagar långa lägret var messianska ungdomar från hela Israel uppmuntrade att skapa och stärka sunda relationer med varandra genom tävlingar, vandringar och Chanukkaspel. Men mer än skoj och gemenskap; temat för lägret var ”Smaka och se!” Vårt mål var att leda de unga i att söka och odla personliga och intimia erfarenheter med Yeshua genom tid i lovsång och tillbedjan, undervisning och deras gemenskap med varandra. 

Muriel, en ung flicka som hade svårt i skolan, var stämplad som en ”outsider” av hennes skol-kamrater och trodde att hon var den ende troende på hennes skola. Men bara några få timmar efter att vi bett att Gud skulle sända en annan troende till henne, mötte hon en ny vän på Katzir som också gick på hennes skola! Andra ungdomar delade vittnesbörd från personliga upplevelser med Herren, som styrkte och påminde dem om deras behov av att vara helt beroende av Honom, att vända sitt fokus från dem själva till andra och dagligen övervinna frestelser genom Helige Anden.


The Universal Law

Dan Juster shares on the difference between the law that applies to the Jewish people specifically and the law that applies to all mankind.

To watch in English, Click HERE!


3 Keys to Overcoming Public Speaking

In this short video, Revive Israel Media team member Jakob Lundvall shares from his own personal experience as to what he has discovered is the key to overcoming stage fright.

To watch in English, Click HERE!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.