Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 23.12 2016 Revive Israel Org

Jona's Två Profetior

Av Asher Intrater

Jona gav två stora viktiga profetior. Den första är nedtecknad i 2 Konungaboken 14:25 – för att föröka Israels gränser. Det var ett budskap med seger och makt. Han tycktes vara mycket motiverad för denna typ av profetia.

Den andra är nedtecknad i Jona bok för att föra in omvändelse och väckelse i Assyrien – en icke-judisk nation, ofta sedd som en fiende till Israel. Jona ville inte alls lämna detta budskap.  Det var motsägande och i motsats till hans motivation och inriktning. Han sade ”Nej” till Herren.

Han var tvungen att övervinna sitt eget motstånd till budskapet. När han gjorde det (med hjälp av en stor fisk) förde budskapet in väckelse till hela nationen. Budskapet om omvändelse var baserat på hans eget personliga vittnesbörd om en mirakulös ”död och uppståndelseupplevelse”. Det var en form av pre-evangeliskt budskap. Han uppfyllde en bild av Yeshua, Matteus 12:40.

En hel nation kom till tro. Detta var ett första steg i den framtida internationella hednakyrkan. Det var en föregångare till Paulus förkunnelse till hedningarna och upprättande av kyrkor runt om i världen.

Dessutom förändrade den moraliska reformationen i Assyrien hela samhället. De blev den mäktiga-ste nationen på jorden och dominerade Mellanösterns historia under hela det 8:e århundradet f  Kr. De blev ett ”rike” med stor makt på jorden.

Omvändelse, väckelse, vittnesbörd om Yeshua's framtida död och uppståndelse, hednakyrkan, riket, auktoritet, förvändra historien..... allt detta blev ett resultat av ett budskap! Jona's två profetiska budskap var parallella, men det Assyriska budskapet hade större effekt än det Israeliska budskapet. Budskapet som krävde att stolthet och ego dör producerade mer än det om seger och makt.

Folk är vanligtvis mer motiverade av den typ av budskap som passar vår idé om seger, men ofta är det budskapet som kräver förnekelse av sig själv och egna ambitioner som har större resultat för Guds rike. Även Yeshua måste be i Getsemane före korsfästelsen ”inte min vilja, utan din”. I slut-ändan producerade den självförnekande lydnaden mer frukt än Hans helandeväckelser före korset.

Vi kan också se de två parallella banorna hos Israel och kyrkan i dessa två typer av profetior. Lär-jungarna ville ”upprätta riket till Israel” i det första århundradet, Ap 1:6.  Men Yeshua sände dem till hedningarna ”till jordens yttersta gräns”, Ap 1:8. De kanske inte ville ”ge” riket till hedningarna, liksom Jona inte ville. 

Tack Gud att idag har vi möjlighet att göra båda. Vi tjänar det dubbla återupprättandet av Israel och kyrkan, Romarbrevet 11. Båda kommer till sin fullhet då vi närmar oss Messias kommande rike på jorden.


The Greatest Jewish Holiday

The greatest Jewish holiday and moment in history should be the birth of the Messiah, for it gives purpose and meaning to the history of not only the Jewish people, but all peoples.

WATCH!


The Chanukah-Christmas Connection

In this video Asher takes us back in history to understand what the connection between Chanukah and Christmas is.

WATCH!


Ta tillbaka morgonen

Av Basem Aldernaly

Det islamiska böneutropet ljuder från moskéer över hela Israel flera gånger om dagen och det är lite, om inte något som den Israeliska regeringen kan göra åt det. Men vi som Kristi Kropp, vi har auktoritet i namnet Yeshau att andligen ta tillbaka kontrollen över dagen från dess start; solupp-gången.

”Har du, sedan dina dagar började, befallt dagen att gry och anvisat morgonrodnaden en plats där den kunde fatta jorden i dess hörn, så att de ogudaktiga skakades bort från den?  Job 38:12-13

Herren sade till min Herre; ”Sätt dig på min högra sida, till dess att jag har lagat dina fiender som en fotapall under dina fötter”. Din makts spira skall Herren sträcka ut från Sion, du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara ifnör dig som daggen kommer ur morgonrodnaden”.  Psalms 110:1-3

En av de islamiska böneutropen sker vid gryningen. Jag tror att Gud kallar oss att vid denna tid att fysiskt stiga upp från bädden, före gryningen för att tillbe Honom, att bedja och genom att göra så ta tillbaka gryningen från djävulen, som dagligen fyller luften med sina upproriska proklamationer.

Gå med oss i att följa Yeshua's exemplel, som steg upp före gryning för att bedja, Markus 1:35, och låt oss ta tillbaka morgonen!


Ahavat Yeshua – Resa upp unga ledare

Av Eddie Santoro

Sedan en tid tillbaka har det varit vårt mål att lämna över ledningen av Ahavat Yeshua till den yngre generationen. Detta mål framskred nyligen då vi satt Jonathan Moore som vår första "unga" äldste. Han förordnades som en diakon för flera år sedan och tog snabbt mycket ansvar och ledarskap. Även hans fru Simcha, som var församlingssekreterare i flera år, har nu blivit ledare för kvinnornas verksamhet.

Samma dag satte vi också Jeremia som en diakon. Han har varit ledare för ett av våra lovsångsteam under flera år och har välsignat församlingen med sin gåva att administrera. Hans hustru Rachel tjänar med honom i lovsångsteamet och har även arbetat som ledare för vår  barnverksamhet de senaste två åren. För några månader sedan ordinerade vi 3 andra diakoner och har nu totalt sju. Vi är omgivna av ett troget, hårt arbetande och UNGT team som hjälper oss när vi arbetar för att se Messias Jeshua bli känd i Jerusalem.

Be för Jonathan & Simcha och Jeremia & Rachel när de börjar detta nya kapitel i sina liv tillsammans med andra unga framväxande ledare i Ahavat Jeshua.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.