Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 9.12 2016 Revive Israel Org

Tre mål för apostolisk/profetisk Restaurering

Av Asher Intrater

Frågan om apostolisk och profetisk tjänst väcker idag många strider, speciellt då den är kopplad till den messianska kvarlevan i Jerusalem. Varför är detta så viktigt? Tre gånger hänvisar Efesiebrevet till ”apostlarnas och profeternas” arbete.

Den första hänvisningen handlar om att lägga grunden för  kyrkan ”Ekklesia” som en boningsplats för Gud's Ande, Efesiebrevet 2:20 – ”Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv som hörnsten”.

Detta talar inte om en lokal församling utan den universiella Ekklesia. Pastorn fokuserar på den lokala församlingen medan aposteln tenderar mot den bredare Ekklesia.

Den andra hänvisningen handlar om Gud's förutbestämda plan för försoning mellan judar och icke-judar genom tro på Yeshua.

Hemligheten i Efesiebrevet 3:5-6 – ”För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats såsom den har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter; tack vare Jesus Kristus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi....”

Partnerskapet mellan Israel och den internationella Ekklesia är central för Gud's rike och bör vara en del av någon grund som läggs av apostlar och profeter – både då och nu.

Den tredje hänvisningen handlar om andlig auktoritet given till de ”femfaldiga” utrustande tjänster efter Yeshua's himmelsfärd. Efesiebrevet 4:11 - ”Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till evangelister och några till pastorer och lärare. De skall göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp....”

Andlig auktoritet är kopplad till himmelsfärden. Yeshua steg upp över alla makter och väldigheter. Han gav auktoritet till Ekklesia som hans kropp (1:20-23).  Han gav den andliga auktoriteten genom sitt namn, sin ande och genom de fem typer av ledande positioner nämnda här, (4:7-11).

Eftersom ”apostlar och profeter” listas tillsammans med ”evangelister, pastorer och lärare” är det tydligt att de måste fortsätta fungera och inte har slutat att existera.

Parallellt med referenserna ovan måste vi också notera följande tre, något häpnadsväckande, principer eller observationer;

  1. Ekklesia – Alla trosgemenskaper under det första århundradet såg sig själva ha uppstått och överlämnat till apostoliskt och profetiskt beskydd.
  2. Israel – Alla trosgemenskaper under det första århundradet såg sig själva anslutna till och i linje med det Bibliska Israel och Jerusalem.
  3. Riket –  Den andliga auktoriteten i den internationella Ekklesia före Yeshua's återkomst blir rådande den auktoriteten i Tusenårsriket efter Han kommit, Matteus 19:28, Lukas 19:17.

Dessa tre mål – Ekklesia, Israel och Riket – utgör de främsta skälen för apostolisk och profetisk restaurering. Det är den stora betydelsen av dessa tre, som gör denna sak så fylld med andlig krigföring. Att förstå dessa mål kommer att hjälpa oss att bli mer anpassade till Gud's syften i vår generation.


Helande i Italien

Eddie Santoro – Pastor i Ahavat Yeshua

Nyligen tillbringade vi en vecka för betjäning och vila i staden Dolo, Italien. Vi är djupt förbundna med den messianska församlingen ”Beth Messiah” och vi hängav veckan till församlingen och dess folk. Detta var vår förta resa utanför Israel på nästan två år eftersom vi tillbringat de senaste 16 mån med att kämpa emot den demoniska attacken på min kropp.

Vår förmåga att packa våra väskor och resa till Italien för en vecka, för att både betjäna och vila, var en annan sida i vårt pågående och underbara vittnessbörd om vår seger över mörkrets makter.

Detta var vår tredje resa dit och vi togs emot med stor glädje då jag strävade efter att uppmuntra dem med vårt vittnessbörd. I ett budskap delade jag om den auktoritet som vi alla äger genom tro på Yeshua och genom att ta emot Hans liv inom oss. Efter budskapet gjorde jag en inbjudan att komma fram för förbön till dem som behövde helande. Vi bad för ett stort antal människor och SJU AV DEM BLEV HELADE FRÅN OLIKA FYSISKA KRÄMPOR!

Vi återvände hem oerhört uppmuntrade och ser fram emot att se mer av Gud's underbara kraft och välsignelse manifisterad genom oss alla i kommande dagar.


Dual Restoration

Asher Intrater shares on the biblical picture of the olive tree symbolizing the dual restoration of Israel and the church.

Undertexter finns tillgänliga på kinesiska, danska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, och spanska. För att se, tryck här!


Holiday Book Sale

All Authority is now on sale! Get your copy for 50% off! Visit our online bookstore now through the end of December for more discounts and Free Shipping on all orders!

We at Revive Israel wish You a blessed holiday season! Watch here.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.