Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 18.11 2016 Revive Israel Org

Tidpunkten för Uppryckelsen

Asher Intrater

Yeshua's grundläggande undervisning angående den sista tiden finns i alla de tre synoptiska evangelierna, Matteus 24, Markus 13, Lukas 21. Han sammanfattar och tolkar alla av Israels profeters läror. Apostlarna baserade sina skrifter i ämnet från det som Yeshua lärde.

I Matteus 24, talade Yeshua två gånger (v31, 40) om den övernaturliga händelse då de troende kommer att tas upp i skyarna av änglar; ”uppryckelsen”. Dessutom talar Skriften om en hemsk tid av svårigheter; ”edermödan”. Då skall:

  1. Ondskan bli synlig
  2. Troende bli renade
  3. En mirakulös väckelse äga rum

Somliga lär att de troende skall lyftas upp av änglar före denna tid av svårigeheter eller i mitten av den. Emellertid  så visar ingen vers på en uppryckelse ”före” eller ”mitt i”  vedermödan. Alla verser beskriver tydligt att denna händelse sker ”efteråt”.

  1. Yeshua lärde att vi måste ”hålla ut intill slutet”, Matteus 24:13.
  2. En del måste ”fly bort till bergen” v 16. Det finns ingen anledning att fly om du inte är där! 
  3. Gud kommer att ”förkorta tiden för de utvaldas skull” v 22. Han förkortar tiden för slutet för de heligas skull; Han tar inte bort dem före slutet.
  4. Yeshua varnar de troende att ”inte bli bedragna” eller ”att inte bli skrämda” under denna tid, v 4, 5, 25, det skulle vara meningslöst om vi inte är här.
  5. Tiden då änglarna kommer är helt klart ”strax efter dagarnas nöd”, Matt 24:29, Mark 13:24. ”Då” vers 30, kommer den andra tillkommelsen och uppryckelsen att ske.
  6. Yeshua jämför händelsen med syndafloden, som  ägde rum  ”den dag” då Noa gick in i arken, inte före.
  7. Yeshua jämförde på liknande sätt Sodoms undergång, vilket skedde ”då Lot gick ut från Sodom”, Lukas 17:29. - Inte ett ögonblick tidigare.

Låt oss vara beredda och segra i den sista tiden!


Den allmänna  uppfattningen om sista tiden

Daniel Juster

Eskatologi är läran om de sista dagarna och den kommande tiden.

En samstämmighet har utvecklats i läran om eskatologi i den kristna världen. Vi kunde nästan kalla dessa punkter för truism idag, även fast inte alla är medvetna om dem. Här är den allmänna uppfattningen: Den sista tiden börjar med Yeshuas tillkommelse och fortsätter att framskrida till hans död, uppståndelse och den Helige Andes utgjutelse på Pingstdagen, Shauvot. Guds rike har kommit men dess fulla manifestation kommer att ske vid Yeshua's andra tillkommelse.

Omstörtning eller Ingripande

De sista av de sista dagarna hänvisar nu till händelsern som kommer att ske kort före den Yeshua's andra tillkommelse. Denna tid kommer att inkludra mycket svåra prövningar för Gud's folk, då de möter motstånd från mörkrets makter. I judiskt tänkande kallas denna tid för Messias födslovåndor, (Sanhedrin 98). Klassisk judisk eskatologi är i mycket densamma som kyrkans på denna fråga om stor vedermöda i den sista tiden. Jag kallar denna uppfattning för ”omstörtning” och ”ingripande”.

Men, i slutet kommer Gud's folk att bli befriade och vi kommer  att gå in i den kommande tiden. Detta breda samförstånd återspeglas även i den romersk-katolska katekesen som säger;

Före Kristus andra tillkommelse måste kyrkan gå igenom en sista prövning som kommer att skaka om tron för många troende. Förföljelsen som följer hennes pilgrimsfärd på jorden kommer avslöja ”laglöshetens mysterium” i form av ett religiöst bedrägeri, vilket erbjuds människor som en lösning på deras problem, till priset av avfall från sanningen. Det högsta religiösa bedrägeriet är anti-krist, en pseudomessianism där människan förhärligar sig själv, istället för Gud och hans Messisas  kommen i köttet. 675

Kyrkan kommer att komma in i rikets härlighet endast genom denna sista Påsken, då hon följer sin Herre i hans död och uppståndelse. Riket ska uppfyllas, då, inte genom en historisk triumf i kyrkan genom en progressiv dominans utan bara genom Gud's seger över den slutliga lössläppta ondskan.... 677

Vad säger man om Israel?

Vår undervisning är mycket i överensstämmelse med denna uppfattning, men vi tror att det saknas ett stycke angående den sista tiden kopplat till Israel och det judiska folket. Angående Israel ger de hebriska skrifterna ständigt hänvisning till en sista strid som är kopplad till det judiska folket i Israel; Joel 2, Jesaja 25-27, Hesekiel 38-39 och många fler. Låt oss bara refera till en.

Sakarja 12 och 14 – Här läser vi om invasionen av nationer och slaget om Jerusalem. Detta leder till en fantastisk tid av omvändelse efter slaget, och Israel ser upp till Honom som de har genomborrat 12:10, vilket klassiskt har betraktats som att Israel vänder sig till Yeshua. Vid slutet av detta stora slag vänder sig alla nationer till Gud och tillber Gud årligen i Jerusalem vid Lövhyddohögtiden, Sukkot.

Lyckligtvis ser vi idag, att Israel och det judiska folket blir en allmän uppfattning i kyrkans teologi angående den sista tiden, precis som det var fokus hos de hebreiska profeterna då de talade om den sista tidens händelser.


Global Gathering Jerusalem

In this video Tal Haroni, from our Revive Israel team shares about the powerful experience she had last week by being part of the worship team during the Jerusalem Global Gathering.

Watch in English, HERE!


The Holy Spirit Anointing

In this message Asher shares on the anointing of the Holy spirit. The same anointing that was on the prophets to write the scriptures is on us to read and understand the scriptures.

Watch in English, HERE!


Bidra till att stödja Yeshua Chai TV

För att nå israeler med evangeliet om Yeshua, började vi för ett år sedan Yeshua Chai, en 24/7 Internet TV-kanal som sänder material som producerats av olika messianska församlingar i Israel. Vi fortsätter att stödja kanalen och behöver din hjälp! Vill du "gilla" oss på vår Facebooksida och bjuda in dina vänner att göra detamma! Vårt mål är att nå 2.000 ”gillar” denna månad!

Tack för ert partnerskap och böner!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.