Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 16.9 2016 Revive Israel Org

En Ny Dimension av det Profetiska

Asher Intrater

Begreppet profetia utvecklades stegvis genom Skriften. De tidiga patriarkerna hade många direkta profetiska möten med Gud. Sedan förde Mose den profetiska erfarenheten till en högre nivå och blev profeternas "Fader". Moses bad för att alla Herrens folk skulle kunna profetera och ta emot den Helige Anden, 4 Mose 11:29, men denna bön besvarades endast vid utgjutandet av den Helige Anden på Pingstdagen, Shauvot.

Moses profetior nådde en höjd vid slutet av hans liv,  de sista kapitlen av 5 Mosebok antyder nästan allt som vi har i resten av Bibeln, ända till slutet av Uppenbarelseboken. Tanken att Israels folk skulle räddas i den sista tiden och att detta skulle ske genom att hednafolkens "fulla antal" skulle väcka avund,  finns faktiskt först omnämnt där man kallar Israel "ett folk som har sin räddning i Herren", 5 Mosebok 32:20-21, Romarbrevet 10:19, 11:11, 25-26.

När Israels barn kom till det förlovade landet talade de tidiga profeterna, från Samuel fram till Elisa, främst om David's rike. De trodde att Gud's rike var David's rike. Efter flera hundra år förstod profeterna att något var fundamentalt fel eftersom David's söner fortsatte att falla i synd och avgudadyrkan. En vändpunkt kom när kung Ussia dog och Jesaja hade en vision av en härlig, gudomlig konung, Jes 6.1-6,  Joh 12:40-41. Från den tiden och framåt började profeterna tala om "Messias" från en högre nivå.

Yeshua uppenbaras som den Konungen - Messias i Evangelierna. Efter att Yeshua  korsfästs, återuppstått och upptagits till himlen började Gud utgjuta den Helige Anden över alla som skulle tro, Ap 2:1-4, 17, både judar och icke-judar. Alltså blev de profetiska gåvorna och uppenbarelserna tillgängliga för alla i det Nya Förbundets kyrka eller "Ekklesia", 1 Kor 14:26, 31.

 Sista Etappen

Nu kommer vi in i den sista etappen av Bibliska profetior, profetian om den sista tiden. Uppenbarelseboken 10:11.... "Du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk kungar".                           

Denna sista etapp av profetia är fullbordan av både Israelprofetior och kyrkoprofetior. Om profetior angående Israels återupprättande är ett "öga" och profetior angående den världsvida Ekklesia's "fulla antal" är det andra "ögat" så är det dags att öppna båda ögonen!! Detta kan endast ske efter en tvåtusenårig histora i vilken nu den Messianska kvarlevan i Israel och den internationella Ekklesia båda kommer in sin "fullbordan", Rom 11:12, 15, 25.

Profeten Jesaja sade: "Herrens Ande är över mig, för Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.... " Jesaja 61:1.

Yeshua citerade denna vers i Lukasevangeliet. Den andra versen i Jesaja 61 säger "till att predika ett nådens år från Herren". I Evangelierna slutar citatet här. I Jesaja fortsätter versen med att säga "och en hämndens dag från vår Gud".

Den första delen av profetian hade att göra med Yeshua's budskap om nåd och frälsning som började vid den tiden, men "hämndens dag" skulle komma mycket senare, i den sista tiden. Det kommer att ske vid Yeshua's andra tillkommelse vid tiden för dom och strid. Yeshau kommer att leda en himmelsk armé för att förgöra det onda, driva bort demonerna från planeten, resa upp de döda och upprätta sitt rike.

Uppenbarelseboken 11:15 : “… Herraväldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han skall vara konung i evigheternas evigheter".

Idag innefattar Bibliska "profetior" att dela evangeliet, uppmuntra församlingen, Israels återupprättande och även att konfrontera nationerna med riket som snart ska komma; "Konungen återvänder för att ta tillbaka denna världens riken". Denna typen av profetia var inte fullt möjlig förrän vår generation. Jag tror att Gud erbjuder en "dubbel" profetisk smörjelse för att kunna tala om Gud's bestämmelse för Israel, kyrkan och nationerna i dessa sista tider.

Vill ha mer?

Vill du gå djupar in i denna viktiga och brådskande fråga? Det kan du genom att titta på denna undervisning av Asher Intrater där han ger mer information om hur övergången till den sista tidens profetior kommer se ut. 

Undertexter finns på danska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska och spanska.

För att se, tryck här.


Specialtillfälle – Basunhögtiden

Den 1 oktober har vi en unik och profetisk sammankomst; Basunhögiden. Denna händelse kommer att hållas på hebreiska och arabiska med engelsk tolkning i hörlurar. Detta kombinerar både den bibliska innebörden av att blåsa i shofaren, liksom betydelsen av samarbetet mellan arabiska kristna och messianska judar i Israel den sista tiden.

Detta event är även profetiskt betydande och historiskt då judar och araber deltar tillsammans på ett djupare sätt än någonsin tidigare. Vi tror att när de två samlas tillsammans kommer det att förlösa en stor välsignelse till nationerna!

Vi vill att Ni ska deltaga i detta också!

För att göra detta event möjligt  behöver vi samla in 7000 dollar för att täcka alla kostnader.

Vill du så in en speciell gåva denna månad? För att göra så; tryck  här!

Märk din gåva "Palestinian Partners".


Möt Teamet: Gila

Denna vecka möter du Revive Israels teammedlem : Gila Roitman 

Undertexter finns på kinesiska, danska, holländska, franska, koreanska, polska, portugisiska och spanska.

För att se, tryck  här.


40 Dagars Fastan

Om du deltar i den  40 dagars fasta som började den 3 september rekommenderar vi att du checkar in på denna blogg för bönefokus och uppdateringar : BLOG.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.