Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 9.9 2016 Revive Israel Org

Sista Tidens försoning av Världen

Ariel Blumenthal

Bibeln har mycket att säga angående uppståndelsen från de döda; både Yeshua's och vår vid tidsålderns slut. Att föra de döda till fullkomligt liv är något som hela skapelsen längtar efter, Rom 8:18-23. Vi kommer att uppstå i en uppståndelsekropp, som är så olik från den här som den helt mogna veteplantan är så mycket mer "strålande" än ett enkelt litet vetekorn. Denna nya himmelska kropp är oförgänglig, strålande, kraftfull och andlig. Yeshua själv är upståndelsen, Han är Gud's "förstling av skörden från de döda", Joh 11:25, 1 Kor 15:23-44.

Vad skulle kunna jämföras med detta fantastiska hopp, denna enorma kraft som är kärnan i vår tro? Vad skulle det betyda att säga att något faktiskt är som uppståndelsen från de döda? Det finns faktiskt ett ställe i Skriften där en sådan jämförelse görs, eftersom det beskriver återställandet av trosevangeliet bland det judiska folket i Rom 11:15;  "vad skulle då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?"

Liv från de döda

I Rom 11:12 och 11:15 säger Aposteln Paulus i huvudsak samma sak på två olika sätt; det judiska folkets avvisande av Yeshua under det första århundradet beskrivs som "överträdelse", "misslyckande" och "förkastelse". Men  mysteriet i Gud's plan, på grund av Hans förbunds trofasthet, så har även denna fruktansvärda förhärdelse och dom över Israel resulterat i underbara "rikedomar" och "försoning" för nationerna (icke-judar). Och sedan, då Paulus ser in i en profetisk tidstunnel till slutet av tidsåldern, förutser han tiden för Israels återupprättelse och "acceptance", han säger att detta bara kan signalera en "hur mycket mer" period av rikedomar och försoning för världen som är; i sin väldiga kraft och drama;  besläktad med "liv från de döda", en slags uppståndelse!

Älskade, detta är precis det som vi har upplevt. Israel, den judiska nationen har gradvis blivit återupprättad de senaste 130 åren, både fysiskt och andligt. Genom Jesu Evangelium så har vi sett den största expansion av världsvid kristendom sedan första århundradet. Mission, kyrkotillväxt, Bibelöversättningar och olika bönerörelser har ökat i en exponentiell takt. Allt detta är "hur mycket mer" i vers 12 & 15.

Vi lever i en fantastisk tid av restoration!

Under de senaste åren i Gatheringrörelsen har vi upplevt denna speciella nåd  "att förena världen". Som Asher har skrivit de senaste två veckorna Part 1, Part 2, har detta kommit att beröra mycket djupa frågor angående den 4000 år gamla relationsdynamiken inom Abrahams familj i Mellanöstern. Förra veckan reste Asher och jag och flera andra från Israel till London, Storbrittanien för att tillbringa tre dagar i tillbedjan, bön och gemenskap med många ledare, speciellt från Egypten. Vårt fokus var inte på försoning utan att komma tillsammans för att tillbe Konungen. Då vi gjorde det verkade den Helige Anden kraftfullt, speciellt bland de unga för att föra oss in i en ännu djupare försoning, enhet och känsla av gemensam bestämmelse, Ef 3:6.

Om du hade berättat för mig, för bara några år sedan, att vi skulle ha sådana möten med så många Egyptiska ledare och att den Helige Anden skulle leda oss tillsammans in i att profetiskt ta bort fästen som har plågat våra folk och vår region i tusentals år, från tiden för Abraham, Sara, Hagar, Ismael och Isak - jo, jag skulle ha sagt att du var galen!

Men det händer! Vi lever i denna fantastiska tid av restaurering (och försoning) , i allt som talats om av de heliga profeterna , Ap 3:21, som Jesaja´s löfte till Egypten, Assyrien och Israel eftersom  det börjar bli uppfyllt genom en kvarleva från varje nation, Jes 19:23-25.

Allt detta är en slags "uppvärmning" för nästa  Global Gathering.

Vi förväntar oss att se flera tusen från Fjärranöstern, många hundra från Mellanöstern och många, många fler från hela världen då vi samlas i Jerusalem Arena. Som i varje Gathering är vårt fokus att i glädje tillbe Honom, med sång, dans och proklamationer. Exakt hur kommer denHelige Anden att leda? Det vet vi inte, men vi är fulla av förväntan och vi inbjuder dig att komma och vara med. För mer information om nästa Gathering, click HERE!


Spirit of Holiness

In this teaching Asher Intrater shows how we can grow in holiness through the work of the Spirit and calls us to live without compromise. Watch in English, click HERE!


Översikt av Höstens Högtider

Var med oss i flera nyckelhändelser denna månad.

En grupp unga här i Israel och runt om i världen har börjat en spontan 40-dagars fasta och bön, från början av månaden Elul, (2 sep) till Försoningsdagen (11 okt). Temat för bönen är "att vända fädernas hjärtan till barnen", Malaki 4:6.

Under denna period kommer det också ske en unik händelse för att fira Basunhögtiden lördagen den 1 okt. Detta event kommer att hållas på hebreiska och arabiska med engelsk översättning i hörlurar. Detta kombinerar både den bibliska innebörden av att blåsa i shofaren, liksom betydelsen av försoningen mellan arabiska kristna och messianska judar i Israel den sista tiden.

På Försoningsdagen den 11 okt kommer vi att hålla vår årliga dag med fasta, bön och under-visning tillsammans med våra bröder och systrar i församlingar i Jerusalem och Tel Aviv.


Möt Teamet: Roni

Denna vecka möter Du Revive Israels medlem och  pastor för Beit Yeshua: Roni Rejuwan

Undertexter tillgängliga på kinesiska, danska, franska, polska, Portugisiska och spanska.

För att se, tryck HERE!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.