Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 26.8 2016 Revive Israel Org

Gemensam bestämmelse för Arabiska Kristna och Messianska Judar, del 1

Ett personligt perspektiv – Asher Intrater

På 80-talet hade vi en serie möten mellan arabiska kristna och messianska judar för att uttrycka vår enhet som troende i Yeshua. Under 90-talet, efter den första Intifadan och Gulfkriget 1991, började arabiska kristna och messianska judar att ta itu med några svårare frågor i ljuset av den politiska krisen. 1995 började några arabiska kristna att uttrycka sin identitet som "palestinier",  inklusive sitt motstånd mot Israelisk politik. En del av den identifikationen ledde till en mer känslig kommunikation från de messianska judarna mot de arabiska kristna; och på samma gång  en del svår polarisering i politiska och profetiska frågor.

Försoning bör leda till samarbete

I början på 2000-talet, efter många år av försoningskonferenser, började några av oss att söka efter en bättre metod. Vi ställde frågan; "Vad händer efter försoningen?" När allt kommer omkring är vi ändå redan försonade genom tron på Yeshua. Vi insåg att nästa steg efter försoningen är samarbete.

 Efter mycket bön, såg vi att det första steget i samarbetet bör vara evangelisation bland muslimer. Vi försökte stödja arabiska kristna som var inblandade i evangelisation bland muslimer (och gör det med stor risk för sina liv). Detta inkluderar många okända och hemliga evangelister. De är hjältar i våra ögon.

De senaste åren har vi kommit in i ett nytt djup i våra relationer. Pastor Bassam Adranly från Jerusalem har blivit en viktig ledare här i Israel. David Demian,  en Egyptiskfödd Kanadensisk ledare för rörelsen Global Gathering, har tillbringat en stor del av det senaste decenniet med att resa över hela den kinesiska världen, där han samlat ett stort antal kinesiska kristna för att bedja för försoningen mellan "Isaks söner och Ismaels söner".

Såsom David medfört många arabiska och kinesiska kristna, så har också Marcel Rebai, som tillbringat många år i den messianska gemenskapen i Israel, hjälpt till att samla både Europeiska och arabiska ledare. Han har helt unikt varit en länk för försoningen mellan alla tre samhällen. Med denna betoning på försoning, tillsammans med den  profetiska tillbedjan och lovsången på Global Gatheringkonferenserna, tror jag att vi är på väg in i en ny era för relationer, tillbedjan, dialog och samarbete mellan Arabiska/Mellanöstern kristna och Messianska judar.

Under ett av mötena under förberedelserna för "822" konferensen i Jerusalem i  nov 2014, uttryckte vår broder Majdi (Egyptisk pastor i Jerusalem) med tårar, ödmjukhet och mod, sin längtan att som arabisk kristen symboliskt "gifta sig" som en brud till oss messianska judar, som är en bild av brudgummen.

Majdi's proklamation förde in en öppning i Anden. Jag gick fram som en representant för de judiska troende. Vi omfamnade varandra och grät tillsammans. Vid denna stund började de judiska troende bekänna synder på ett djupt sätt, erkände vår stolthet idag och hela vägen tillbaka till för 2000 år vid förkastelsen Yeshua. I det ögonblicket var det som en andlig bomb gick av i rummet. David skrek, föll i golvet och började bedja. Det var ett spontant utbrott av tårar och förbön från alla i rummet; arab, jude, asiat, europe'......

På sammankomsten vid 822 konferensen och ett år senare vid Global Gathering i Munich, kallade David upp arabiska och judiska troende till plattformen. Gruppen med messianska ledare böjde knä och uttryckte på ett liknande sätt sin bekännelse och ånger. David och Bassam ledde de arabiska kristna i ett gensvar på överlåtelse och förbund gentemot de judiska bröderna. Offentligt gjorde de ett "Ruthlöfte" att "ditt folk ska vara mitt folk och din Gud ska vara min Gud", Ruth 1:16.

När de arabiska kristna gjorde detta löfte, inte bara till Yeshua som Messias, utan också till det judiska folket såsom Ruth gjorde, representerar det för mig en viktig förändring i Kristi Kropp. Det var en ny inriktning av historiska proportioner, därför det också  var kopplat med kristna internationellt från Asien, Afrika, Europa och Amerika. Vi insåg att denna "Ruthparadigm" inte var en sällsynt och exeptionell kallelse för en kristen minoritet, utan den primära och normgivande ställningen i Kristi Kropp.

Vi ser fram emot att deltaga i nästa  Global Gathering here in Jerusalem on November 7-11.  Ariel, Marcel, Mike Niebur och jag själv kommer att delta vid ett annat pre-Gathering event i London från den 29 aug-1 sep. Vi kommer att möta ca 40 arabiska ledare från Mellanöstern samt vissa huvudrepresentanter från Int’l Team, särskilt från Asien. Håll oss i bön, vi inbjuder även dig att komma och ta deltaga i det Gud gör i vår tid.


Kallelse till 40 dagars fasta

En gräsrotsgrupp bestående av troende tonåringar och unga vuxna i Israel kallar till en 40 dagars period av bön och fasta, från lördagen 3 sep t o m onsdagen 12 okt. De söker för att "vända fädernas hjärtan mot barnen och barnens hjärtan mot fäderna", Malaki 4:6. De tror att denna generations försoning kommer att bana väg för den stora väckelsen i sista tiden.

För mer information se videoinbjudan!

Du kan också  follow their blog chronicling the fast.


The Battle for Holiness

In this audio teaching Asher shares on holiness and the spirit of God. How do we battle sin and advance in holiness?

Listen in English on SoundCloud here.


Möt  Teamet: Aviva

Denna vecka möter Du  Revive Israel's : Aviva

Undertexter tillgängliga på kinesiska, danska, franska, tyska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska och spanska.


“The Two Great Conditions for Yeshua’s Return”

In this message (with translation to Mandarin Chinese) Ariel Blumenthal teaches about how huge advances in world missions over the last century are linked to the physical and spiritual restoration of Israel—together leading up to the “fullness of the nations, the salvation of Israel, and the 2nd Coming of Yeshua.” Watch here.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.