Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 29.7 2016 Revive Israel Org

Vad unga egentligen vill

Cody Archer och Andrew Ben-Arii

I 1 Samuel 13:19-22 ser vi Israel i en farlig situation med ingen möjlighet att försvara sig mot sina fiender: ”Det fanns ingen smed i hela Israels land, ty filisteerna var rädda att hebreerna skulle tillverka svärd eller spjut åt sig.….. Det innebar att när striden skulle börja, hade inte en enda av Sauls och Jonatans män något svärd eller spjut. Det var bara Saul själv och hans son Jonatan som hade sådana”.

Vi tror att för Kristi Kropp runt om i världen, är detta en profetisk bild av den farliga situation som vi finner oss själva i idag. Liksom kung Saul, har vi ett äldre ledarskap med mycket auktoritet, smörjelse och andliga vapen, men få av dem har satt dessa vapen i händerna på nästa generation. Många har byggt stora kyrkor och tjänster, blivit populära och ”efterfrågade” men ofta reser de runt världen, tjänar och bygger sin tjänst själva, utan att resa upp andliga söner och döttrar till att en dag ta över och expandera vad de har påbörjat.

Att vara smed är inte något lätt eller önskvärt jobb. Få människor ser dig eller ditt arbete. Det är inte  något högt betalande yrkesval. Vem vill arbeta i hettan av en tryckande ugn dag efter dag, i syfte att sätta vapen i händerna på nästa generations's hjältar och veta att din egen ära eller pris inte kommer att ljuda från hustaken idag?

Verkliga ledare tränar andra ledare

Framgången för många församlingar och samfund över nästa 25 år, beror till stor del på de äldre ledarnas avsikt att utrusta nästa generation av ledare. Om detta inte sker kommer många av dagens populära samfund inte existera om 25 år.

Bland de s k ”millenials” (de som är födda mellan det tidiga 80-talet och runt år 2000) ser vi i vår generation en längtan att lära sig strida, att leda och föra ut Gud's rike. Dock verkar det som en brist på personlig relationsbaserad träning är det stora hindret för oss att intensifiera. Vi ser upp till våra väletablerade ledare som har flera års erfarenhet och framgång och idén att deras ledning och ledarskap plötsligt skulle föras till oss är antingen överväldigande eller så är vi helt ointresserade. Detta beror på att innan detta någonsin skulle kunna hända, vill vi arbeta tillsammans med våra äldre ledare, för att i praktiken lära oss vad de gör och hur de gör det. Ännu mer än så vill vi ta emot genom impartation av deras vision, deras värderingar och deras passion. Först då, med rätt mängd personlig investering och praktisk träning över loppet  av många år av våra ledare, kommer vi att vara tillräckligt säkra och redo att ta stafettpinnen, då de är redo att lämna över den. 

Ingen tid att förlora

Vi är på väg mot det största andliga slaget i mänsklighetens historia. Den största press och utmaningar som den globala Kristi Kropp någonsin har stått inför, tillsammans med den största väckelsen och skörd någonsin, knackar på vår dörr. Det är angeläget att vi börjar sätta vapen i händerna på nästa generation och det måste bli en prioritet NU. Det kommer att kräva mycket tid, ansträngning och ödmjukhet, men vi har inget annat val. Utan att den äldre och den yngre generationens hjärtan vänder sig till varandra, öppnar vi dörren till en global förbannelse, Mal 4:6.

Som representer för vår generation ber vi om din hjälp. Vi kan inte göra detta ensamma. Tillsammans kan vi stoppa denna förbannelse i dess spår och välkomna en ny tid av rättfärdighet och välsignelse runt om i världen. Vi inte bara behöver din hjälp; vi vill ha den. Kommer du att besvara kallelsen från den mest faderlösa generation världen någonsin sett? Kommer du att fortsätta söka våra hjärtan även sedan vi har förkastat dig? Ge inte upp på oss! Vi bryr oss mycket mer än du kanske tror.

Obs! Vi har förmånen att tjäna under och tillsammans med Asher Intrater. Han är en sällsynt och uppsatt ledare idag som utrustar och frigör unga ledare med mycket frukt. Kristi Kropp runt om i världen har mycket att lära från hans exempel på detta område.


Restoring The Cutting Edge of Moral Confrontation

Asher shares in Immanuel's Church in Silver Spring, MD, a message for the church in America of hope but also the urgency for redemption. Listen in here.


Möt Teamet: Aviram

Denna vecka möter du Revive Israels chef för  Yeshua Chai TV, Aviram Eldar.

Undertexter tillgängliga på koreanska, japanska, italienska, franska & holländska.

För att se, tryck här.


Make, Son och Kung

Av Asher Intrater

Det finns många symboler i Bibeln som beskriver Guds folk. Vissa talar om oss som en ”kropp” eller ett ”träd” eller som ”levande stenar” osv. Tre av dessa symboler använder mer personligt bildspråk.

1.  Brud
2.  Familj
3.  Konungarike

I vart och ett av dessa tre spelar Yeshua som Messias en central roll. Om vi är en Brud, är Yeshua brudgummen eller maken. Om vi är en familj, är Yeshua sonen (den förstfödde sonen till fadern). Om vi är medborgare i Gud's rike, är Yeshua kungen.

Yeshua definierar vilka vi är i förhållande till Honom. Vi definierar vem Han är i förhållande till  oss. Yeshua har många roller och var och en behöver sin egen speciella uppenbarelse för att förstå vem Han är och vilka vi är. Dessa tre är markerade här:

1. Make – till  Bruden
2. Son    – i Gud's familj
3. Kung – i det Messianska Konungriket

Låt oss ta emot uppenbarelsen om Yeshua och relatera till Honom i alla dessa tre roller!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.