Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 10.6 2016 Revive Israel Org

Shavuot är här

Vad som ledde fram till det första utgjutandet av den Helige Anden i Apostlagärningarna 2 var en kombination av att lärjungarna samlades i ett hjärta, utökad bön och lydnad till Yeshua's befallning att vänta kvar i Jerusalem till de skulle bli ”beklädda med kraft från höjden”, Lukas 24:49.

Vi tror att genom att följa detta mönster och bedja hela natten i ett hjärta på Pingsten som de gjorde, kommer vi se samma resultat och vara del i att se uppfyllandet av de mest spännande profetior angående den sista tiden. När de bad i överenskommelse i Jerusalem, utgjöts den Helige Anden i Jerusalem.  När vi ber i överenskommelse runt om i världen, kommer vi att se den Helige Anden utgjuten i varje nation i världen.

Vi tror att denna världsvida väckelse kommer att följa mönstret i Ap 2, men kommer äga rum på en global skala och inleda Yeshua's återkomst.

Video interview with Asher Intrater about the vision of Shavuot, watch HERE!


Moraliskt ansvar

Asher Intrater

En dag kommer då vi alla måste göra räkenskap inför Gud för vad vi har gjort i detta liv, både det goda och dåliga, Matt 25:31, Rom 2:5, 2 Kor 5:10, Upp 20:12. Människan har fri vilja och moraliskt samvete. Fri vilja betyder att vi har ett ansvar, moraliskt samvete betyder att Gud har skapat oss att kunna skilja mellan rätt och fel. Dessa två tillsammans betyder att vi har ett moraliskt ansvar.

Rätt och fel borde vara ”skrivet i våra samveten”, Rom 2:15. Våra samveten har dock förvrängts av onda influenser. Därför gav Gud oss den fullkomliga moraliska lagen i Bibeln, först i Toran, speciellt de tio budorden. Sedan Profeterna, Skrifterna och slutligen det Nya Förbundet.

Våra samveten måste åter-kalibreras enligt de universiella moraliska lagar som finns i Bibeln.

Samvetet ska matcha den moraliska lagen. ”Toran” av den fullständiga Bibliska morala uppenbarelsen lovades att bli skriven i våra hjärtan i det Nya Förbundet, Jeremia 31:33.

En ung man frågade en gång Yeshua vad han behövde göra för att få evigt liv. Yeshua sa till honom, enkelt och direkt, att hålla fem av de Tio Budorden, 2 Mosebok 20, plus den Konungsliga Lagen,   3 Mosebok 19.   Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du ska inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och mor Du skall älska din nästa som dig själv, Matteus 19:18-19.

Dessa lagar är bortom ”religion” oavsett om det är kristendom, judendom eller islam. De är universiella och moraliska. Världen sjunker i djup av terrorism, sexuell perversion, korruption och uppror. Islamsk jihadism bryter nästan alla av de tio budorden, därför kan det inte betraktas som tro på Bibelns Gud.

Några ultra-ortodoxa judar vägrar att tjänstgöra i den Israeliska armen, liktydigt med att låta andra dö i deras ställe, många betalar inte skatt men kräver stora statliga subventioner som finansieras av dem som betalar skatt. De flesta gör falska påståenden att den rabbinska traditionen beodrades av Gud. Andra anser även att deras icke-judiska ”grannar”  är rasligt orena.

Vissa falska kristna motiverar ett liv i öppen synd med att de är frälsta av nåd.

Hur kan vi rättfärdiga vår egen bitterhet, vrede, förtal, lusta, stolthet och respektlöshet? Har vi blivit mer hängivna till underhållning, nöjen, och bekvämlighet än till att tjäna Gud? 2 Tim 3:1-5.

Låt oss göra bättring, verkligt och djupt i våra hjärtan, så att vi blir redo att göra räkenskap för våra liv inför Gud.


The Passover : Key to Understanding Book of Revelation

Message from Dan Juster at the recent Israel Intensive hosted by IHOPKC. To watch in English, click HERE!


President Clinton takes on an anti-Israel heckler

Why don't the Palestinians have a state? Watch Clinton give a quick, powerful history lesson. Click, HERE!


Tio Revive Israel familjer flyttar denna Sommar

Som ett Revive Israelteam är vi glada över de förändringar Gud tar oss igenom, både andligt och fysiskt. Denna sommar kommer tio familjer från vårt team att flytta. Några kommer att flytta in i sina nybyggda hus på Yad Hasmona och några flyttar till större lägenheter för att passa deras växande familj. Gud sammanfogar oss som en familj på ett djupare sätt genom att geografiskt flytta över hälften av vårt team närmare varandra.

Att flytta innebär extra påfrestningar och utmaningar. Därför  vill vi be dig överväga att komma till Israel i augusti 2016, för att som volontär hjälpa vårt team med denna övergång. Några sätt du kan tjäna på inkluderar; snickeri och byggnadsarbeten, målning, flytta möbler, matlagning och städning.  Du skulle inte bara hjälpa oss på ett praktiskt sätt utan du kommer att få möjlighet att bygga relationer med vårt team och vara med på våra morgonstunder med lovsång, bön och undervisning. När du tjänar oss vill vi också fylla dig! 

Vi kommer att täcka dina boende-och matkostnader, du kommer behöva stå för dina transport- och försäkringskostnader. Intresserad? 

Kontakta: i[email protected]


Vår undervisning på DITT språk

Revive Israels mediateam har börjat ett nytt projekt där de lägger till undertexter på vår videoundervisning. Det är en uppgift som görs med hjälp av trogna volontärer som gensvarat till vår senase inbjudan. Var och en skiljer sig i antal timmar de ger varje månad men alla har en vital betydelse. Projektet är ännu i sin inledande fas men vi gör framsteg. För närvarande har vi team på franska, portugisiska, spanska, danska och koreanska, som är i partnerskap med oss  för att sända ut livsförvandlande budskap till sina nationer.

Har du kunskap inom översättning och en längtan att se vår undervisning på ditt språk? Kom med i vår familj av översättare. Skriv till [email protected] för mer information.


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.