Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 20.5 2016 Revive Israel Org

Hur vi ser social rättvisa

Asher Intrater

När vi ställer frågan; ”vad är vår roll som troende i samhället omkring oss” uppkommer två ytterligheter.

En är att bara dela evangeliet och bedja men inte ha någon praktisk inverkan på samhället i stort. Den andra ytterligheten säger att vi ska ta herravälde över varje område i samhället nu.

Vår uppfattning är mellan dessa två.

 1. Vi är först kallade att bedja, predika, träna lärjungar och bygga församlingar  
 2. Vi är inte kallade som kyrkoorganisationer att ta kontroll över statliga instutiotioner   
 3. Vi är kallade att påverka samhället omkring oss med bibliska, moraliska värderingar

I Yeshua's ord ska vi vara ”salt och ljus”. Vi ska ”utöva rättvisa och rättfärdighet”.  Vid den 7:e basunen finner vi den sista uppenbarelsen att ”Herraväldet över världen tillhör nu vår Herren”, Upp 11:15.  Det finns inget totalt herravälde förrän Yeshua återvänder; men vi ska ha så mycket positiv inverkan som möjligt tills dess. Moraliska exempel är mer personligt och individuellt; medans social rättvisa ska komma från påverkan av den lokala föramlingen.

Vad kan  vara moraliska exempel? Saker som:

 1. Chefen på jobbet vet att du inte kommer att stjäla pengar
 2. Dina vänner vet att du inte kommer att ljuga
 3. Din grannes fru vet att du inte kommer att försöka begå äktenskapsbrott
 4. I allmänhet att vara ett levande exempel på Yeshuas liv och inte bara prata om Honom

Vad skulle vara frågor om social rättvisa? Saker som:

 1. Att hjälpa de fattiga och nödlidande genom utbildning, sjukvård och välgörenhet
 2. Att stödja rättfärdig lagstiftning, ledare och kandidater för regeringsuppdrag
 3. Att skydda samhället från pornografi, barnmisshandel och mänsklig trafficking
 4. Att stödja polic, domare och soldater som strider mot kriminalitet, terrorism och korruption
 5. I allmänhet att föra in Guds rikes värderingar in i vårt samhälle

Som troende är vi kallade till båda; moraliska exempel och social rättvisa, att försöka ha så mycket inverkan i vårt samhälla för att ära Yeshua innan Han återvänder.


Strategisk Partnerskap

Daniel Juster

Vår relation med Mike Bickle och organisationen i Kansas City går tillbaka till 1990. Anslutningen kom genom John Wimber. På den tiden hette de Kansas City Fellowship. Ett decennium senare grundades International House of Prayer, som är ett uttryck för den ursprungliga, profetiska vision som var given till Mike Bickle 1984. Profetian var att Mike var kallad att vara en katalysator för en bönerörelse som skulle leda till att 100 miljoner människor ber för Israels frälsning. Jag var en del av början på IHOP och kunde presentera betydelsen av den Messianska Judiska återupprättelsen.

Detta ledde till den årliga Israel Mandate Conference där Asher Intrater, Eitan Shiskhoff och jag var  huvudpresentatörer.

Den senaste Israel Intensive Conference innehöll viktiga presentationer av Asher och mig angående kyrkans identitet och den sista tiden. Asher's budskap var mycket starkt. Men jag tror att den viktigaste aspekten på vår tid där var de förlängda stunderna av dialog mellan IHOP´s ledare  och Israel Intiative Team. Enligt min uppfattning kommer vinsten bli ett djupare parnerskap. Detta är så viktigt för oss därför att vår organisation beror på bön och vi har inget större bönestöd än IHOP. Dessutom påverkar IHOP oss att fördjupa en kultur av bön och förbön.

Jag vet att du kommer vara mycket välsignad av budskapen från förra veckan. Här är det första budskapet jag delade med titeln ”Din destination och identitet i linje med tillämpningen av Israel”.

För att se på engelska  click HERE!


Resumé av East Asia Retreat

Cody Archer

Vår första någonsin Revive Israel East Asia Leader Reatreat den 1-4 maj i Bangkok, Thailand, var mycket viktig och utöver vad vi förväntat oss. Nio nationer var representerade, inklusive vårt team av thailändska översättare, redaktörer, pastorer och partners. Verkligheten av att vara del av en global familj, baserad i Israel, stärktes då vi upplevde djupare enhet i relationer och såg vårt behov av varandra mycket tydligare.

Vi uppmuntrades av frukten från Revive Thailand, som leds av Mark & Felicity, i deras kontakter med många Pakistanska flyktingar i Bangkok och den urdutalande kyrkan de planterat. De ekonomiska behoven för deras arbete (inklusive en dagskola för flyktingbarn) har vuxit avsevärt under det senaste året och vi vill be er att lära er mer om vad de gör och så in en ekomomisk gåva i deras arbete. Besök derar websida  http://www.revivethailand.com

Thailand är ett mycket unikt land i dess anslutning till Israel. Varje år reser fler israeler till Thailand än till något annat land, omkring 120 000. Det finns många möjligheter att dela evangeliet med israeler i en avslappnad miljö. Och i motsatt riktning bor och arbetar ca 25 000 thailändare i Israel, främst inom jordbruket. De flesta av våra israeliska frukter och grönsaker plockas av thailändska arbetare, i en slags uppfyllelse av Jesaja 1:5 ”Främlingar ska stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar ska åt er bruka era åkrar och vingårdar”.  Ariel och jag talade i tre olika kyrkor och  vi  uppmuntades av den iver thailändska troende har i att stå med Israel. För att titta på ett av mötena se nedan.


Nationerna kommer att attackera Jerusalem

I detta budskap talar Cody Archer från det sista kapitlet i Sakarja om en av händelserna som kommer att ske i den sista tiden – alla nationer kommer upp för att attackera Jerusalem och det judiska folket. Varför detta? Vad motiverar nationerna att göra en sådan sak? Få reda på det genom att titta på detta budskap på engelska med thailändsk översättning: Click HERE!


How to Read Your Bible

Want to know how to read your bible?  Watch this teaching by Asher Intrater, and learn how. To watch in English, click HERE!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.