Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 15.4 2016 Revive Israel Org

Den Tredimensionella innebörden av Påsken

Av Asher Intrater

Det finns tre dimensioner i innebörden av Pesach, Påskberättelsen:

  1. Uttåget ur Egypten
  2. Yeshua Evangelium
  3. Sluttidens Paradigm
  1. Uttåget

Berättelsen om Påsken och uttåget från Egypten spelar en dominerande roll i Lagen och Profeterna. Skapelsens Gud griper in i mänsklighetens historia för att rädda ett förtryckt folk, för att åstad-komma social rättvisa, för att etablera universiella moraliska lagar och för att skapa en grupp av ett ”utvalt folk” från nationerna i världen (redan då bestod folk av både judar och hedningar).

Gud visade sig själv vara YHVE, en Gud av helighet, medlidande och  förbund. Han definierade prästadömet till att erbjuda försoning genom blodsoffer. Utvandringen skedde vid fullbordan av sin tid i historien, ca 400 år efter patriarkerna. Guds förbundsfolk började som bara en familj med Abraham och hade vuxit till en nation med över 2 miljoner vid tiden för Moses.

Gud valde Påsktiden, den första fullmånen i början på våren, som den miljö, som en scen, för att uppenbara Sin förlossning.

  1. Evangelium

Israeliterna blev befriade från dödsängeln i Egypten genom tron på lammets blod som de strök på dörrposterna. Med lammets blod hade de förlossning; utan det hade de ingen. Liv och död hängde på lammets blod. När de tog emot Toran i Sinai, instiftade Gud ett system med blodsoffer framburet varje dag. Varje trosaspekt i dåtida Israel var baserat på förbund förseglat i blod.

Djuroffer var uppenbarligen symboliskt. Det verkliga försoningsblodet för mänskligheten var tvunget att komma från en människa, en fullkomlig människa. Den fullkomliga Människan, den som symboliserade påskalammet och alla djuroffer, uppenbarades för Israel och hela mänskligheten i Evangelierna. Han är Messias, Guds Son och Davids son.                                                      

Presis som dåtida Israel blev symboliskt förlossade av lammets blod, så är hela mänskligheten evigt förlossad av Lammets blod. Den centrala betydelsen av blodsoffer förändrades inte; den blev uppenbarad i sin fullhet genom Evangeliet. Yeshua's offer ger oss försoning för synd; Hans uppståndelse ger oss evigt liv. Det finns ingen annan kandidat, inte ens potentiell, som kan ge försoning eller uppståndelse. 

  1. Sluttiden

Det finns en annan dimension i innebörden av Påsken.  Rabbinerna säger, ”Den andra förlossningen kommer bli som den första förlossningen”. Det innebär att Messias ankomst i härlighet, för att sätta upp sitt rike på jorden, kommer att likna uttåget ur Egypten.

Dan Juster har skrivit om detta paralella mönster i sin bok ”Revelation: the Passover Key”.

Farao var då en bild på Antikrist som skulle komma. Det demoniska förtrycket kommer att vara liknande. Plågorna skall komma över världen som en dom mot det onda och för att uppmana folk att omvända sig från sin ondska. De sanna troende kommer under vedermödan att skyddas såsom Israeliterna i Gosen och därmed vara vittnen om Gud's kraft och nåd. Det profetiska ordet kommer  levereras av två vittnen liknande Moses och Aron. I slutet kommer det bli en plötslig och enorm befrielse liknande den vid Röda havet.

Låt oss denna Påsktid rena och förbereda våra hjärtan för alla de profetiska ändamål som Gud har för oss i denna generation.


How to Open Heaven

In this message Asher Intrater shares keys on how to open the doors of heaven and see blessing come down. To watch in English with Korean translation, click HERE!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.