Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 8.1 2016 Revive Israel Org

Apostolisk Inriktning

Av Asher Intrater

Skriften visar att vi alla ska stå under auktoritet. Vi underordnar oss auktoritet och vi får auktoritet, Lukas 7:8. Detta underordnande börjar på den mest personliga och omedelbara nivå med Yeshua, Jesus som Herre, och fortsätter i den globala och världsvida anslutningen med hela Messias Kropp.

Eftersom, när utvecklingen av andlig auktoritet går från det personliga till det globala, blir kravet på lydnad lättare. Så här går den andliga auktoriteten från  ”micro” till ”macro”.

 • Personlig lydnad till Yeshua – Var och en som tror på Yeshua bör underordna sig Yeshua's andliga auktoritet i sitt eget personliga liv, Matteus 7:21; Lukas 6:46.
 • Medlemskap i en Lokal Församling – Därefter bör varje troende göra ett beslut att vara med i en lokal trosförsamling, (Matt 16:18)  under andlig auktoritet av kvalificerade ledare, 1 Tim 3.
 • Teamwork i Ledarskap – Varje ledargrupp bör se varandra som jämlika inför Gud men ändå tillåta den som är ”först bland jämlikar” att leda teamet.
 • Apostoliska/Profetiska Team – Varje församlingsledare bör vara en del av ett apostoliskt/ profetiskt nätverk och underordnad dess ledarteam, Efesiebrevet 4:11-16.
 • Äldre Rådgivare – Varje apostolisk ledare bör själv vara under ett råd av äldre apostoliska rådgivare, för ansvar och tillsyn, (likt äldre/farfäder i de tidiga Israels stammar).
 • Enheten i Kroppen – Dessa nivåer av ömsesidigt underordnande, teamarbete och ansvar möjliggör för den större trosgemenskapen att fungera i enhet, mognad och integritet, Efesiebrevet 4:12-16. 
 • Jerusaleminriktning  – När vi närmar oss Jesu återkomst, kommer dessa nätverk att bli mer och mer i linje, både andligt och geografiskt med återupprättat, messiansk judiskt, apostoliskt ledarskap i Jerusalemområdet, Matteus 19:28, Ap 1:21-26, Jesaja 2:2-3, Ap 15:2 16:4, Gal 2:1-2, Sakarja 8:23.

När vi kommer in i rätt förhållande och inriktning, skapar vi en ”atmosfär” där Gud's rike och kraft förlöses. Ledare bör vara först att visa detta hjärtats lydnad. När vi började att överse Tiferet Yeshua och Ahavat Yeshua, kallade jag samman de lokala ledarna och sa; ”Jag vill att ni ska veta att om jag syndar eller agerar oriktigt, kan jag bli flyttad från denna position. Här är en lista på de människor som jag är underordnad och de kan ta bort mig”. Handling i lydnad uppmanar även andra komma i linje. Inriktning innebär att vara under auktoritet, rätt förbundsordning och en förståelse av profetisk ledning för framtiden. Detta är något vi tror att Gud's Ande vill betona till sitt folk i dessa ändens tider.


Vad finns i ett namn?

Av Betty Intrater

Om du blev tillfrågad om vilket det populäraste pojnamnet är i Israel, vad skulle ditt svar bli? David? Aron? Samuel? Fel! Det populäraste pojknamnet i Israel det senaste året var Mohammed!!

Trots kritik – vissa säger att Israels Statistiska Centralbyrå försöker dölja detta faktum genom att utesluta arabiska födslar i undersökningen, andra kritiserar den arabiska sektorn för brist på orginalitet när de upprepade gånger använder samma namn – så sticker en del statistik ut.    
Ett, det höga antalet araber som bor bland den judiska befolkningen (i dessa undersökningar  ingår inte arabiska invånare från de omtvistade områdena) och två, friheten hos dessa invånare att uttrycka sin religion och kultur i val av namn,  (en icke-muslim skulle sannolikt inte ge namnet Mohammed till sitt barn).

Kan du föreställa dig att den Saud Arabiska eller Iranska Statistiska Centralbyrån uppger att det populäraste pojknamnet är Chaim eller Jakob!


Gud's Rike i Schweiz

Av Cody Archer

Liat och jag återvände nyligen från en rik tid med undervisning om Gud's Rike på ett ungdomsläger i Schweiz. Här är några vittnessbörd:

 • En flicka, uppvuxen i en icke-troende familj och var ateist, gav sitt liv till Jesus för första gången! Hon berättade i slutet på veckan att de första dagarna stog hon emot det hon hörde, men sedan började hon möta Gud's kärlek under lovsången och hennes murar började falla!
 • En flicka som varit beroende av sömntabletter i många år blev helad och började gå till sängs och sova utan tabletterna hela veckan!
 • En flicka som hade en särskilt gäll röst fick förbön och hennes tonläge på rösten blev plötsligt ändrad till en lägre ton. Hon hade också ett ben som var 1,5 cm länge än det andra. Hon fick förbön och det kortare benet växte ut så benen blev lika långa!
 • Under lovsången en kväll sades det att änglar rörde sig och dansade i rummet. Kort därefter kände en ung man någon komma och lägga händer på hans axlar och när han vände sig om för att se, fanns ingen där!
 • En lovsångsledares röst blev trött och öm när veckan fortgick. Efter förbön släppte smärtan och hennes röst blev styrkt!

Tack för att ni stod med oss i bön!


Den Största Judiska Högtiden

Av Asher Intrater

I denna undervisning går Asher igenom den messianska härstamningen, den bibliska historien fram till födelsen av Yeshua och kraven på Messias enligt profeterna. Den största judiska högtiden, Messias födelse, är det största ögonblicket i judisk historia  och ger syfte och mening åt historien om det judiska folket. För att se på engelska, TRYCK HÄR!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.