Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 1.1 2016 Revive Israel Org

Den Radikala Kristna

Utdrag från Francis Frangipane

En man kan vara nominellt kristen, mestadels opåverkad av andliga ting, till en dag då han läser Bibeln och finner att en andlig eld antänts i hans hjärta. Om den mannen blir kvar i sin nya övertygelse  kommer han alltmer forma sitt liv efter Jesus Kristus. Han kommer att bli mer kärleksfull och förlåtande och mer villig att investera sitt i att se även andra försonade. Han kommer, kort sagt bli mer och mer Kristuslik.

Om en nominell muslim börjar läsa Koranen och fortsätter med sina dagliga andakter, kommer han alltmer att lyda hela Mohammed’s lära. Precis som Jesu efterföljare söker att bli formad till Jesu avbild så vill den trogne muslimen bevisa sin trohet genom att lyda även den mest extrema, militanta islam. De gärningar Mohammed gjorde kommer även hans efterföljare att göra.

Och detta är problemet; den kristne som mer och mer blir lik Kristus är formad till en förlossare, muslimen som mer och mer blir lik Mohammed är formad till en militant ledare. För att läsa hela artikeln, tryck HÄR!


En turbulent vecka i Israel

I denna video talar Asher om flera nyhetshändelser från den senaste veckan, vilka tydligt visar den nuvarande socio-politiska situationen i staten Israel. För att se på engelska, tryck HÄR!


Islam, Gnostisism och Antikrist

Av Bassem E.

Johannes skrev om antikrists ande, ”varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är ifrån Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud, det är Antikrists ande”,  I Johannes 4:1-3.

Johannes talade om gnosticism och doketism. De hävdade att även om Jesus verkade vara i köttet, så var han inte i mänskligt kött som vi. Deras första ledare, Frenacus Basilides (ca 129 f.Kr) sa att på korset ändrade Jesus form med Simon från Kyrene, som blev korsfäst i hans ställe. 

På ett sätt handlade Jesus först med denna ande i Matteus 16, då han tillrättavisade Petrus när Petrus försökte säga till Honom att inte gå till korset. ”Gå bort ifrån mig, Satan, du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors” v21-23.

Denna antikrists sataniska formel fortsatte genom tiderna, tills bildandet av Islam, som en av Satans mest framgångsrika projekt. Johannes varnar de troende för denna antikrists ande, som är en liknande ande som försöker förstöra Gud's frälsningsplan.

Vi borde ta itu med detta andligt,  i kraft av den Helige Anden och enheten i kyrkan; ”Men ni mina  barn, är från Gud, och ni har besegrat dem, ty Han som är i er är större än han som är i världen”,  1 Johannes 4:4.


Fader och Förstfödd

Av Tal Robin

Det är den äldre broderns roll att i familjen visa faderns vilja. Gud vill vara med mänskligheten såsom en far vill vara med sina barn. Gud sörjde eftersom Han förlorade sin familj när Adam och Eva blev utvisade från Edens lustgård. Han verkade genom historien för att skapa ett folk till Sig eller en familj, i likhet med en förstfödd son, vars roll skulle vara att visa andra nationer denna vilja. På detta sätt kom Jesus som den Förstfödde av Gud's söner. En faders önskan för sin familj är att de ska vara förenade.

Jesus förkunnade för männskligheten att Gud är vår Far och bad i Johannes 17 för enhet bland troende och mellan dem och Fadern. Den messianska kvarlevan i Israel har en liknande kallelse att vara en “förstfödd” bland nationerna; för att bidra till en återförening av familjen.


Två Hebreiska Liknelser om Bruden

Kalah

Sedan världen skapades är Guds största längtan att bo med mänskligheten, men efter syndafallet ändrades allt. Efter att ha separerats från Honom, visste Gud att det inte fanns något vi kunde göra för att återupprätta den kontakten eller ens att relatera till Honom på det sätt som en gång var möjligt i Edens lustgård.

Från mänsklighetens perspektiv så blev Gud plötsligt något avlägset, omöjlig att känna och ouppnålig. Gud behövde en väg för att relatera till oss igen, så Han sände Yeshua och kallade dem som trodde på Honom, att bli Hans brud.

Ordet för brud är på hebreiska ”kalah” men detta ord betyder också sonhustru. Detta innebär att på grund av Guds stora kärlek så är vi som en kropp inte bara ”kalah” Yeshua's brud, men vi är också ”kalah” sonhustru till Gud, vår Far. Så oavsett hur man du ser på det, vi är HANS ”kalah”. - Shani Ben-Ari

Ezer K'Negdo

När Gud skapade kvinnan för mannen, hänvisade Han till henne som en ”hjälpreda”. På hebreiska är termen faktiskt ”Ezer K'negdo” som betyder ”motsatt hjälpare” eller ”hjälpare emot”. Begreppet är vackert, att generellt så har mannen och hans hustru exakt motsatta styrkor och svagheter. Han är stark där hon är svag, hon är stark där han är svag. De har kompletterande gåvor och kallelser. Min fru Betty ser detaljer och det praktiska, där jag bara ser stora bildelement. Vi skulle inte kunna fungera utan varandra. Hon är som ett mikroskop; jag är som ett teleskop. Jag skriver utkastet till dessa artiklar; hon korrekturläser. Ibland kan detta vara obekvämt, eftersom hon alltid ser mina svagheter (och låter mig få veta dem). Betty är verkligen en rätt biblisk hustru med den rätta bibliska balansen: hjälper mig 50% och opponerar sig mot mig 50%! - Asher Intrater


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.