Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 27.11 2015 Revive Israel Org

Epistlarnas Drottning

Av Cody Archer

Brevet till Efesierna skrevs och skickades som ett cirkulationsbrev i de församlingar i Asien som Paulus planterat, varav Efesus var en. I de andra breven skrivna av Paulus ser vi ett mönster där han ger hälsningar till människor han känner. Brevet till Efesierna är det mest opersonliga brev skrivet av Paulus. Det finns nästan ingen personlig hälsning och det tar inte upp några lokala frågor   som i hans andra brev. På två ställen nämner Paulus att han inte träffat några av sina åhörare utan bara hört talas om deras tro, Efesiebrevet 1:15, 3:2.

När vi ser på det ursprungliga manuskriptet på grekiska så ser vi en olik introduktion än de flesta moderna översättningar ger oss. Den första versen i den ursprungliga går så här: Paulus, till de heliga, som är trogna i Kristus Jesus. Staden Efesus nämns inte. I nästa vers hälsar Paulus, som i alla hans brev, sina läsare med orden – nåd och frid. Nåd är på grekiska charis och var en vanlig hälsning i den grekisktalande världen, precis som frid – shalom på hebreiska, är den gemensamma hälsningen bland dem som talar hebreiska. Paulus skriver både till judar och hedningar.

Paulus skrev detta brev i slutet av sitt liv, i fångenskap i Rom. Paulus använder sjuttio ord vilka han inte använder i något annat brev. Han hade färre distraktioner, reste inte och hade mycket mer tid att tänka i fängelset. Detta förklarar varför många skriftlärda hänvisar till detta brev som ”Epistlarnas Drottning” på grund av sitt höga och uttrycksfulla språk. I det första kapitlet skriver Paulus en mening som pågår i tio versar, 3-10! Jag föreställer mig att efter år av lydnad, intimitet och övernaturliga möten med Gud, bubblar Paulus över med iver och tillbedjan, när han noggrant skriver under den Helige Andens inspiration. 

Romarbrevet kan kallas Paulus systematiska teologi, men i detta brev skriver Paulus de högsta och tyngst vägande uppenbarelserna. Förståelsen av detta brev som ett cirkulationsbrev att läsas av alla och dess betoning på den relation judar och greker har i Yeshua – gör denna bok till en tydlig handbok för enhet och förberedelse för Yeshua's återkomst. Låt oss återvända till denna epistel regelbundet, så våra tankar blir upphöjda, renade och i rätt ordning så att vi skulle vara heliga och utan skuld inför Honom i kärlek!


Bröd och Vin, del 1

I denna första del av två undervisningsdelar talar Asher om betydelsen av brödet när de troende tar nattvard. Vad är det egentligen vi förklarar när vi tar brödet?

För att se på engelska med tolkning till kinesiska, tryck HÄR!


En Bio-Tech Generation

Av David Shishkoff

Senaste årtionden har bevittnat en explosion av olika typer av IT (informationsteknik). Inte den explosion som Microsoft och Apple har varit en del av utan snarare en explosion av upptäckter inom uråldrig bio-nanoteknik. Det är de grejer som Gud konstruerade i alla våra celler, vävnader, organ och biologiska system; i den mänskliga kroppen och i miljontals andra typer av varelser.   

”..... Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem.... Ända från världens skapelse ses och uppfattas Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt.... därför är de utan ursäkt.” Romarbrevet 1:19-20

Mycket var redan uppenbart långt innan Paulus skrev brevet till romarna. Så mycket kan vara känt om Skaparen genom att se på det sköna och ordningen i skapelsen på makronivå.

Elite Teknik 

Under de senaste årtionden lär sig forskarna mer och mer om konstruktionen av levande organismer. Forskare upptäcker så måna geniala lösningar och patent så att ett helt nytt forsknings-område har uppkommit, kallat ”bio-härmning”. Teknikföretagen sparar år av dyr forskning genom att skörda de ”idéer” som konstruerats i livet. Kardborreband är en kopia av burrsäd som fastnat på dina byxor. Flygplansvingar är fortfarande formade efter fågelvingar.

Som ingengör försöker jag personligen att föreställa mig varelser omkring mig som ett landskap fullt av krälande, simmande, springande och flygande bio-robotar. I själva verket är de alla elit-tekniska, självstyrande maskiner kapabla till otroliga funktioner som långt överträffar teknik som människan har utvecklat.

Ateism på Nedgång

Många objektiva vetenskapsmän och även filosofer, de som är medvetna om biologiska upptäckter, härleder till Romarbrevet 1:19 och vänder sig från en ateistisk världssyn. Vi lever i en Romarbrevet 1generation – en tid, mer än någon annan i historien, då en som tänker öppet och logiskt bör kunna förstå existensen av en ”Intelligent Designer” genom att se på världen som är uppenbarad runt oss.


Facebook

Följer Du oss på Facebook? Vi gör dagliga inlägg på Facebook, saker som du inte hittar i våra veckobrev. Håll dig uppdaterad i vad som sker på Revive Israel varje vecka genom att följa oss på Facebook!


Ana Elech

'Ana Elech',”där kommer jag att gå” är en samling med tio sånger skrivna av Birgitta Veksler, inspirerade av psalmerna och utförda i deras originalspråk – hebreiska. Sångerna speglar en längtan efter en frälsare; Messias, som finns inbäddad i det judiska folkets hjärta.

För mer om Birgitta och hennes nya CD, besök  www.birgittaveksler.com


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.