Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 13.11 2015 Revive Israel Org

Kämpa mot Antikrist ande

Av Daniel Juster

Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande , som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.  1 John 4:2

Under det första århundradet växte det upp rörelser som förnekade inkarnationen (att Yeshua var Gud kommen i mänskligt kött). Det finns två sidor till denna förnekelse; ena sidan att förneka Hans gudomlighet och  andra att förneka Hans fullt mänskliga inkarnation. Att hålla dessa läror i dess rätta balans och förhållande är fundamentalt för vår tro. Den messianska rörelsen lanserades på grundval av mäktiga tecken och under i Yeshuas tjänst, Hans död och uppståndelse och slutligen i de fantastiska tecken och under i apostlarnas tjänst i Israel och bortom. De som bevittnade sådana stora bevis hade ingen ursäkt för sitt förkastande av Yeshua som Herre och Evangeliets budskap.

Resultat av vägran

När evangeliet kommer med kraft och den Helige Anden ger övertygelse, men är fortfarande vägrad,  då sker synd mot den Helige Ande genom hädelse. Sådan synd kan leda till demonisk kontroll. Antikrists ande återfinns inte hos människor som inte haft möjlighet att bevittna och därmed acceptera eller stå emot evangeliet. Endast denna vägran leder till att ge Antikrist ande makt. De människor som har haft möjligheten att omfamna Yeshua och vägrat, lämnas över till demoners läror och främjandet av dessa läror.

Även om det inte är ”politiskt korrekt” måste vi konstatera att majoriteten av det judiska folket och ledarskapets vägran mot Evangeliet under det första  århundradet, öppnade dem för Antikrist ande. Islam som uttryckligen förnekar inkarnationen och säger att Yeshua aldrig dog på korset, men medger att han var en profet, förslavar sina anhängare med Antikrists ande. Denna Antikrists ande kommer alltid sträva efter att förfölja Kristi Kropp.

När ett folk är slavar till denna ande, kan de fortfarande ha kunskap om mycket sanning och kan fortfarande producera kulturskatter. Dock kräver frälsningen befrielse från Antikrists ande. När vi arbetar med vårt eget folk, men långt bort från den gemensamma vägran i det första århundradet, måste vi tillgodose behovet att se dem befriade från detta inflytande.

Nyckeln till framtiden

Ännu mer, inom islam har vi kraften av Antikrists ande på världsnivå, vilken har sina rötter i det som Mohammed gjorde med uppenbarelsen av det nya förbundet. Detta är varför nyckeln till framtiden, i denna svåra situation, är att se väckelse och kraften i evangeliet befria människor från denna ande. Det enda sättet att se fred komma är genom erkännandet och lydnad till Fridsfursten.


Coffee House i Tel Aviv

Av Ron Cantor

Det har länge funnits i mitt hjärta att renovera en del av vår gamla byggnad till ett nytt och modernt Coffeé House, för att kunna hålla konserter, ungdomsmöten, bönesamlingar och mer. I januari erbjöd någon att ge 35000 dollar om vi kunde samla 35000 dollar. I mitten av juni var målet nått. Vi började renovera i augusti och precis som andra byggprojekt, har det tagit längre tid än väntat. Men förra veckan klippte vi bandet.

Vi har fortfarande ungefär en månad av inredning att göra (soffor, bord, Espresso Bar, tavlor etc), men den större konstruktionen är klar. Snart kommer vi börja att ha regelbundna, utåtriktade konserter. Vi har redan en lista på lokala artister. Vår vision är att ha en plats dit våra ungdomar och andra kan ta sina vänner – en trygg miljö där vi lever som Yeshua och älskar israeler. Evangeliet kommer gå ut! Be att detta Coffeé House kommer vara allt det som Gud vill att det ska vara.


Bibliskt Förvaltarskap (del 2)

I detta budskap undervisar Rob Parker, IHOPKC om förvaltarskap och den troendes roll som förvaltare och tjänare under Gud's auktoritet, Yeshua är vårt bästa exempel. För att se på engelska, tryck HÄR!


Aglow International Conference

Av Holly Wallace

Den gånga helgen deltog Revive Israel's Nordamerikateam på Aglow International Conference  i Indianapolis där Asher var inbjuden att vara en av huvudtalarna, tillsammans med sin vän Harun Ibrahim, en troende med muslimsk bakgrund och ledare för Al Hayat TV. Aglow International består av män och kvinnor från över 170 nationer, lett av Jane Hansen Hoyt. Titeln på konferensen var ”Som En – För en tid som denna”.

Innehållet i mötena var rikt – fyllt av tillbedjan och proklamationer som penetrerade hjärtan och skiftade nationer. Händelsen förenade tre viktiga ledare inom Kristi Kropp i förbundspartnerskap för att se Guds rike födas på jorden; där ena parten representerar kristna från över 170 nationer, en som reprerenterar ett arbete som sträcker sig ut till miljontals araber med evangeliet, en som reprerenterar den messianska, judiska kvarlevan och återställandet av den apostoliska auktoritet som kommer ut ur Jerusalem.

Förutom vittnesbörd om muslimer som kommer till tro på Jesus och excellent undervisning och impartation, var helgen spetsad med profetiska handlingar i ömsesidigt underordnande och heder mellan ledarna, vilka målade en bild av vad det betyder att tjäna varande i sann ödmjukhet. En av höjdpunkterna var för mig när Asher talade ut välsignelse över den världsvida kroppen av troende, och uppmuntrade dem att resa sig i härlighet och fullborda tagandet av evangeliet om riket till jordens yttersta gräns i förberedelse för Jesu andra tillkommelse. Gensvaret var överväldigande.

Det Gud gör genom kärl av heder idag, är de VERKLIGA nyheterna, inte det du hör från TV, radio eller på nätet. Det är imponerande, inspirerande. Det är mäktigt. Det är bruden som gör sig själv redo för att möta sin man: Lejonet från Juda stam, Kungen som kommer snart!


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.