Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 23.10 2015 Revive Israel Org

Messiansk ”Rabbin”?

Av Asher Intrater

Även om termen ”rabbi” används ofta i Messianska församlingar i Diasporan, är den nästan obefintlig  i Israel. Här är några tankar:

  1. Det finns en skillnad i kultur mellan diasporan och Israel. I diasopran finns det ett större mångfald av ”judendom” - reforma, konservativa, ortodoxa etc. Det finns många olika typer av ”rabbiner”. I Israel har begreppet en mycket smalara, traditionell betydelse – en ortodox, judisk rabbin.
  2. Poängen med att Yeshua säger i Matteus 23:8, att termen ”rabbin” inte ska användas, var inte för att just denna term var värre än andra termer för andliga ledare, men att använda och betona hederstitlar tenderar att orsaka stolthet, vilket kan vara både farligt och hycklande.
  3. Medan ordet ”rav” (rabbin) i sitt ursprung betyder ”stor en” är det inte väsentlig skillnad från andra termer såsom pastor, minister, fader, präst, apostel, doktor.
  4. Sådana termer kan användas när man hänvisar till funktion snarare än titel. Vi bör försöka använda titlar så lite som möjligt. Det är en skillnad i att säga ”pastor John” och ”John, som tjänar i pastoralt ledarskap”.
  5. I vår presentation andvänder jag ”Asher Intrater tjänar i ledningsgruppen i Ahavat Yeshua, Tikkun Internationa, Revive Israel och Tiferet Yeshua”. Vid  behov av att beskriva den apostoliska funktionen försöker jag använda ”grundare och ledare” eller ”tjänar i tillsynen”.
  6. När det är viktigt att notera skillnaden mellan de olika femfaldiga tjänsterna i Efesiebr 4:11, skulle jag säga ”tjänar i apostolisk översyn” Det är viktigt att bekräfta funktionen av apostolisk tjänst och återställa korrekt biblisk terminologi. 
  7. Det finns tre positiva skäl till att använda termen ”messiansk rabbin”. Det första är för att skapa den rätta historiska, judiska, kulturella kontexten av det Nya Förbundet, vilken har ändrats under 2000 år av judisk-kristen polemik.
  8. För det andra, inom ramen för en messiansk församling finns det många församlingsfunktioner som är distinkt judiska, vilka ledaren måste uppfylla, såsom att tjäna vid  Brits, Bar Mitsvahs, bröllop, heliga dagar, liturgi, jordfästningar etc. Dessa funktioner utförs av rabbiner i traditionella synagogor och därför tillåter termen, messiansk rabbin, församlingens ledare att utföra dem i sin församling.
  9. För det tredje, i kampen för grundläggande, religiös frihet, rätten till religiösa uttryck och kulturell identitet, är den messianska gemenskapen en legetim ström inom det större judiska samhället och Israels nation. Därför är användandet av termen en del i att fastställa den identiteten och rätten till social ställning.
  10. Om termen rabbin används av ovanstående skäl för att inte orsaka missförstånd, vore det viktigt att anbringa termen ”messiansk” och inte bara säga ”rabbin” om man inte är ordinerad vid en traditionell ”smicha”.

Lucy Aharish

I alla diskussioner om den senaste vågen av terrorattacker, är det värt att titta på detta videoklipp av en Israelisk Arabisk TV-journalist. För att se på engelska, Tryck här.


Gud's Framtida Trofasthet mot Israel

I detta budskap granskar Cody lärjungarnas fråga till Yeshua i Apostlagärningarna 1:6 ”Herre, är tiden nu inne för Dig att återupprätta riket åt Israel”? Var detta, vilket en del teologer hävdar, en missriktad fråga? Kommer ett rike att bli återupprättat i Israel en dag? I så fall, hur kommer det att se ut? För att lyssna på engelska. Tryck HÄR!


Vidarebefordra till en vän!

Tyckte Du om vårt Nyhetsbrev? Vi håller fortfarande på att bygga upp vår svenska kontaktlista och hoppas kunna välsigna fler människor med undervisning och böneämnen direkt från Israel. Vi strävar efter en vy som hedrar både den judiska såväl som den arabiska sidan och det är våra hjärtans önskan att verka för enhet i Kristi Kropp i världen, för att förbereda för Yeshua, Jesus, återkomst. Var vänlig skicka våra e-postmeddelanden till dina vänner och uppmuntra dem att registrera sig genom att maila till [email protected]


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.