Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 14.8 2015 Revive Israel Org

Andlig Mognad -  Var Inte de Heligas  Åklagare

Av Asher Intrator

Efter många års tjänst för Herren, har jag utvecklat en sådan mognad, visdom och urskiljning så att jag förstår vad som är fel med alla andra: medlemmarna i våra församlingar, kollegor och andliga ledare. Jag har samlat och kategoriserat alla dessa människors fel, i oräkneliga mentala filer, i mitt minne.

Många av mina diskussioner med andra ledare undersöker fel hos dem vi samarbetar med. En stor del av mitt böneliv repeterar dessa problem inför Herren. Mina tankar är ofta oroliga över andras fel. Detta påminner mig om en vers i Skriften:
Uppenbarelseboken 12:10 – Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet Hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.

O´gode Gud! Är det som jag har kallat andlig mognad faktiskt att vara slav till Satan? Ordet "Satan" שטן på hebreiska betyder "åklagare". Hur många procent av mina samtal handlar om andras fel? Hur stor del av mina böner? Mina tankar? Kanske du bör fråga dig själv samma frågor.
Om vi bara kunde sluta anklaga och fördöma varandra, så skulle enligt versen ovan, en stor andlig kraft förlösas. Låt oss be detta tillsammans: "Herre, rena mig från alla sataniska andar som anklagar mina bröder och systrar.  Hjälp mig att vara deras förespråkare inför Dig såsom Yeshua, 1Joh 2: 1! Och be för dem, inte emot dem, Romarbrevet 8: 34.


Trons Hushåll

Av Mikha'el Kerem

En israelisk regeringstjänsteman förklarade nyligen för mig att det i judendomen finns en hebréisk term ערבות הדדי som innebär ömsesidigt ansvar/solidaritet. Det är vad som motiverar både israeler och judar, att hjälpa andra judar vid naturkatastrofer och humanitära kriser runt om i världen. Naturligtvis så förlängs detta stöd även till andra men det är en av anledningarna till att du ser en sådan snabb respons från israeliska räddningsteam och fältsjukhus. Han frågade mig sedan: "Varför händer inte detta bland kristna?"

Även om det finns många kristna hjälporganisationer så arbetar inte särskilt många för att hjälpa andra kristna. Jesu ord i Matteus 24 angående den sista tiden skapar ofta en spänning för oss; "Det kommer att bli krig och rykten om krig ... hungersnöd, farsoter och jordbävningar på olika platser ... Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma."
I Johannes 13 säger att han ”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar."

Vårat gensvar i tider av nöd kan bli ett utmärkt tillfälle att dela evangeliet med de förlorade, men vi måste också komma ihåg dem i trons hushåll. När vi älskar varandra som Yeshua har befallt oss att göra, kommer alla att se äktheten i vår tro.

När vi ser fram emot Jesu återkomst, skulle vaka och bön, att visa barmhärtighet och förkunna evangelium om riket,vara prioriteringar för oss. Men dessa bud ges under en period där "ondskan ökar" och "kärleken hos de flesta svalnar". Att förkunna sanningen, både med våra handlingar och våra ord, markerar  kyrkan i Mellanöstern den sista tiden, i synnerhet om vi kommer att se Ismaels söner återvände till sin fader Abraham hus och en ”Banad Väg” i Jesaja 19  inrättats för att välsigna nationerna.


Segling till samma destination

Av Cody Archer

Under vår morgonbön denna vecka kom en bild i mitt inre som jag tror är från den Helige Anden. Jag såg vårt team, från RI, segla i en mycket liten båt på havet. Ju mer vi framskred så såg vi andra båtar av alla typer och storlekar som hade gått före oss. Dessa båtar hade namn på sig som Aglow, Tikkun, Gateways, IHOPKC och många andra samfund och församlingar som vi samarbetar med. Många av dessa båtar var mycket större än vår, men när de såg oss kom de in bredvid och bakom vår lilla båt. Vi började att bilda ett "V" i vattnet, med apostlarna  framme som ställer in riktning och kurs. Vårt syfte var Konung Yeshuas återkomst till Jerusalem,  för att upprätta Hans rike och för vår kallelse att regera med Honom på jorden.

Många andra båtar tog varse om den enighet vi hade i syftet och försökte komma ikapp och ansluta sig i formtionen. Jag såg också vågor som slog upp på stranden och att folket på land också tog varse och gick i sina båtar för att komma och ansluta sig till oss. Men för många var detta svårt på grund av storleken på vågorna, fruktan och felaktig teologi angående den sista tiden.

I varje riktning guppade båtar upp och ner i vågorna utan någon tydlig riktning eller syfte. Jag kände från den Helige Anden att vi skulle be för dem och alla dem som försöker komma ikapp,  vi skulle kalla in dem till deras ställen, för tiden är kort. Vi behöver dem med oss i formationen, att de är förberedda för den sista tiden och försöker påskynda Yeshuas återkomst. 


Messias Uppenbarad

I detta budskap delar Asher om Messias identitet. Vi introduceras till Messias genom Hans apostlar men Han kas även finnas genom hela Skriften. Hur omfamnar vi som troende föreningen av förbunden med det judiska folket och de troende från nationerna inympade? (https://www.youtube.com/watch?v=4Z7vTkXJmVc)


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.