Tillbaka till Arkiv

logo

Revive Israel Org

© 10.7 2015 Revive Israel Org

”Avfallet” och Kyrkans Omdefiniering

Av Asher Intrator

Den ekonomiska krisen i Grekland kan leda till en kedjeeffekt på hela det Europeiska banksystemet. Greklands uteblivna betalning är för närvarande 1,6 miljarder Euro. Som jämförelse är USA's totala skuld 18 miljarder (!) dollar. Under de tre senaste veckorna har kinesiska aktier förlorat mer än en tredjedel av sitt värde, trots regeringens insatser att stoppa denna makalösa glid.

Så småningom så skulle dessa ekonomiska problem kunna verka för ett enat ekonomiskt världssystem.

Det utbredda haveriet av värderingar angående familj och sex såsom pornografi, äktenskapsbrott och skilsmässa kommer sannolikt att förstöra grundläggande strukturer i den kommande missbruk, sadism och internetgenerationen. Problemet med homoäktenskap är inte i första hand rätten för dessa personer att leva tillsammans utan samhällets omdefiniering av moraliska värden – värden som har funnits i tusentals år. Härnäst kommer grundskoleelever att lära sig att transsexualitet är ett normalt val bland många möjliga sexuella läggningar.

I en israelisk tv-reklamshow visades en snygg kändis som uppmuntrade 11-12åringar, i sitt klassrum, att överväga om de är homosexuella. Vem som helst som gynnar traditionella äktenskap kan snart ställas inför att bli åtalade för diskriminering.

Det ”fredliga” tillvägagångssättet till militant islam uppmuntrar till fler terroristattacker, förstörandet av kristna kyrkor och samhällen och pressar FN att anta anti-israeliska åtgärder. Antalet antisemitiska attacker i Europa ökar varje år. Avlägsnandet av sanktioner mot Iran är inte bara en fråga om kärnvapen utan frigörandet av miljarder av dollar till radikala islamister, sponsrade av Ayatollah's regim.

Många kristna samfund, både katoliker och protestanter överger grundläggande principer i tron. Det logiska resultatet av att samfund vänder sig bort från tron skulle vara en ekumenisk världsomfattande enhet i vilken alla kan vara ”eniga” oavsett vad man tror. Sanna troende kommer att bli en oönskad minoritet i de flesta samfund. Denna ekumeniska, religiösa, ekonomiska och moraliska nedgång kan vara det som Skrifterna kallar för ”Avfallet”. 2 Thessalonikerbrevet 2:3
-Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.”

Andra översättningar hänvisar detta till ”avfallet” eller ”upproret”. Detta kan också vara det som Yeshua kallade ”laglösheten” tilltar och kärleken svalnar (Matteus 24:12).  Likväl när religiösa institutioner må vända sig bort från Gud kommer det finnas en rest av sann tro och kärlek i varje nation. De ackumulerade rester av tro runt världen kommer att utgöra den sanna ”Messianska Kroppen” i den sista tiden.

Detta kommer att kräva en omdefiniering av allt som är känt som ”kyrkan”. Om kyrkliga institutioner är ogudaktiga, hur kan vi definiera den sanna kyrkan? Denna omdefiniering av kyrkan kommer att vara en viktig fråga för alla troende och börjar redan nu. Den sanna gemenskapen i tron heter på grekiska ”ecclesia” och på hebreiska ”kehila”. Vad är det? Vad blir dess egenskaper?

Utan de religiösa institutionernas goda exempel på tro måste sanna troende gå tillbaka till Skriften för att finna en sann definition. Detta sker i varje reformationsrörelse. Apostlagärningarna kommer att bli en modell för sann gemenskap i tron. Uppenbarelseboken kommer att bli en handbok för tro i den sista tiden. Det internationella trossamfundet kommer att se sig ympas in i nationen Israel och  i Förbundet ansluten till den Messianska kvarlevan, enligt Romarbrevet 11. Israel och kyrkan kommer att röra sig mot enhet. Utifrån den gemensamma andliga upplevelse i kvarlevan av varje
stam, nation och språk framträder bland sanna troende en övernaturlig och gudomlig enhet enligt Johannes 17. Ledarna i denna Sista Tidens kyrka kommer att ”organiskt” vara anslutna i en kärleksfull relation, underordnad den Helige Anden snarare än genom traditionella, institutionella  strukturer. I en värld fylld av moraliskt mörker kommer denna härliga kropp av människor lysa som ljus och miljontals kommer att dras till den (Jesaja 60:1-3).


Definierar Riket

I detta budskap talar Asher om Guds Rikes ursprung, riktning och destination. Den primära faktorn som håller tillbaka Kung Yeshua's vilja att ske på jorden är människor. Men saker kommer inte att förbli så här för alltid. För att se på engelska, klicka HÄR


Låt Lejonet Ryta

Anti-Semitism är en del av kyrkans historia. Det finns ett mörkt förflutet som varit närvarande i många kyrkor upp till denna dag. ”Låt Lejonet Ryta”, är en ny film som visar den Protestantiska kyrkans födelse, tar dig på en resa genom Reformationen, porträtterar de stora reformisterna och deras relation till det judiska folket. Ta ett språng genom historien och bevittna varför oräkneliga troende väljer att inte välsigna Israel som Gud´s utvalda folk. Denna film kommer att vara ett redskap för att bryta bedrägeriet som för så länge sedan skiljde Israel och kyrkan åt. Med denna sanning är kyrkan redo att sin identitet och kliva in i sin fulla kallelse.

För mer information och för att se på den engelska trailern, klicka HÄR


Summering av Elav Konferensen

Denna vecka har den årliga tredagars, ungdoms- och unga konferensen Elav (till Honom) ägt rum i Jerusalem. Några av våra medarbetare var där och tjänade. Omkring 800 judar och araber och över 15 nationer var närvarande, inklusive Egypten och Jordan. Under en av kvällarna, efter att Rick Riding, grundaren till bönehuset Suckat Hallel talat, var det en mäktig stund där judiska och arabiska troende överlät sig själva, att inte bara stå tillsammans då förföljelsen ökar i Mellanöstern, utan i kärlek ge sina liv för varandra (Johannes 15:13).

För att se våra klipp från konferensen, klicka HÄR


Tillbaka

Var med och be för vårt pågående arbete med inhemsk evangelisation, grundandet av Messianska Församlingar, Centret för Lärjungaträning, Profetiska lovsångs- och bönevakor på hebreiska samt ekonomiskt stöd till de behövande.