Printează pagina | Înapoi la articole

logo

Revive Israel Ministries

©18 Octombrie 2013 Revive Israel Ministries

Plin ătate

de Asher Intrater

Plinătatea lui Dumnezeu este găsită în Yeshua (Ioan 1:16, Coloseni 2:9); și ne-a fost  transmisă prin Yeshoua  până când vom ajunge și noi la plinătate (Efeseni 3:19, 4:13). Cuvântul grecesc pentru „plinătate” în acest pasaj este „pleiroma”.

Yeshua a spus o pildă referitor la faptul că împărăția lui Dumnezeu ajunge să se dezvolte la fel cum o plantă ajunge la „plinătate” doar la sfârșitul sezonului secerișului.  

Marcu 4:28 – Pământul rodește singur: întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic. .

La fel cum fructul ajunge la plinătate, tot așa și întregul scop și plan al Împărăției lui     Dumnezeu ajunge la plinătate. Acest proces are loc de-a lungul istoriei până la
„împlinirea” vremurilor (Efeseni 1:10).

Din moment ce Yeshua este atât Capul Bisericii (Efeseni 1:22) cât și Împăratul Israelului (Ioan 12:12-13), procesul prin care Împărăția lui Dumnezeu ajunge la plinătate este împărțit în două jumătăți: una prin Biserica și una prin Israel. Cuvântul „plinătate” este întâlnit de două ori în Romani 11, o dată cu referire la Israel și o dată cu referire la Biserică.

Referitor la Israel:
Romani 11:12 – Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume,... ce va fi plinătatea întoarcerii lor?

Referitor la Biserică:
Romani 11:25 – Nu vreau să nu știți taina aceasta..., o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al neamurilor.

Noi credem într-o dublă restaurare a Israelului și a Bisericii. Ele vor ajunge la plinătate. În mod misterios, plinătatea Israelului depinde de Biserică și plinătatea Bisericii depinde de Israel. Deși pe căi diferite, ele vor ajunge la plinătate în același timp.

 (Romani 11:25). Drumul către plinătatea Bisericii se încheie cu o revelație despre Israel.

Drumul către plinătatea lui Israel se încheie cu o revelație despre Yeshua (Romani 11:26). Când ambele vor ajunge la plinătate ele vor deveni una. Apoi Îl vor invita pe Yeshua să se întoarcă (Matei 23:39, Apocalipsa 22:20). Morții vor fi înviați și Împărăția lui Dumnezeu va fi stabilită pe pământ.


Tunelul terorii

 În această săptămână a fost zădărnicită o tentativă fără precedent de a infiltra în Israel      un mare număr de teroriști printr-un tunel de 1,7 km descoperit de IDF (n.t. Forțele de . apărare israeliene)

Tunelul intră din Gaza pe teritoriul Israelului în apropierea orașului israelian Ein Șloșa. Tunelul conține 28.000 (!) de plăci de ciment, are o înălțime de 1,8m și a fost săpat la o adâncime de 20m sub pământ. Comandantul general al IDF de sud, Sammy Turjeman a promis represalii serioase.

Rugați-vă pentru o revoltă majoră a oamenilor din Gaza împotriva regimului Hamas, pentru stabilitatea noii coaliții egiptene pentru a-și putea reconstrui țara în pace și pentru cooperarea dintre evreii mesianici israelieni și creștinii palestinieni pentru a putea vesti Evanghelia ambelor popoare.


U.S. Debt

Situația precară a datoriei naționale a Statelor Unite amenință stabilitatea economiei mondiale. În 1981, la finalul mandatului lui Jimmy Carter, datoriile erau sub 1 trilion (998 miliarde). ).

Ronald Reagan a adăugat 1,86 miliarde
George Bush Sr a adăugat 1,55 miliarde
Bill Clinton a adăugat 1,40 miliarde
George W. Bush a adăugat 5.85 miliarde
Barak Obama a adăugat 5,08 miliarde.

Se pare că anul 2013 se va încheia cu inimaginabila sumă de 16,74 miliarde dolarii ca datorie (Kimberly amadeo, useconomy.about.com).

Ce ar putea face democrații și republicanii pentru a repara o astfel de iresponsabilitate tragică, o astfel de lăcomie, delapidare și decepție? Poate că cineva ar trebui să pună bazele unui nou partid, partidul „G.O.O.D!” (n.t. Get Out Of Debt – Ieșiți din datorii).

Să ne rugăm pentru o pocăință adevărată din partea noastră, credincioșii mesianici și creștini din fiecare țară, pentru propriile noastre păcate financiare și lăcomie, pentru ca Dumnezeu să aibă milă de situația economică globală acum când se clatină pe marginea dezastrului.


Înapoi la articole 2013

Rugați-vă pentru misiunea noastră în curs de desfășurare în ceea ce privește evanghelizarea populației locale, plantarea de comunități mesianice, centrul de ucenicie si echipare, rugăciune neîntreruptă și lauda și închinarea profetică în ebraică și ajutorul financiar pentru cei nevoiași.