Printează pagina | Înapoi la articole

logo

Revive Israel Ministries

©20 septembrie 2013 Revive Israel Ministries

Corturile şi intrarea triumfală

Sărbătorile biblice sunt momente stabilite în timp care au un înţeles simbolic şi profetic. Sunt ca nişte pilde care pot fi înţelese la mai multe nivele. Pe lângă sensurile agricole şi istorice găsite în Tora, există în Noul Legământ şi împlinirea acestor sărbători.

Evenimentele principale din Evanghelii şi Faptele Apostolilor au avut loc în timpul sărbătorilor de primăvară; evenimentele principale din timpurile din urma par a fi legate de sărbătorile de toamnă. Ele ar putea fi rezumate astfel:Primăvara:
Pesach (Paştele evreiesc) – Crucificarea
Omer (Primul snop) – Învierea
Shavuot (Săptămânile) – Duhul SfântToamna:

Teruah (Trâmbiţele) – Tribulation
Kippur (Ispăşirea) – A doua venire
Sukkot (Corturile) – Mia de ani

În această săptămână celebrăm Sărbătoarea Corturilor (Levitic 23:33-43). Cei 70 de tauri din timpul Sukkot-ului (n.t. Sărbătoarea Corturilor) reprezintă o rugăciune preoţească pentru naţiunile întregii lumi (Numeri 29; Deuteronom 32:8). Simbolul agricol este acela de a aduce roade şi ramuri pentru a le pune înainte Domnului cu mulţumire (Neemia 8:9-18). De Sukkot poparele vor veni la Ierusalim să se închine în timpul domniei de o mie de ani (Zaharia 14:16).

În Ioan 12:12-15, chiar înainte de crucificare, Yeshua a intrat în Ierusalim pe spatele unui măgăruş în timp ce oamenii fluturau ramuri de palmier, întâmpinându-l cu strigăte ca „Baruch Haba” (n.t. Binecuvântat fie Cel ce vine) şi „Hoshanna”, numindu-l „Împăratul lui Israel”. Acest eveniment este cunoscut şi sub numele de „Intrarea Triumfală”. Există totuşi câteva probleme cu acest titlu. Poate ar fi trebuit să fie „Intrarea umilă” sau „Repetiţia pentru intrarea triumfală”. Există anumite probleme şi cu sincronizarea:

  1. Cei familiarizaţi cu Tora vor observa imediat că ramurile de palmier se flutură de Sukkot nu de Pesach. (Leviticul 23:40).
  2. Yeshua a venit în Ierusalim prima dată pe spatele unui măgăruş pentru a suferi şi astfel pentru a ne oferi salvarea (Zaharia 9:9); dar va veni data viitoare călărind un cal alb, pentru a domni în glorie (Apocalipsa 19:11).
  3. Deşi oamenii au strigat corect „Hoshanna” şi „Baruch Haba” pentru a-L întâmpina, aceeaşi profeţie spune că prima dată El trebuie să fie respins de liderii religioşi (Psalmi 118:22-26).
  4. While He is truly the King of Israel, in order to set up the kingdom, Yeshua must come not only as King of Israel, but also as "Head of the Church" (Ephesians 1:21).
  5. Deşi El este adevăratul Rege al lui Israel, pentru a-şi stabili împărăţia, Yeshua trebuie să vină ca şi „Cap al Bisericii” nu doar ca şi Rege al lui Israel (Efeseni 1:21). 
[Pentru alte mistere referitoare la sincronizare vezi Matei 16:3; 24:3, Marcu 11:13, Luca 19:42-44, Ioan 6:15; 18:36, Fapte 1:6-7, Romani 11:25, etc.]

Trebuie aşadar să existe un alt moment pentru împlinirea mai măreaţă a profeţiei. Acest moment va avea legătură cu sărbătorile de toamnă nu de primăvară; va avea loc în ultimul secol nu în primul; va include rămăşiţa tuturor popoarelor nu doar a Israelului. Atunci vom vedea adevărata „Intrare triumfală”, pentru că Regele Mesia Yeshua va intra în Ierusalim în toată gloria Lui pentru a domni peste întreg pământul în dreptate, pace şi bucurie.Frontul sirian

Generalul Yair Golan, conducătorul IDF din nord (n.t. Forţele de Apărare Israeliene) a fost intervievat în această săptămână referitor la perspectiva lui asupra frontului libanez-sirian (Yediot, musaf, 18-9-13). El a spus că din moment ce Assad nu poate conduce eficient ţara şi din moment ce nici rebelii nu pot să ofere o alternativă, e posibil ca instabilitatea să fie de lungă durată. El a mai spus că în ciuda lipsei de alternativă, nu este acceptabil din punct de vedere moral ca regimul prezent să continue din moment ce a ucis zeci de mii de oameni. Armata siriană a folosit peste 40% din rezervele de rachete pe proprii lor cetăţeni (rachete destinate de altfel împotriva Israelului probabil).Deşi există în Siria aproximativ 6000 de luptătări ai Jihadului islamic (înrudiţi cu Al Qaida), ei sunt totuşi în număr destul de mic şi destul de primitivi comparativ cu armata siriană şi astfel nu reprezintă o ameninţare atât de mare de această dată.


Luptele recente au întărit legăturile din cadrul axei malefice Iran-Hezbollah-Siria. Hezbollah-ul şi-a dublat din 2006 arsenalul de proiectile ajungând la mai mult de 100000 (!) rachete de tehnologie avansată. Hezbollah-ul a fost de acord să trimită trupe în ajutorul lui Assad cu condiţia ca armele să continue a fi transportate prin Siria spre Hezbollah. Multe dintre aceste arme sunt poziţionate intenţionat în zone populate de civili, ceea ce înseamnă că dacă va izbucni un război împotriva Israelului, daunele majore vor afecta în primul rând oraşele libaneze.


Yom Kippur

Conferinţa de Yom Kippur a fost extraordinară – un alt progres semnificativ. Puterea Duhului s-a manifestat în mijlocul nostru în timpul sărbătorii. A fost pocăinţă, închinare, post şi mijlocire; s-a citit cu voce tare întreaga carte Evrei; unitatea dintre biserici şi lideri a fost fără cusur (un miracol pentru noi, credincioşii evrei!); elementele de închinare tradiţională aduse de Chaim Warshawsky au avut o puterincă ungere; s-au dat învăţături revelatoare despre ruperea rădăcinilor blestemelor care îmbolnăvesc atât Biserica cât şi poporul evreu, despre semnificaţia Zilei Ispăşirii, despre sângele care intră în Sfânta Sfintelor şi multe altele. Multumim că v-aţi alăturat nouă în rugăciune.

Înapoi la articole 2013

Rugați-vă pentru misiunea noastră în curs de desfășurare în ceea ce privește evanghelizarea populației locale, plantarea de comunități mesianice, centrul de ucenicie si echipare, rugăciune neîntreruptă și lauda și închinarea profetică în ebraică și ajutorul financiar pentru cei nevoiași.