skriv ut denne siden | tilbake til artikler

logo

Revive Israel Ministries

Jonas og Salomo
©21.mars 2010 Asher Intrater

Jesus (Yeshua) sammenlignet seg selv med to mennesker i Tanakh (Gamle Testamentet som er Den hebraiske Bibelen): Jonas og Salomo. Han sa han var lik Jonas, men mer. Han var lik Salomo, men mer.

Matt. 12:40-42

For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjød... her er mere enn Jonas. Dronningen fra Syden...  kom fra jordens ytterste ende for å høre Salomos visdom, og se, her er mere enn Salomo.

Jonas led, døde, og kom til dødsriket (symbolsk eller faktisk  - Jonas 2.) På den tredje dagen ble han reist fra de døde. Når han talte i Ninive, kalte han dem ikke bare til å vende om, men han fortalte dem om sin mirakuløse opplevelse av døden og oppstandelsen. Hans budskap og opplevelse forårsaket stor vekkelse i nasjonen Syria.

Dette er det Messianske mønsteret som vi kan se I Jonas:

 1. den lidende profeten
 2. døden og oppstandelsen
 3. omvendelse og vekkelse for hedningene.

Dette mønsteret ser vi klart i Jesu liv og i spredningen av kristendommen til nasjonene. Likeledes var Salomo også et bilde på Jesus. Salomo var Davids sønn. Han regjerte fra sin hovedstad Jerusalem. Han brakte fred til verden. Konger og dronninger fra rundt om i verden kom for å se ham, og for å høre hans visdom.

Her er det Messianske mønsteret i Salomo:

 1. Davids kongen
 2. å lede nasjonene i fred
 3. verdensledere kommer til Jerusalem for å høre ham

Dette mønsteret vil bli oppfylt I tusenårsriket, når Jesus vil herske over nasjonene fra Jerusalem.

Selvom Jesus ga disse eksemplene I Jonas og Salomo, er det også mange andre profeter og patriarker som kan bli sett på som bilder på Messias.

 1. Abraham ofret sin elskede sønn for å bringe velsignelse til verden.
 2. Moses var en mellommann mellom Gud og mennesker, og brakte dem frelse og åpenbaring fra himmelen.
 3. Juda ville ofre seg og ta på seg Benjamins straff
 4. Josef var forkastet av sine brødre, kastet i et fangehull, oppreist igjen, ble hersker over hedningene, og åpenbarte på slutten sin identitet til sine brødre.
 5. Josva erobret det hellige landet, akkurat som Jesus vil erobre hele verden når Han kommer tilbake.
 6. David led under Sauls hånd og ble så konge over Israel.
 7. Jeremias var forkastet, kastet i et fangehull, reist opp igjen, og talte til folket rett før ødeleggelsen av det første templet.
 8. Job ble overgitt til djevelen for å lide, for så å bli dobbelt oppreist.
 9.  Elias ble tatt levende opp i himmelen i en sky, slik som Jesus.
 10. Daniel var forfulgt på grunn av sjalusi, kastet i en løvehule, reist opp igjen, og ble leder over hedningenasjonene.
 11. Mordekai ble nesten hengt i et tre, overnaturlig reddet, og også han  ble leder over hedningenasjonene.

Disse eksemplene vil være tilstrekkelig til å vise at de bibelske heltene viser et mønster over Jesu liv. Eksemplene faller inn i to hoverdkategorier: Den lidende tjjener, og den regjerende konge. Rabbinerne kaller dette fenomenet for Messias, sønn av Josef (lidende tjener) og Messias, sønn av David. (regjerende konge). Vi forstår at det er ikke to Messias’ men én, med to forskjellige perioder av tjeneste – først den lidende tjener og dernest den herskende kongen. De to bildene av Messias i Tenakh (GT) viser til Jesu første og andre komme.

Mange jøder ser ikke Jesus som Messias fordi de forvenrter en herskende konge som Salomo.  De kan ikke se Jonas’ død og oppstandelse og hendingenes tro som et mønster på Messias. På en annen side er det mange kristne som ikke kan se at Jesus vil regjere på jorden i et opprettet Salomos kongerike. Men bildet av Jesus som  hersker i et utvidet Israelsk rike er avgjørende for å forstå Hans andre komme, like mye som som bildet av Hans lidelse, død og oppstandelse er avgjørende for å forstå Hans første komme.


Spent stemming over bygging i Jerusalem
Av SI

USA’s regjering har nylig uttrykt forrakt overfor den Israelske regjeringens politikk vedrørende husbygging I østre Jerusalem. Dette har vært formidlet fra USA’s tre mest kjente politikere Obama, Biden og Clinton. Den store likheten i deres uttalelser gir inntrykk av at de var overlagt og samordnet. Denne uken var jeg på et seminar med Nir Barkat, borgemesteren i Jerusalem. Barkat informerte om den internationale konflikten vedrørende Jerusalem, som det nåværende diplomatiske oppstyret er et eksempel på. Barkar fortalte at amerikanerne er feilinformert. Utvidelsen av byggingen er i samsvar med en ti år gammel plan. Denne planen utvider jødiske og arabiske boligområder likt og i samme proposjoner for å opprettholde status quo med ca 1/3 arabisk sivivle og 2/3 jødisk sivile.

Den spesielle bydelen som omtales er Ramat Shlomo, et ultra-ortodokst samfunn, beliggende i den nordlige delen av byen, mellom tre store jødiske bydeler: Ramot, French Hill, og Ramat Eshkol. Nær Ramat ligger også en stor arabisk by som heter Shoa’fat, som ikke var del av Israel før 1967. Øst Jerusalem, som heller ikke var del av Israel før 1967, ligger i en annen og separat del av byen. Alikevel blir Ramat Shlomo igjen og igjen nevnt i nyhetene som ”Øst” Jerusalem. Ingen i området tenker på Ramat Shlomo som del av Øst Jerusalem. Det er andre bydeler i Jerusalem som er mye større enn Ramat Shlomo, og som er beliggende mye tettere på ikke-israelsk område (slik som Neve Yaakov).  Spørsmålet er om den amerikanske responsen var en reaksjon på den nye byggingen eller et overveid angrep på de amerikansk-israelske forbindelsene.


Tilbake til Artikler 2010

Vær snill å BE for vår utadrettede  evangeliserende virksomhet i Israel , hvor vi planter Messianske menigheter, har disippeltreningssenter, profetisk lovprising og bønnestunder på Hebraisk, og økonomisk støtte for de trengende.