skriv ut denne siden | tilbake til artikler

logo

Revive Israel Ministries

Gud og regjering
© 21. februar, 2010 Asher Intrater

Gus rike starter som et frø i våre hjerter, for så å vokse til et internasjonalt rike av fred og glede. (Matteus 13, Esaias 2) Inntil da skulle ikke noe trossamfunn ha autoritet over en regjering. I  muslimske land, i den romersk-katolske kirken i middelalderen, og i en viss grad også i rabbinsk jødedom i Israel i dag, kan religiøse institusjoner med autoritet over regjeringen føre til korrupsjon, tvang og forfølgelse av sanne troende.

På den annen side, skal våre bønner, moralske verdier og gode arbeid virke inn på samfunnet. Guds åndelige autoritet er over regjeringen som den er over hver menneskelige institusjon, inkludert familier, kirker og forretninger. (Romerbrevet 13, Efesierbrevet 5, 1.Petersbrev 2.) Vi skal være engasjert i å styre, selv på høyeste nivå. Josef var statsminister i Egypt, Daniel var statsminister i Irak, og Mordekai i Iran.

Daniel understreket gjentatte ganger Guds engasjement og autoritet i det å regjere:

Dan iel 4.7 – Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den Han vil.

Daniel 4:25 -  Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den Han vil.

Daniel 4:32 – Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og gir det til den Han vil.

Daniel 5:21 – Den Høyeste har makt over kongedømmet blant menneskene og setter den Han vil til å styre.

Det er to måter å gå miste om sammenhengen mellom Gud og regjering. Den ene er å ønske å styre uten Gud. Den andre er å ønske Gud uten å styre. Den første feilen er typisk for politikere som ikke er troende. Den andre feilen er typisk for troende som har en svak tro når det gjelder Guds herredømme og kraft.

De som sitter i regjering og som synder, kan bli frelst og brakt til omvendelse. De som går i tro og integritet, kan bli brakt inn i posisjoner med autoritet. På begge disse måtene kan Guds rike forandre regjeringen.

Jesus (Yeshua) som Messias er konge, profet og prest – alt i en person. Når Han kommer tilbake, vil åndelig autoritet og mennekselig regjering bli forenet (Efeserbrevet 1.10). Yeshua døde på korset for å gi oss tilgivelse for våre synder, sto opp fra de døde for å oss liv etter døden, og steg opp til himmelen for å motta autoritet (Efesierbrevet 1.20, Salme 110.1).

Når Yeshua (Jesus) steg opp til himmelen og ble brakt framfor “den gamle av dager”, ble Han gitt styrende myndighet.

Daniel 7.13-14: - En som lignet en menneskesønn… ble gitt herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene Ham.

Mye av dramaet i Bibelen handler om kampen om hvem som skal herske på denne planeten. Satan hersker midlertidig (gjennom innflytelsen fra synd). Snart vil Yeshua (Jesus) komme tilbake som konge og dommer. Når Han kommer, vil Yeshua overføre autoriteten til de av oss som har vært trofaste (Luk. 19.17). Daniel uttrykte samme tanke:

Daniel 7:18 – Men den Høyestes hellige skal få riket og ha det i eie til evig tid.

Yeshua(Jesus) kom ikke bare for å gi oss frelse, men også for å kreve tilbake herredømmet over denne verdens regjering.Dette er en stor åpenbaring om Guds rike. Den kan sees på som den siste åpenbaring om Guds profetiske strategi.

Åp. 10.7 – I de dager da den syvende engels røst blir hørt,når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmlighet være fullbyrdet.

Åp. 11.15 – Den syvende engelen blåste… “kongedømmet over verden er tilfalt vår Herre og hans salvede.”

Den siste hemligheten kommer ved den syvende basunen. Og hva er hemligheten? – Denne verdens regjering vil bli omformet til Jesu komgerike. For oss som tror på profetisk åpenbaring, vil den syvende basun også bli vår siste ”basun” å blåse. Når vi proklamerer denne profetien, vil det skje.

Oppdateringer om bønn:

Esther faste: Denne fredagen, 26.februar, under den bibelske Esther-fasten, vil et tjuetall Messianske menigheter komme sammen for en hellig samling i Jerusalem.Vi vil tilbe Herren, angre våre synder, framsi Guds ord, være i forbønn  for Israels og nasjonenes frelse, og be mot spredning av terrorisme, antisemettisme, og antikristlige ånder. Bli med oss i det vi tror vil være et betydninsfullt vendepunkt.

TV – Mandag kveld skal endelig Ashers intervju vises på Israels pedagogiske TV. Vær så snill å be sterkt for Guds nåde over denne sendingen, at Ashers vitnesbyrd om sin tro og om den Messianske bevegelsen vil bli tatt imot i sannhet og i et positivt lys.

Rabbi Alon – Den populære israelske rabbi Mordekai Alon har blitt irettesatt av et råd av ortodokse rabbier for minst to tilfeller av påstått homoseksuell kontakt med studenter. Rapporten ble spredt i israelsk presse og har forårsaket en følelsesmessig kaos i det nasjonale religiøse fellesskapet. Be at stemningen som rører rundt dette temaet vil være del av Guds plan for å bringe dem til sann tro.

Dubai – Denne uken ble Mahmud Al Mabhuh, en av Hamas’ fremste terroristledere, drept på sitt hotel rom i Dubai, trolig av israelske Mossad agenter. Drapet var profesjonelt utført; ingen sivile ble såret; og alle agentene unnslapp uten skader. Den svært professjonelle politistyrken i Dubai publiserte raskt bilder av 11 agenter som  man mente tok del i utførelsen av operasjonen. (Den høyt teknologiske politistyrken i Dubai har en av verdens mest sofistikerte overvåkningssystemer,som  inkluderer hele 3000 kameraer bare på flyplassen.)

Operasjonen har forårsaket en diplomatisk skandale fordi israelske agenter brukte forfalskede europeiske pass. (Hva trodde du? – at de israelske agentene skulle bruke sine egne pass?) Det viktige her er ikke bruken av falske pass, men at man bringer rettferdighet til en kriminell terrorist som er ansvarlig for å myrde uskyldige sivile.


Tilbake til Artikler 2010


Vær snill å BE for vår utadrettede  evangeliserende virksomhet i Israel , hvor vi planter Messianske menigheter, har disippeltreningssenter, profetisk lovprising og bønnestunder på Hebraisk, og økonomisk støtte for de trengende.