logo
Revive Israel Ministerien

©22.8.2014 Revive Israel Ministries

De Eenheid van het Lichaam

door Asher Intrater

De eenheid van de ware gelovigen in Yeshua over de hele  wereld leidt tot een openbaring van het Koninkrijk van God. Dit kan worden vergeleken met de stukjes van een legpuzzel.  Als de stukken gescheiden zijn, is het onmogelijk om de afbeelding te begrijpen.  Als de stukken zijn samengevoegd, wordt de betekenis van de afbeelding zichtbaar.

Eenheid van het lichaam van de Messias omvat volheid, heerlijkheid, heiligheid, liefde, autoriteit en uiteindelijk leidt dit tot de terugkeer van Yeshua om te heersen en regeren. Drie passages in het Nieuwe Testament komen in mijn gedachten als de paden, waarlangs  deze volledige eenheid en heerlijkheid zullen arriveren.

  1. Johannes 17 – bid om eenheid  
  1. Romeinen 11 – het enten op de olijfboom
  1. Efeziërs 4 - apostolische bedieningsteams

Johannes 17:21 – "Mogen zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij  in ons zijn, opdat de wereld zal weten dat U Mij gezonden hebt."

Onze eenheid begint eerst met onze verbondenheid met God. Dit is een Goddelijk wonder van het een worden in de geest met God Zelf.  Als we deelnemers worden aan de "Goddelijke natuur" (II Petrus 1:3-5),  dan worden we ook één met elkaar. Deze goddelijke Eenheid bestaat uit heerlijkheid, volmaaktheid en wereldevangelisatie.

Romeinen 11:17 – "U… bent tussen hen geënt en u hebt aan de saprijke wortel van de  olijfboom deel gekregen."

Deel van het proces van eenwording is het geënt worden van de internationale kerk in de "olijfboom" van Israël.  De takken worden één.  Verzoening met joodse en niet-joodse gelovigen heeft "één nieuwe mens" (Efeziërs 2:11) als resultaat. De volheid en het herstel van Israël en de kerk zijn van elkaar afhankelijk.

Efeziërs 4:11-13 – "apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren… tot opbouw van het Lichaam van de Messias, totdat wij allen het geloof bereikt hebben."

Het werk van de "vijfvoudige" bediening leidt naar een volheid en eenheid binnen het lichaam van de  Messias. Het herstel van de apostolische en profetische bediening is onderdeel van de algehele restauratie en volheid van het lichaam, zowel internationaal als in Israël.

Deze drie passages samen vormen een "drievoudig koord" voor opwekking en het vrij zetten  van het Koninkrijk van God in onze dagen.


Strategisch Geven

door Simcha Moore

Geef eens een cheque, zodat wij het lichaam van de gelovigen in Israël helpen versterken. Onze visie bij Revive Israël is om strategisch 1/3 van alle  onze giften weg te geven, maar het is in werkelijkheid zo veel meer daarboven. Wij geven ook hoop, hoop op een toekomst, hoop op verandering, hoop om financiën te verbeteren.

Sommige van de noden waaraan we doneren zijn medische rekeningen, betalingen voor een huis, voor pas getrouwde stelletjes, studenten, non-profit organisaties enz… Wij ondersteunen ook krachtig mensen uit de zakenwereld, Arabische Christenen en hen die dienen in hun gemeentes.

Staat u ons a.u.b. terzijde, als we in levens investeren, als we het Koninkrijk van God  helpen  te bevorderen en het lichaam van gelovigen in Israël helpen te versterken. Simpel gezegd, we kunnen het niet zonder u. Om te doneren, klik hier.


De Kracht van het Kruis

In deze boodschap (met vertaling in het Koreaans) spreekt Youval Yanay, directeur van Revive Israel, over het verband tussen de levensboom in de Hof van Eden en de boom/het kruis waar Yeshua  aan gekruisigd werd … Om te kijken, click HIER!


Baruch Haba Tour

Wij van Revive Israel willen u persoonlijk uitnodigen om naar de volgende Baruch Haba Tour (27 April  – 7 Mei, 2015) te komen en zich bij ons te voegen. We willen u het Israël dat we kennen en liefhebben laten zien, het Israël waarin we ons leven hebben uitgegoten. Deze tour is anders dan andere, omdat hij is opgebouwd rond het contact met lokale gelovigen en gemeentes, zonder de prachtige bezienswaardigheden en geluiden van het Bijbels landschap te hoeven missen.

Sommigen van onze teamleden zullen samen met u in de bus meerijden. We nodigen u uit, geen toeristische toeschouwers te zijn, maar om met ons deel te nemen aan het vervullen van Bijbelse profetie.

Voor informatie en registratieformulieren, kunt u schrijven naar : [email protected]


Zurück zu den Artikeln des Jahres 2014

Bitte BETET für unseren Dienst in Israel. Für unsere Evangelisation unter Israelis, die Gründung messianischer Gemeinden, unsere Jüngerschaftsschule, die prophetische Anbetung und Gebetswachen auf Hebräisch und die finanzielle Unterstützung der Bedürftigen.