Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

© Kesäkuu 27 Revive Israelin palvelutyö

Elämän voima

Dan Juster

Yleinen harhaoppi Pyhän Hengen lahjoista on, että lahjat olivat voimassa vain siirtymä vaiheen aikana Apostolien johtajuuteen 2000 vuotta sitten. Kuitenkin nykyaikana tapahtuu ihmeitä ja merkkejä, erityisesti herätyksissä Itä-Aasiassa, Intiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, jotka on hyvin dokumentoitu tieteellisissä tutkimuksissa. Missä Pyhä Henki on merkittävästi läsnä, voimakkaita ”asioita tapahtuu”

Uudessa liitossa on Hengen tarjoilu, mikä on luonteenomaista yliluonnolliselle ilmenemiselle, joka on ”Hengen osoittamista”. Tämä nähdään Pietarin julistuksessa Apt. 2. ”Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä…” Tämä ei ole vain jotakin, joka kuuluu Yeshua ensimmäisille opetuslapsille. Pyhän Hengen kaste on määrätty kokemus, jota on etsittävä, kunnes se saadaan – kaikkina aikoina.

Markus sanoo: ” Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, sillä minun nimessäni he ajavat ulos demoneja ja he puhuvat uusin kielin… He laskevat kätensä sairaiden päälle ja ne parantuvat.” Jotkut ovat sanoneet, että tämä on kiistanalainen teksti. Kuitenkin, se on niin varhainen teksti, että se antaa meille yhteenvedon, siitä mitä varhaiset uskovat ajattelivat ja ymmärsivät Yeshuan opetuksesta.

Me emme voi valita sitä, mistä pidämme uuden liiton kirjoituksista. Kirjoitukset ovat täysin samaa mieltä tästä asiasta. Yeshua sanoo, ” Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä:” Tämä ei tarkoita, että jokainen yksityinen tekee enemmän, mutta mahdollista se on. Se osoittaa myös, että Messiaan seurakunta tekee enemmän, sillä sisimmässä asuva Henki saa läsnäolollaan voiman rajattomaksi ajassa ja tilassa.

Luukkaan 9 luvussa, Yeshua lähettää 12 opetuslasta ja myöhemmin 10 luvussa, 70 opetuslasta. Ohjeet molemmissa luvuissa ovat samat. Heidän on mentävä Israelin kaupunkeihin, parantaa sairaita ja ilmoittaa, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle (tullut vastaanotettavaksi). Parantuminen ja vapautuminen osoittaa, että pimeyden vallat ovat tulleet voitetuiksi Jumalan voimalla. Minulla on monia kokemuksia tarkoista profetioista, paranemisista ja vapautumisista, että voisin koskaan kääntyä takaisin. Tiedän, että meidän pitää kasvaa kypsyyteen, viisauteen ja asioiden hallitaan, mutta se on vaivan arvoista. ”Sotkuisuus” elämässä (kanssa) on parempaa kuin järjestys kuoleman kanssa.


Maailman ääriin asti

Cody Archer

Apostolien teoissa kerrotaan evankeliumin etenemisestä Jerusalemista, Juudeaan, Samariaan ja aina maan ääriin asti (Apt. 1:8). Mikä oli alkanut eräältä maantieteelliseltä alueelta, oli 30 vuodessa levinnyt koko Vähään Aasiaan ja suuriin Eurooppalaisiin kaupunkeihin ja oli kymmenien tuhansien suuruinen joukko. Tämä laajeneminen voidaan nähdä kuusi tasoisena kuviona (mallina), ja kukin taso sisältää väliraportin:

 1. Apt. 1:1- 6:7 kertoo Seurakunnan synnyn ja Pietarin Saarnan Jerusalemissa.
 • Väliraportti: ”Jumalan sana levisi ja menestyi. Opetuslasten määrä kasvoi Jerusalemissa suuresti, ja myös suuri joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi”.
 1. Apt. 6:8 – 9:31 Kuvaa evankeliumin leviämisen koko Juudeaan,  Stefanoksen marttyyriuden ja   julistuksen Galileassa ja Samariassa
 • Väliraportti: ”Seurakunnalla oli nyt koko Juudeassa, Galileassa ja Samariassa rauha. Se rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta”.
 1. Apt. 9:32 – 12:24 Paavalin kääntyminen, Cornelius ja pakanat hänen kanssaan Kesareassa, missä heidät otetaan Jumalan perheväkeen ja evankeliumi levisi Antiokiaan.
 • Väliraportti:” Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi”.
 1. Apt. 12:25 -16:5 Kertoo evankeliumi leviämisen koko Vähään Aasiaan Paavalin julistus matkalla Galatiaan
 • Väliraportti: ” Niin seurakunnat vahvistuivat uskossa, ja uskovien määrä lisääntyi päivä päivältä”.
 1. Apt. 16:6 - 19:20 Evankeliumi leviää suuriin Eurooppalaisiin kaupunkeihin, kuten Korinttiin, ja Efesoon.
 • Väliraportti: ”Näin Herran sana levisi yhä laajemmalle ja osoitti voimansa”.
 1. Apt. 19:21 - 28:31 Evankeliumi saavuttaa sen aikaisen maailman keskuksen Rooman ja Paavali julistaa vapaasti evankeliumi ja hän kirjoittaa merkittävät kirjeensä vankeutensa aikana.
 • Väliraportti: ” Paavali… saarnasi (julisti) Jumalan valtakuntaa ja opetti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta täysin avoimesti kenenkään estämättä”.

Tämä evankeliumin eteneminen ensimmäisellä vuosisadalla pitäisi rohkaista meitä nykyaikana ja antaa meille uskoa samanlaisen kuvion toistoon päinvastaisessa järjestyksessä lopunaikoina, jossa evankeliumi palaa takaisin Jerusalemiin ja koko Israel pelastuu.


Uhrautuva rakkaus

Ei ole liittoa ilman uhria. Yeshua sanoi, että rakkaus on suurin käsky ja suurin rakkaus on, kun joku antaa elämänsä vapaaehtoisesti ystäviensä puolesta. Tässä sanomassa Asher osoittaa, kun kaksi ihmistä tulee yhteen Yeshuan rakkaudessa ja ovat halukkaita sydämestään uhrautumaan toinen toisensa puolesta, jos se on tarpeen. Tämä on terveen ja menestyksekkään suhteen pohja. Klikkaa TÄSTÄ katsoaksesi!


Takaisin artikkeleihin 2014

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.