Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

© Kesäkuu 6 Revive Israelin palvelutyö

Erimielisyyden käsittelyä

Asher Intrater

Milloin tahansa keskustelemme moraalisista ja hengellisistä arvoista, meidän pitää olla huolellisia, ettemme halveksi henkilöä, joka on eri mieltä kanssamme. Meidän pitäisi vihata kaikkea pahaa toimintaa (Sananl. 8:13), mutta ei ihmistä, joka siihen osallistuu (Joh. 3:16). Kukaan ei nuhdellut syntiä enemmän kuin Yeshua; kuitenkaan ei kukaan ystävystynyt syntisten kanssa paremmin kuin Hän.(Luuk. 7:34).

Me rakastamme arabeja, mutta olemme eri mieltä niiden kanssa, jotka ovat saaneet vaikutteita Islamilaisesta Jihadista vihatakseen, tappaakseen ja terrorisoidakseen.

Me rakastamme ihmisiä, jotka ovat homoseksuaaleja, mutta vastustamme heidän tekojaan, aivan kuin vastustamme haureutta ja prostituutiota. Kaikenlainen seksuaalinen synti tuhoaa terveen yhteyden miehen ja naisen välillä.

Jos joku esittää vastalauseen homoseksuaalisuutta vastaan nykypäivän länsimaisessa yhteiskunnassa, hänet välittömästi tuomitaan kiihkoilijaksi. Kuten on sanottu, ”Tämä on biologiaa, ei kiihkoilua.” Emme halveksi ketään, mutta tahdomme keskustella moraalisista ja sosiaalisista kysymyksistä.

Meidän messiaanisten juutalaisten on usein pakko käsitellä teologisia erimielisyyksiä sekä perinteisen kristillisyyden että juutalaisuuden välillä. Lisäksi meillä on yhteenottoja ääriortodoksi juutalaisten (Haredim) kanssa uskostamme Yeshuaan (Jeesus). Lisäksi on monia muita alueita, jossa meillä on tavoitteellisia erimielisyyksiä.

  1. Suullinen laki – Ääriortodoksi Juutalaisten opissa on, että suullinen laki tuli suoraan Jumalalta Siinailla. Tämä virhe on hiukan samanlainen, kuin uskomus, että kirkon perinteillä on arvovalta Raamatun totuuden yläpuolelle joissakin kirkkokunnissa.
  2. Asenne pakanoita kohtaan – Perustavaa laatua ei-juutalaisten hylkäämistä on paljon ääriortodoksi juutalaisten joukossa, joka rajoittuu selvään rasismiin. Käsittelemme tätä asiaa samoin kuten antisemitismiä monissa osissa kristillistä Eurooppaa.
  3. Uskonnollinen yksinoikeus – Israelissa uskonnolliset toiminnot ovat ääriortodoksien hallinnassa, mukaan lukien avioliitto ja kääntyminen. Ei edes vanhoillisilla rabbeilla ole todellista arvovaltaa.
  4. Antisionismi – Suurimmassa osassa Haredi maailmaa vastustetaan Israelin valtion oikeutusta olla maallinen valtio. (Ironista kyllä, tämä on hiukan samanlaista, kuin radikaali muslimeilla, jotka tunnustavat valtiot, joissa on sharia laki.) Monet hylkäävät tuomioistuimen arvovallan ja vastustavat asepalvelusta.
  5. Veronkierto – Samalla kun vaaditaan hallitukselta suuria etuja budjettiin, he siirtävät ihmisiä pois työvoimasta, eivätkä maksa veroja, eivätkä edistä taloutta.

Muistakaamme rakastaa ja kunnioittaa heitä, joiden kanssa olemme erimieltä; kuitenkin jatkuvasti etsien oikeutta keskustella asioista asialliselta pohjalta.


Brown puhuu homoseksuaalisuudesta CNN:llä

Älä jätä väliin tätä lyhyttä video pätkää missä ystävämme Tri Michael Brown esiintyy CNN kanavalla keskustelemassa homoseksuaalisuudesta.  Hän kiistää väitteen, että Yeshua ei tuomitsisi homoseksuaalisuutta kolmessa lainatussa kappaleessa.

  1. Tooran lakeja ei kumottu (Matt. 5:17)
  2. Avioliitto on miehen ja naisen välinen (Matt. 19:5)
  3. Haureus (porneo), mukaan lukien homoseksuaalisuus, on rinnastettavissa aviorikokseen(Matt 19: 9)

Tri Brown osoittaa myös terävästi törkeän biologisen ristiriidan homoseksuaalisuudessa, lausumalla ”Peräsuoli on ulostamista, ei lisääntymistä varten.” Klikkaa TÄSTÄ katsoaksesi!


Moraalinen kompassi

Mati Shoshani

Yeshuan seuraajana oleminen edellyttää yhteyttä henkilökohtaiseen näkemykseen pelastussanomasta. Lisäksi sekä henkilökohtainen kutsumuksemme että yleinen kutsumuksemme ovat myös oleva yhteisön moraalinen kompassi, ilmaisemalla arvojamme, normejamme ja ymmärrystämme ”oikeasta ja väärästä.”

Jesajan luku 40 puhuu tarpeesta valmistaa tie Herralle muuttamalla ympäristöä, joka mahdollistaisi hänen tulonsa. Kappaletta lainataan Markuksen evankeliumin luvussa 1 – kun Johannes Kastaja kutsuu moraaliseen vallankumoukseen, tulee hänestä Yeshuan tulemisen edeltäjä.

Yeshua itse oli mies, joka kutsui moraaliseen vallankumoukseen. Hän usein arvosteli lakihenkistä keskustelua seremonia käskyistä, kuitenkin Hän painotti arvoja ja moraalia, jotka olivat Tooran sanojen takana. Esimerkki tästä on Markus 10, missä Yeshua asettaa korkeamman tason moraalille, kun se koskee avioliittoa.

Israelin messiaanisena juutalaisena kysyn: kuka päättää yhteiskuntamme moraalista ja etiikasta? Mekö Yeshuan seuraajat vai jotkut muut? Jos tarkastelemme joitakin kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä yhteisössämme – jumalisuus, taloudellinen riippumattomuus, omistusoikeus maahan, aviolliset normit – on selvää, että me emme ole niitä, jotka ovat määränneet suunnan näissä asioissa.

Meitä pyydetään kertomaan ihmisille mitä uskomme, milloin kysymykseen sisältyy moraalisia arvoja, jotka koskettavat vaellustamme. Tämä ei aina edellytä evankeliumin jakamista, vaikka se olisi hyvä tietyissä tapauksissa. Tämä tarkoittaa, että voimme selvästi sanoa, että jokin on vialla tai oikein. Se on niin yksinkertaista ja kuitenkin niin vaikeaa.

Israelin kansa janoaa moraalista sisältöä, selvän kuvan ja näkemyksen päämääristä, joihin meidän täytyy pyrkiä yhteiskunnassamme. Meillä on tätä sisältöäR, Yeshua ja Pyhä Henki ja minä uskomme, että on aika läpäistä yhteiskunta sanomallamme.


Meyers keskustelee “muurista tai aidasta?”

Älä jätä väliin lyhyttä video pätkää, missä ystävämme Calev Meyers keskustelee niin kutsutusta ”Rajamuurista” israelilaisten ja palestiinalaisten välillä. Kysymys on siitä onko se muuri vai aita, joka ei ole paksu. Calev lainaa tietoa, että 97 % esteestä on kevyttä verkkoaitaa eikä paksua sementti aitaa.

Onko se etnistä erottelua vai turvallisuusaita, Calev lainaa toista tietoa, että siitä lähtien kun muuri rakennettiin, terroristien surmaamien juutalaisten määrä on raja-alueella laskenut 98 %. Alueilla, missä ei ole ollut terroristien toimintaa, siellä ei ole muuria ollenkaan. Katsoaksesi, Klikkaa TÄSTÄ.


Takaisin artikkeleihin 2014

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.