Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

© Helmikuu 21 Revive Israelin palvelutyö

Mooseksen laki ja tuhatvuotinen valtakunta

Asher Intrater ja Dan Juster

Kun luemme Tooran läpi, emme voi olla huomaamatta, että Toorassa kuvataan useita yhteiskunnallisia tapoja, jotka eivät koskaan näyttäneet saavuttavan täydellisyyttään Israelin historiassa esimerkiksi:

  1. Oikeus järjestelmä
  2. Maatalous järjestelmä
  3. Juhlat ja Kalenteri
  4. Pappeus
  5. Maan asuttaminen

Jos nämä kaikki elementit ovat kirjoituksissa (ja ”kirjoitukset eivät voi raueta tyhjiin” – Joh. 10:35), täytyyhän olla aika kun ne saavuttavat täyteytensä. Jotkut ohittavat kaikki nämä kappaleet yksinkertaisesti ”vanhana” liittona, jotka on laitettu syrjään ”uudessa” liitossa, mutta me uskomme, että Yeshuan kautta näemme” kaikkien asioiden täyteyden” – mukaan lukien kaikki Toorasta ja profeetoista, taivaassa ja maassa(Apt. 3:21; Ef. 1:10).

Tässä mielessä, me voimme lukea Tooraa ”profetaalisella” tavalla, ja tulevaisuuden täyttymyksellä, joka on vielä tulossa(Matt. 5:17–18). Lopunajan profetiat ovat täynnä viittauksia Tooran osiin: Jesaja 2 kuvaa tuhatvuotista kuningaskuntaa, missä” Toora(opetus) lähtee Siionista”(jae 3); Jesajan luvut 60–66 kertoo Siionin uudistamisesta ja maan uudelleen asuttamisesta; Jesaja 66 viittaa ruokalakeihin (jae 17), Leeviläisiin (jae 21), uusiin kuihin ja sapatteihin (jae 23).

Hesekielin 9 viimeistä lukua ovat ehkä kaikkein haastavimmat. Uusi Temppeli rakennetaan, joka kuvataan äärimmäisen yksityiskohtaisesti (luvut 40–41), ja joka sitten täyttyy Jumalan kirkkaudesta (luku 43). Temppelissä on uusi pappeus ja uhraamisjärjestelmä (luku 44), mukaan lukien kaikki juhlat ja pidot (luku 45), niitä johtaa Messias Kuningas (46 luku), uudistettu luonto ja maatalous (47 luku), ja maan uudelleen asuttaminen Israelin heimojen mukaan (48 Luku). Mitä aiomme tehdä kaikilla näillä luvuilla?

Joelin kirjan loppu kuvaa Siionin ennallistamista sekä hengellisesti että taloudellisesti, lopunaikojen tapahtumien jälkeen. Miika puhuu aikaisemman kuningaskunnan uudelleen perustamisesta(Miika 4:8). Sakaria 14 kuvaa aivan samoin juhlien ja temppelipalveluksen ennallistamisesta Messiaan toisen tulemisen jälkeen. Näissä melko useissa kirjoituksissa näyttää olevan Tooran uudistaminen ja noudattamien tuhatvuotisen valtakunnan aikana, joka on sopusoinnussa Uudenliiton painopisteiden ja painotuksien kanssa, niin kuin Yeshua ja apostolit opettivat.

Jumalan valtakunnassa on järjestys. Koko Raamattu mukaan lukien Toora määrittelee jumalallisen järjestyksen.(”Toora” ei merkitse ainoastaan ”lakia” vaan myös ”ohjeita”). Kuningaskunnan evankeliumin lopullinen päämäärä täyttyy tuhatvuotisessa valtakunnassa, joka perustetaan Jumalan järjestyksen mukaan maanpäälle Israeliin ja kansojen keskuuteen. Rukoilkaamme viisautta ja ymmärrystä lain ja evankeliumin oikein yhteen liittämiseksi ja kuningaskuntaa näinä lopunaikoina.


Mielikuvituksesi vapauttaminen

Don Finto

”Hänelle, joka pystyy tekemään mittaamattomasti enemmän kuin mitä me kaikki anomme tai kuvittelemme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, Hänelle kunnia!” – Ef. 3:20–21. Joskus me niin tarmokkaasti käännymme pois jumalattomasta mielikuvituksesta, että meillä on taipumus sammuttaa se kokonaan. Älä sulje sitä vaan vapauta se!

Kuvittele jumalallisia kohtaamisia, jumalallisia suhteita, jumalallisia tekoja, jumalallista vaurautta ja menestystä, jumalallista tulevaisuutta! Sitten liiku rukouksen täyteisesti siihen suuntaan. Käytä jumalallista mielikuvitusta, kun luet sanaa ja rukoilet!

Pimeyttä ei ajeta ulos piiskaamalla ja ruoskimalla, vaan tuomalla valo pimeisiin paikkoihin; samoin jumalatonta mielikuvitusta ei ajeta ulos piiskalla tai ruoskalla, vaan vapauttamalla ajatuksemme.


Esterin Paasto       

Tämä on kriittinen aika maailman laajuiselle Messiaaniselle seurakunnalle olla paastossa ja rukouksessa kuten Ester ja hänen palvelijansa sekä myös kaikki muut Suusanin juutalaiset tekivät. Pyytäen Jumalaa kääntämään pahan tulva-aallon takaisin ja tuomaan vapautuksen juutalaiselle kansalle (Ester 4:13–17 ). Liity meihin 12 tunnin paastoon ja rukoukseen torstaina maaliskuun 13, kun me kokoonnumme huutamaan Herran edessä, että Hän tekisi uudelleen, mitä Hän teki entisinä aikoina. Meillä on lähetys aamu (klo 6:00 ilta 18:00 Israelin aikaa)kaikki Internetissä live streamina.

Rukous aiheet, aikataulut ja linkit lähetetään tulevina viikkoina.


Takaisin artikkeleihin 2014                       

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.