Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

© Lokakuu 4 Revive Israelin palvelutyö

Katumuksen hedelmät

Asher Intrater

Profeettojen sanoma Israelille voidaan tiivistää yhteen sanaan, ”katukaa” (Jes. 55:7, Jer. 25:5, Hes. 18:21, Hosea 14:2, Joel 2:13). Todellinen katumus tuottaa todellisia tuloksia, niitä tuloksia kutsutaan ”hedelmiksi”

Matt. 3:8, Luuk. 3:8
Tehkää siis hedelmää, missä kääntymyksenne näkyy. (Raamattu kansalle)

Tosi katumus on harvinaista, sitä on vaikeaa löytää. On monenlaista väärää katumusta. Humanistinen katumus sanoo ”olen pahoillani”, mutta se ei aiheuta todellista moraalista muutosta. Juutalaisuudessa on taipumus korvata katumus perinteellä.  Kristillisyydessä on taipumus korvata katumus teologialla.

On ero ”Hengen lahjojen” (1. Kor. 12) ja ”Hengen hedelmän”(Gal. 5) välillä. Hengen lahjat liittyvät profeetalliseen ilmestykseen ja voimaan. Hengen hedelmä taas liittyy Kristuksen luonteen kaltaisuuteen ja rakkauteen.” Katumuksen hedelmä ” on kolmantena listassa tai luokassa.

2. Kor. 7:10–12
Suru joka on Jumalan mielen mukaista saa aikaan parannuksen joka johtaa pelastukseen…
Tämä suru on herättänyt sinussa ahkeruutta, puhtautta, paheksuntaa, pelkoa, ikävöimistä, intoa, innokkuutta löytää oikeudenmukaisuus
…ja omistautumista meille.

Nämä katumuksen hedelmät ovat ihmissielun reaktio, kun hän huomaa, että hän on syntinen Pyhän ja kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Ihmissielu on täynnä energiaa pyrkiessään olemaan ”oikea” Jumalan edessä.
Tämä tuottaa syvän moraalisen muutoksen asenteissa ja teoissa.

Nämä katumuksen hedelmät muodostavat perustan vastaanottaa armo ja pelastus Yeshualta (Mark. 1:15, Apt. 17:30) ja Pyhällä Hengellä täyttymisen (Sananl.  1:23,  Apt. 2:38) Ilman todellisen katumuksen perustusta meidän hengellinen elämä on ontto ja ulkokultainen(Matt. 3:7–11).


Israel-Kiina yhteistyö Konferenssi

Ariel Blumentahl

Luuk. 21:24 sanoo ”Jerusalem on pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät”. 1967 juutalaiset saivat Jerusalemin hallintaansa ensimmäistä kertaa 2000 vuoteen.

Tänä päivänä kun koko sukupolven aika on mennyt, on olemassa kaksi merkittävää uutta tosi asiaa – jotka molemmat esiintyivät meidän äskettäisessä ”Israel-Kiina päämääränä kuningaskunta lehtimaja konferenssi” Ensiksi, Messiaaninen jäännös Israelissa on saavuttanut tietyn koon ja vakauden, että kykenemme nyt olemaan laillinen ”osoite” tai” laskeutumispaikka” kansainvälisille kristityille vierailijoille.

Toiseksi, viimeisen 40 vuoden aikana, Pyhä Henki on toiminut erityisellä tavalla Aasiassa. Yhdessä sukupolvessa, me olemme todistaneet suurimman herätyksen srk:n historiassa: tänään siellä on 80–110 milj. uskovaa Kiinassa, monet ovat innokkaita ymmärtämään Israelia ja lopun aikoja.

Nämä kaksi yhdessä edustavat ilmausta ”täyteys” sekä Israelin (Room. 11:12) että srk:n (Room. 111:25). Koimme tämän Sukot (lehtimajan) konferenssissa: 130 Manner-Kiinan kiinalaista yhdessä 50 paikallisen messiaanisten (ja arabi) johtajien kanssa. Meillä oli hämmästyttävä ylistyksen, rukouksen, opetuksen ja yhteenkuuluvuuden aika – kun kaksi ruumista oppi tuntemaan toisiaan.


Netanjahun YK puhe

Israelilaisilla kommentaattoreilla oli vaihtelevia vastauksia siitä oliko Netanjahun YK puhe tehokas poliittinen puhe. Hengellisellä tasolla puheella ei ollut mitään arvoa, vaikka hän siteerasi (suorasti tai epäsuorasti) Raamattua 5 kertaa. Raamattuun ei ole ilmeisesti viitattu näin useasti YK pääpuhuja korokkeelta tänä vuonna, vaikka huomioitaisiin kaikki loput puheet yhteensä.

  1. ”Abraham, Iisak ja Jaakob” – Netanjahu väitti, että Juutalaisten oikeus Israelin maahan ulottuu 4000 vuoden päähään patriarkkojen aikaan eikä pelkästään 1900-luvun Sionismiin. Hän käytti Raamattua pätevänä ja arvovaltaisena asiakirjana, joka sopii nykypäivän konflikteihin.
  2. ”Kyyros” – Iranin (Persian) kansalla on ollut pitkä ja positiivinen suhde Juutalaisiin; eräs huomattavimpia esimerkkejä on Kuningas Kyyros (500 eKr. – 2. Aikakirja 36:22); joka edelsi ensimmäistä Islamilaista maahan tunkeutumista (700 jKr.) ja tietysti nykyistä hallintoa, joka otti vallan Iranissa 1979.
  3. ”Susi lammasten vaatteissa” – tahallisesti tai ei Netanjahu lainasi uuden liiton kirjoituksia (Matt. 7:15) jossa Yeshua nuhteli vääriä profeettoja. Näistä merkeistä päätellen pitää Rouhania kuin vääränä profeettana ja kuvailee nykyistä poliittista kriisiä oikean ja väärän profetian välisenä kohtaamisena
  4. ”Yksin” – 4. Moos. 23:9, 5. Moos. 32:8 & 33:28 toteaa, että Israel asuu yksin.  On hämmästyttävää, että nämä kirjoitukset löytävät nykypäivän sovelluksen Israelin on "yksin" YK:ssa vastakkain maailmanlaajuisen islamilaisen Jihadin ja terrorin kanssa.
  5. ”Ei koskaan revitä irti maasta”—Aamos 9:14–15 sanoo, että lopunaikoina Israel asuttaa uudelleen maan; Jumalan lupaus sisältää myös lupauksen, että kansaa ei enää revitä irti maasta. Netanjahu lainaa kirjoituksia aivan kuin sanoakseen, että jos Iranilla on ydinase ja kaikki maailman kansat hyökkäävät kimppuumme, niin Jumala suojelee meitä.  

Siitä voidaan keskustella oliko Netanjahun puhe viisas poliittisesta näkökulmasta katsottuna, sitä ei voi kieltää, että kirjoitusten käyttö nyky Israelin pääministeriltä, hänen nuhdellessaan YK:ta moraalisesta pelkuruudesta ja harhaluulosta (petoksesta) edustaa historialliset mittasuhteet saavuttavaa ajatustavan muutosta.


Takaisin artikkeleihin 2013

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.