Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

©Heinäkuu 5 Revive Israelin palvelutyö

Apostoli Jaakob ja Daavidin valtaistuin

Asher Intrater

Uuden Liiton kirjoitukset alkavat Yeshuan sukuluettelolla Abrahamista ja Daavidista (Matt. 1:1–17). Painotus on Josefissa, Yeshuan ”adoptio” isässä, joka kuului Daavidin sukulinjaan; ja siksi Yeshualla oli lailliset syntymä oikeudet Daavidin valtaistuimeen.

Apt. 15 näemme keskustelun vanhimpien ja apostolien välillä pakanoiden roolista valtakunnassa. Tämä neuvosto kokoontui yhteen ensimmäisen vuosisadan uskonyhteisön vanhimpina hengellisinä johtajina, mukaan lukien Paavali ja Pietari.  Tämän neuvoston puheenjohtajana toimi Jaakob, Jeesuksen veli (Apt. 15:19).

Miksi hänet tunnustettiin juuri tuollaiseen johtavaan asemaan? Ehkä siksi että hän kasvoi Yeshuan kanssa, hänellä oli syvällistä viisautta ja rehellisyyttä (lahjomattomuutta)? Ehkä, häntä kunnioitettiin Yeshuan veljenä? Uskoisin että on olemassa kaksi muuta syytä; toisella niistä on tekemistä sukuluettelon kanssa ja toisella Jerusalemin paikallissrk. kanssa.

Jaakob syntyi Marialle ja Joosefille. Siksi hän oli suoraan alenevassa polvessa Daavidin jälkeläinen – kuten Yeshua, hänellä oli myös laillinen oikeus Daavidin valtaistuimeen. Apostolit ehkä tunnistivat yhteyden Daavidin liittoon ja kuningaskunnan hallintoon eräässä vanhinten neuvoston jäsenessä.

Kun Pietarille annettiin taivastenvaltakunnan ”avaimet” (Matt. 16:19) ja Paavalista tuli johtava apostoli joka vei evankeliumin maan ääriin asti (Apt. 1:8), Jaakob palveli valvovana apostolina Jerusalemin paikallisessa srk:ssa, joka koostui pääsiassa juutalaisista uskovista ”lainkiivailijoista” (Apt. 21:20).

Yhteyden säilyttäminen Daavidin liittoon ja hänen pääkaupunkiinsa voi näyttää epäolennaiselta srk:lle johtuen 2000 vuotta kestäneestä hajaannuksesta, sen uudistaminen on erityisen tärkeätä kun lähestymme Yeshuan toista tulemusta.

Ortodoksi juutalaiset rukoilevat 5 kertaa päivässä palauttaakseen ”Daavidin valtaistuimen” Jerusalemiin.
Tämä koskee molempia, juutalaista uskontoa ja Israelin hallintoa. Se on merkittävää kansainväliselle srk:lle ja messiaaniselle jäännökselle. Rukous ”Siunattu olkoon Hän joka tulee” (Matt. 23:39) on kutsu Yeshualle palata ja nousta Daavidin valtaistuimelle (Jes. 9:5-6).

Jumalan liitto Daavidin kanssa on laillinen järjestelmä joka on jumalallisesti perustettu hallitusvalta maanpäälle (2 Sam. 7:13-16). Jerusalemin neuvostossa tunnistettiin, että hengellisen arvovallan perusteet palaavat Daavidin liitoon, että se ylläpitää toivoa ja että Yeshua palaa eräänä päivänä hallitsemaan maata.
Jeesuksen yhteys Daavidin sukuun oli olennainen, joten samanlainen yhteys voi olla tärkeä valmistuttaessa toiseen tulemukseen. Jotkut messiaanisen apostolisen ryhmän tai Jerusalemin neuvoston muodot on palautettu niiden juutalaisille juurille, niin että ne voitaisiin varustaa apukeinoiksi kansainväliselle srk:lle, että se olisi oikeassa linjassa kun me valmistaudumme kutsumaan Yeshuan palaamaan ja nousemaan Daavidin valtaistuimelle.


Loukkaantumaton sydän

Francis Frangiapane, ote

Jumalalla on uusi sydän meille jota ei voida loukata – loukkaantumaton sydän. Loukkaantumattoman sydämen omistaminen ei ole vaihtoehto tai ylellisyyttä. Loukkaantunut sydän on vaarassa tulla ”kivi sydämeksi” (Hes. 36:26).

Kun sallimme loukkauksen kuohuttaa sydäntämme, se aiheuttaa vakavan hengellisen seuraamuksen. Kun joku on loukannut meitä, jopa joku josta me välitämme, meidän on mentävä niiden luokse. Jos emme puhu heidän kanssaan, me alamme puhua heistä. Me petämme suhteen kuiskimalla heistä ilkeästi selän takana muille, paljastaen heidän heikkoutensa ja syntinsä. Voimme naamioida petturuutemme sanomalla että etsimme vain neuvoja, mutta kun katsomme taaksepäin, näemme, että olemme puhuneet negatiivisesti liian kauan ja liian monelle. Meidän todellinen päämäärä ei ollut saada hengellistä apua itsellemme vaan etsiä kostoa hänelle joka loukkasi meitä.

Ihmiset eivät kompastu lohkareisiin, he kompastuvat kiviin – suhteellisen pieniin asioihin. Voi olla, että auktoriteetin persoonallisuus vaivaa meitä tai ystävä tai perheen jäsen, joka ei täytä meidän odotuksiamme ja pian me loukkaannumme.

Herra, anna minulle anteeksi, että niin helposti loukkaannun ja kannan mukanani loukkaantumista. Suo minulle Jeesuksen Kristuksen loukkaantumaton sydän. Koko artikkeli ja lisää infoa click here.


Rukoile Egyptin puolesta.

Muslimiveljeskunta oli yksi alkuunpanija käsitteelle ”poliittinen” islam, tarkoittaen, vallankaappausta ja Sharia lain käyttöön ottamista. He olivat myös Hamasin isäntiä(suojelijoita) Gazassa. Heidän romahtamisensa vain vuoden hallituskauden jälkeen aiheuttaa shokkiaaltoja koko Lähi-idässä.

Kenraali Al-Sisi, Egyptin armeijan johtaja, on noussut Egyptin vahvimmaksi hahmoksi. Israelin ja Egyptin välillä on ollut hyvä turvallisuus yhteistyö hänen johdollaan tänä vuonna.

Toivomme yksityiskohtaisempaa erittelyä Egyptin tilanteesta arabien ja Israelin lähteistä ensi viikolla. Sillä aikaa rukoile:

  1. tosi kristittyjen yhteisöjen vahvistumista uskossa
  2. evankeliumin läpimurtoa ennennäkemättömissä määrissä
  3. Israelin ja Egyptin turvajärjestelyjen pysymistä vakaana
  4. että Egyptin armeija käyttäisi maltillisesti voimaa ja hillitsisivät muslimiveljeskunnan taistelijoita
  5. arabit ympäri maailmaa ymmärtäisivät että islamistinen vallankaappaus ei ole vastaus
  6. uusi hallitus järjestäisi taloudellisia uudistuksia ja sosiaalipalveluja

Takaisin artikkeleihin 2013 

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.