Takaisin artikkeleihin

logo

Revive Israelin palvelutyö

©Toukokuu 31 Revive Israelin palvelutyö

Enemmän kuin Sionisti

Asher Intrater

Oliko Yeshua Sionisti? Ei, Hän ei ollut Sionisti; Hän oli enemmän kuin Sionisti. Tässä on kolme ulottuvuutta olla ”enemmän” kuin Sionisti.

  1. Kuningaskunta vai valtio

Kun Jeesus nousi kuolleista, Hän opetti 40 päivän aikana ”Jumalan valtakunnan” tulemisesta – Apt. 1:3. Hänen opetuslapsensa ymmärsivät tämän tarkoittavan ”Israelin ennalleen rakentamista” – Apt. 1:6. Kun vaihdat opetuslasten käsitystä aikataulusta, Yeshua vahvisti että lopulta hän palauttaisi Israelille valtakunnan (Apt. 1:7).

Herzelin ja Ben Gurionin näky oli saada juutalaisvaltio. Olemme samaa mieltä. Ja kuitenkin Yeshua ehdottaa valtakuntaa. Valtakunta on enemmän kuin valtio, kuten kuninkaan asema on korkeampi kuin pääministerin asema. Yeshua on palaamassa ollakseen Kuninkaiden kuningas, eikä vain ollakseen valtion pää.

  1. Shekinan kirkkaus

Mihin valtakuntaan Yeshua ja Hänen opetuslapsensa viittasivat ”uudelleen rakentamisella?” – se voi olla vain yksi valtio, joka ”uudelleen” rakennetaan: Daavidin ja Salomonin valtakunta. Tässä valtakunnassa, Kirkkauden pilvi täytti Temppelin (2 Aikak. 5)ja tuli lankesi alttarille (2 Aikak. 7). Kuitenkin, Yeshuan valtakunnassa, Pyhän Hengen läsnäolo ja kirkkauden tuli asuvat opetuslasten itsensä sisimmässä, ei Temppelissä (Apt. 2:1-4).

Kumpi on suurempi? Kirkkauden asuminen Temppelissä vai Ihmisissä? Tietysti viimeinen. Sana Kirkkaus /Shekinah tarkoittaa ”asumista sisimmässä

  1. Kaikki kansat

Kun Jeesuksen opetuslapset kysyivät Häntä uudelleen rakentamaan kuningaskunnan, Hän lähetti heidät ulos todistamaan Hänestä ja Hänen valtakunnastaan ”Jerusalemista, kaikkialle Juudeaan ja Samariaan ja maailman ääriin asti” (Apt. 1:8). Itse asiassa Hän laajensi Israelin rajat, ei ainoastaan Jordanin molemmin puolin (joka on ”poliittisesti väärä” näinä päivinä), mutta Kaliforniaan ja Japaniin – maailman ääriin asti. Näin tehdessään Hän täytti Jesajan profetiat koskien Israelin olemista ”maailman valona” (Jes. 42:6; 49:6).

Yeshuan valtakunta on kaikille ihmisille (Jes. 9:6; 56:7). Tämä ei ole vain sionistivaltio; ei edes Israelin valtakunta.  Se on maailmanlaajuinen kansainyhteisö tai imperiumi, Yeshuan Messiaan vallan alla (Daavidin ja Salomonin pojan-pojan-pojanpoika).


Me emme usko karismaattisiin lahjoihin

Greta Mavro

Ensimmäisen Korinttilaiskirjeen 12 luvussa on ihmeellinen kuvaus siitä mitä tarkoitetaan karismaattisilla tai hengellisillä lahjoilla. Tarkkaan ottaen sanaa lahja ei ole kirjoitettu siihen.

1 Kor 12:1 – ”koskien hengellisiä lahjoja minun ei pitäisi olla tietämätön.”Kreikaksi tässä on ”hengelliset lahjat” pneumatikon, joka tarkoittaa hengelliset asiat ei lahjat.

1 Kor 12:4—”Armolahjat ovat erilaiset mutta Henki on sama.” Kreikaksi tässä on ”lahjat, charisma. ”charismat” ovat erilaiset.”

1 Kor 12:5 – ”on erilaisia toimintoja (hallintoja), mutta Herra on sama”(näin englantilaisessa raamatussa)Kreikaksi hallinto, toiminta” on diakonia eli palvelustyö.( raamattu kansalle palvelustehtäviä)

1 Kor 12:6 on erilaisia tehtäviä, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Kreikaksi on energima :eli voima tai voimavaikutus(energia).

1Kor 12:7—Hän antaa Hengen ”ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi.” Kreikaksi on fanerosis eli julkinen, loistava esiintulo.

”Charism” voi myös viitata henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja lahjoihin (kuten, luovuus, musikaalisuus, kyvykkyys, tai kauneus). Pyhä Henki jakaa ominaisuuksiaan(lahjoja) vapaasti, joten Charism voidaan oikeutetusti kääntää lahjaksi. Epäonneksi jotkut näkevät ”lahja” ilmauksessa, lisättyjä, vaihtoehtoisia tai ylimääräisiä elementtejä.

Ei niin, Nämä seuraavat ovat keskeisiä hengellisiä asioita. Pneumatikon, charismas, palvelustyöt, diakonia, toiminnot, hallinto, tehtävät, energima, voima, teot, fanerosis ja julkinen esiintyminen ovat Pyhän Hengen ensisijaisia tehtäviä ja Jumalan ilmauksia itsestään. Kaikkeen tähän useimmat meistä varmasti uskomme.


Tiferet Yeshua Seurakunta

Ron Cantor apulaispastori

Paavali kirjoitti että lopulta koko Israel on pelastuva(Room 11:26). Me olemme vielä kaukana sen toteutumisesta, mutta kun ymmärrämme että vain 65 vuotta sitten ei käytännössä ollut Messiaanista seurakuntaa Israelissa ja ainoastaan kourallinen juutalaisia uskovia, on selvää, että se on Jumalan työtä. 

Me rukoilemme suurherätystä Israeliin, samalla me jännittyneinä odotamme hedelmää – vaikka pientäkin.

Viime viikkojen aikana useat Israelilaiset ovat rukoilleet ottaakseen vastaan Yeshuan. Eräs uusi uskova toi äitinsä muutama viikko sitten kokoukseen ja palvonnan aikana hän tuli uskoon Yeshuaan.

Eräs vanhimmistamme, Moti Cohen tavoitti miehen, joka oli parantumisen tarpeessa, viikolla hän kutsui miehen kokoukseemme. Moti toi hänet seurakunnan eteen ja koko seurakunta rukoili hänen puolestaan.
Hän tunnusti uskonsa Yeshuaan. Viime viikolla kokouksessa eräs toinen mies otti vastaan Herran.

Seurakunta on innoissaan, koska meillä on uutta raikasta elämää, ja uskomme monen vielä pelastuvan. Muistakaa näitä nuoria uskovia rukouksissanne.


Silmäteränsä

Meillä on uusi, päivitetty painos Asserin ensimmäisestä kirjasta. ”Hänen silmäteränsä.” Kirja sisältää sellaisia aiheita kuten ymmärtää jumalalliset mahdollisuutemme ihmisinä ja jumalan kuvana, parannuksen ja uskonnollisen tuomion ero, kärsimyksen mysteeri, paljastaa Jumalan kirkkaan päämäärän sinun kohtaloosi; ja paljon muuta. Lyhyt kirja on rohkaisun helmi ja varmasti kohentaa mieltäsi. Tilataksesi click here.


Kiina ”Yksi Kuningas” konferenssi

Asher, Ari Sorkoram ja Ariel Blumenthal palvelevat Honkongissa Kesäkuun 24–28. Lisätietoja saadaksesi, kirjoita: [email protected]


Takaisin artikkeleihin 2013 

Rukoile meidän käynnissä olevan syntyperäisten israelilaisten evankeliointityön puolesta, istuttaessamme Messiaanisia seurakuntia, opetuslapseuttamiskeskusta, profeetallista ylistystä ja rukousvartioita hepreaksi ja taloudellista apua tarvitseville.