Terug naar de artikelen

logo

© 2/8/2019 Revive Israel Ministries

Hebreeuwse wortels van de Schrift (Deel 1)

Asher Intrater

man with Bible

God heeft een prachtig plan voor de mensheid. Dat plan heet “het Koninkrijk van God.” De centrale persoon van dat plan is Yeshua (Jezus) de Messias.  Hij is de Koning van het Koninkrijk.

Het plan wordt in de Schrift geschetst. God had het plan al voordat Hij aan de schepping begon (Efeze 1:3-14).  Hij ontwierp het zoals een architect een gebouw ontwerpt, vóórdat het bouwen begonnen is. En terwijl de Schrift door mannen van verschillende generaties geschreven werd, werden de woorden geïnspireerd door de Geest van God, die het plan voor het begin van de tijd ontworpen had. 

Consequente Schrift

Het plan van God voor de mensheid ontwikkelt zich gestaag door de geschiedenis heen. Het Koninkrijk van God ontwikkelt zich gestaag als een plant die groeit (Marcus 4:26-29).  En op dezelfde manier ontwikkelt de openbaring van de Schrift op een consequente wijze van begin tot eind. Het begint met het verhaal van de schepping in Genesis, en eindigt met de uiteindelijke apocalypse in het boek Openbaringen.  

Een plant heeft in haar groei verschillende stadia, en dat geldt ook voor het Koninkrijk van God, en ook voor de Schrift. Eerst is er het verhaal van de Schepping, de Zondeval, de Zondvloed in Genesis; dan de Voorvaderen, dan de Wet van Mozes, dan Davids Koninkrijk, dan de Israëlische profeten, dan de evangeliën van Yeshua de Messias, het boek Handelingen; dan de brieven van Paul en anderen aan de kerk, en tot slot de Openbaringen van Johannes.  

Om goed begrepen te worden, zou de consequente ontwikkeling van het thema van het Koninkrijk van God door heel de Schrift heen, van begin tot eind, gezien moeten worden.

Hemel en Aarde

De Schrift begint met de schepping van "Hemel en Aarde" (Genesis 1:1). De Schrift eindigt met het herstel van hemel en aarde. De eerste twee hoofdstukken, Genesis 1 en 2 vertellen van de schepping van de tuin van Eden. De laatste twee hoofdstukken, Openbaring 21 en 22, vertellen van het perfecte herstel van het aards paradijs. Het derde hoofdstuk, Genesis 3, vertelt van Satans verleiding van de mens. Het derde hoofdstuk vanaf het eind, Openbaringen 20, vertelt van Satans vernietiging door de Mensenzoon – perfecte symmetrie.

De aarde werd in mensenhanden gegeven, waarbij de hemel onder heerschappij van God bleef (Psalm 115:16).  Vanwege de rebellie van Satan en de zonde van de mens werd de aarde verontreinigd. Maar uiteindelijk zal door Yeshua, zowel God als Mens, zowel hemel als aarde redden en samenvoegen. Efeze 1:10 – Het plan om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is.

Ons begrip moet beide omvatten: dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Yeshua Zelf is zowel hemels als aards.

Hebreeuws en Grieks

De Wet en de Profeten werden in het Hebreeuws geschreven; het gehele Nieuwe Testament in het Grieks. De Hebreeuwse geschriften zijn iets meer geconcentreerd in Israël en de Griekse meer in de naties. Dit zouden we kunnen vergelijken met het feit dat mensen twee ogen hebben, één links en één rechts. Wanneer die twee goed gecoördineerd zijn, begrijpt het brein het beeld in al haar dimensies. Het ene oog neigt naar veraf zien, het andere naar dichtbij.   

De Hebreeuwse, Semitische, Midden-Oostelijke visie neigt naar wat meer historisch, aards en conventioneel: terwijl de Griekse, internationale, multi-etnische visie neigt naar wat meer hemels, geestelijk en universeel (deze stelling is natuurlijk érg vereenvoudigd). We hebben zowel het Griekse als het Hebreeuwse perspectief nodig.

De Joodse visie op Jeruzalem is een stad in het Midden-Oosten, De Christelijke visie van Jeruzalem is een stad in de hemel. Beide zijn waar. Er is een hemels Jeruzalem en er is een aards Jeruzalem. Op het eind zal het hemelse Jeruzalem “neerdalen” om alle dingen één te maken (Openbaringen 21).

In Deel 2 zal ik vertellen over de betekenis achter enkele sleutel Hebreeuwse namen en het belang van de trouw van God aan Zijn Verbonden.


Mijn Visie Opleggen

Dan

Daniel Juster probeerde zijn visie op mensen te leggen die niet klaar waren om te volgen of verantwoordelijkheid te nemen. Mensen dwingen tot wat jij wil mag misschien een seizoen lang standhouden, maar zal geen blijvende vruchten afwerpen. Dus hoe motiveer je nou mensen voor jouw Godgegeven visie?  

Kijk HIER! 

Ondertiteling in: Deens, Frans, Koreaans, Nederlands, Portugees, Spaans.


Terug