Terug naar de artikelen

logo

© 12/7/2019 Revive Israel Ministries

Nieuwsbrief juli 2019                               

Beste vrienden van Revival Israel,

2,000 jaar geleden zei Yeshua tegen zijn discipelen dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen en Zijn getuigen zijn in Jeruzalem, heel Judea, Samaria en tot het einde van de wereld (Handelingen 1:8). In een periode van zo’n 30 jaar ging dat gebeuren, maar toen in 70 AD Jeruzalem werd verlaten door de Romeinen, zagen plaatselijke getuigen van Yeshua een ernstige achteruitgang. Toen, in 136 AD, na de opstand onder aanvoering van Bar Kochba, hernoemde Keizer Hadrianus Jeruzalem tot Aelia Capitolana, en verbood Joden en Christenen erin te komen, terwijl Israël Palestina werd genoemd.

Nu, 2,000 jaar later, na het herstel van de staat Israël en het weer in Joodse handen komen van Jeruzalem, heeft Revive Israël, samen met veel andere plaatselijke organisaties, het voorrecht de pauzeknop uit te schakelen waardoor het Evangelie verspreid kan worden in en buiten Sion, in voorbereiding van de terugkeer van Yeshua.


Het team leren kennen - Avner

AvnerAvner Valer speelt een belangrijke rol in de verspreiding van het Evangelie in Israël door zijn rol in https://www.yeshualive.tv, het evangelische 24/7 internet TV kanaal van Revive Israel in het Hebreeuws met de nadruk op de ontwikkeling van de social media.

Avner is 36, geboren en getogen in het gebied van Israëls Aravah Desert, in een seculier gezin en omgeving. Laat in zijn tienerjaren hoorde hij het Evangelie en tenslotte, op 20- jarige leeftijd, nam hij Yeshua aan als Redder. Vanwege zijn seculiere achtergrond was zijn familie niet tegen zijn geloof en houden nu van zijn vrienden van de gemeente.

Avner houdt ervan elektronisch evangelisatie materiaal te creëren en is dol op de Hebreeuwse taal en studies over het Oude Testament. Hij heeft twee boeken geschreven: een gids om Spreuken te begrijpen en ook Prediker in eenvoudig Hebreeuws. “Misschien weten mensen in het buitenland het niet, maar de meeste Israëli verstaan geen Hebreeuws uit het Oude Testament. Ik geloof, als mijn volk het verstaat, dan zullen ze geen keus hebben om te geloven dat Yeshua de enige optie is voor de Messias. Dus mijn visie is hen te helpen het oude Hebreeuws te verstaan, vooral door on-line technologie.”

Voor YeshuaChai.tv gebed, nieuws, click here.


Maandelijkse evangelisatie

street

“We deelden beiden hoe we tot de Heer gekomen waren tegen een jonge vrouw in een schoenenwinkel. Ze vertelde iets van haar moeilijkheden en we baden voor haar. Ze zei hoe verfrissend het was Joden te ontmoeten die in Yeshua geloofden – heel gewone mensen en niet opdringerig. Mijn vriend ging nog eens terug en begon vriendschap op te bouwen.”

Elke maand brengt het team van Revive Israel gewoonlijk een ochtend door in Jeruzalem om te getuigen over Yeshua. Na aanbidding en vragen om leiding en zegen, gaan we in paren of kleine groepen en maken contact met de mensen van wie we denken dat God ze aan wil raken. We leggen er normaal de nadruk op om te zegenen door gebed, genezing of profetische woorden. We merken dat dit harten opent voor een gesprek en uitleg over Yeshua.

“Deze keer hadden we openbare aanbidding in het Hebreeuws op een plein – het lied opende de harten van de mensen. Ik sprak met een seculier, religieuzen, een Arabische, lokale en internationalen, jong en oud – slechts één was agressief en gesloten en alle anderen geïnteresseerd. Een Ethiopisch- Joodse man ontving gebed voor genezing en hij zei dat hij een plaatselijke gemeente ging bezoeken – Prijs de Heer.”


Revive Israel Korea

Het Evangelie van het Koninkrijk wordt verspreid, zowel lokaal als tot de einden-van-de-aarde. Revive Israel Korea gaat door met het trouw dienen van de reusachtige Zuid Koreaanse kerk, speciaal door een netwerk benadering om het land te verbinden met Israël. Bij voorbeeld, zes belangrijke Koreaanse leiders bezochten de strategische ‘Alignment Round Table’ bijeenkomst in Israël in maart. In april waren Koreaanse kerken, verbonden aan Revive Israel Korea, gastheer voor jonge Israëlische leiders in training, via het Eagle Project. De Israëli leidden een Seder maaltijd, met als thema ‘Een Nieuwe Mens’.

Het team (foto) is ook heel actief in het activeren van de krachtige Koreaanse gebedsbeweging voor voorbede en voorziet in onderwijs over het plan van Yeshua voor Israël en de naties – onder leiding van Ariel Blumenthal (foto) en het plaatselijke leiderschap van Jacob Lee (foto). Jacob zegt “Het is geweldig dat de Heer Revive Israel Korea gebruikt om Israël en Korea te verbinden op praktische manier, niet alleen Bijbels onderwijs. Nu wordt Efeze 2:15 Eén Nieuwe Mens merkbaar en ik geloof dat het tot zijn volheid zal komen in de toekomst.

Bidt voor de generationele crisis, waar jonge mensen gewoon zijn gestopt met geloven in Yeshua en in plaats daarvan op zoek zijn naar materieel succes. Bidt dat Revive Israel Korea ook aansluiting vindt bij deze verloren generatie en het instrument zal zijn in een vernieuwde opwekking en die uit zal zenden naar de naties.

Korea Korea

Beit Netanel – Revive Israel Partner Project

Beit“48 jonge mensen van de plaatselijke Yeshiva (Joods religieus college) kwamen naar mijn huis om te horen over het verschil tussen het vieren van Pesach (Pasen) naar de Rabbijnse traditie en waar Yeshua het centrale punt is. We aten samen terwijl ik uitleg gaf en later bleven er tien achter om meer te leren. Later nodigden ze me uit naar de Yeshiva waar ik eten maakte voor 50.”

Rachel en Gillad zijn vol verhalen over hoe God hen gebruikt en hun huis om Israëli persoonlijk te benaderen. Revive Israel is enthousiast om partner te zijn van deze zeer effectieve gastvrijheids bediening, Beit Netanel, door de steun aan de bediening, gebed en financiële bijdrage.

“We nodigden 20 mensen uit voor de Kabalat Sabbath maaltijd. De echtgenoot van een vrouw zat in de gevangenis in. Costa Rica – we belden hem en ik legde het evangelie aan hem uit en bad via de telefoon. De volgende dag werd hij vrijgelaten uit de gevangenis. Nu gelooft hij en andere familieleden komen ook en beginnen te geloven.’

Rachel is haar stem kwijt en vraagt nu om gebed. Ze hebben ook gebed nodig aangaande een rechtszaak over toegang tot het eigendom van Beit Netanel. Een Arabische groep claimt de rechten over een stuk land, dat, als dat doorgaat, hen zou belemmeren het gebied zelfs maar te betreden. Bid alsjeblieft voor recht en gerechtigheid in de rechtszaal.

Eer aan God


Gehoorzaamheid Boven Zalving 

Patty

Patty Juster dacht dat ze profetisch kon dienen zonder onderworpen te zijn aan autoriteit en zonder volledige gehoorzaamheid aan God. Maar wat was het resultaat?

Kijk HIER! 

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees, Spaans.


Terug