Terug naar de artikelen

logo

© 28/6/2019 Revive Israel Ministries

Overdracht van de ouders (deel 1)

Asher Intrater

family

Ik wil graag iets met jullie delen waarvan ik ontdekt heb dat het de belangrijkste sleutel is tot psychologische gezondheid en ontwikkeling, die leidt tot veel soorten zegen in ons leven. Het heeft te maken met de relatie tot onze ouders.

Relatie tot onze ouders wordt in twee van de Tien Geboden genoemd. Dat op zich geeft al aan hoe belangrijk het is. Een verwijzing is positief, een negatief.

Exodus 20: 5 – Ik, de Heere, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaden van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten.

Slecht gedrag (zonde) zal worden overgedragen van een ouderlijke generatie naar die van de kinderen, zelfs tot de derde en vierde generatie. Dit was niet Gods bedoeling aangezien dit gedeelte verder gaat met te zeggen dat Hij wil zegenen, duizend generaties. God heeft een mechanisme ontworpen van generatie overdracht om te zegenen; maar als het misbruikt wordt, heeft het ook effect.

In aanraking komen met het kwaad betekent niet dat God een kind zal straffen voor de zonden van zijn ouders. Het betekent dat de invloed van destructief gedrag doorgegeven wordt. Een ouder die misbruikt, afwezig is of afwijkend gedrag vertoont, zal zijn kinderen pijn doen, die op hun beurt weer de neiging vertonen om hun kinderen pijn te doen, enzovoorts. We zijn moreel verantwoordelijk voor ons gedrag en ons gedrag heeft invloed op degenen om ons heen.

Keer de Vloek om

We noemen deze destructieve generatie invloed een “vloek”. Hoewel, het is mogelijk om deze negatieve overdracht een halt toe te roepen en het mechanisme te herstellen tot zijn oorspronkelijke positieve doel. Ten eerste zijn er drie componenten om de “vloek om te keren”

 1. Bekeer je: ga niet door met dat negatieve gedrag. Wat de invloed om ons heen ook is, we kunnen er altijd voor kiezen het goede te doen. Als je ouders gewelddadig waren, (bij voorbeeld), kun jij ervoor kiezen zelf niet gewelddadig te zijn.
  1. Om te veranderen, moet je eerst het negatieve gedrag identificeren en dan besluiten niet hetzelfde te doen.
  2. Soms wordt het patroon doorgezet door precies het tegenovergestelde te doen. Iemand met gewelddadige ouders kan overdreven passief worden. Een vrouw die te maken gehad heeft met seksueel misbruik kan seksueel ongevoelig worden jegens haar echtgenoot.
  3. We besluiten het patroon niet voort te zetten, door niet hetzelfde te doen en niet te reageren op de tegengestelde manier. We kiezen ervoor te handelen op een gezonde en ethische manier in elke situatie, vrij van alle negatieve invloed uit het verleden.
 2. Vergeef: reken af met negatieve gevoelens naar je ouders. Niemand heeft volmaakte ouders. Sommige ouders zijn veel beter dan andere, maar niemand is volmaakt. Er is altijd iets waarvoor wij onze ouders moeten vergeven.
  1.  God vergaf ons door de genade van het offer van Yeshua aan het kruis Wij verdienden het niet vergeving te krijgen. God verwacht van ons dat wij op dezelfde manier anderen vergeven. Deze vergeving begint bij onze ouders.
  2. Je ouders vergeven is niet makkelijk omdat we beïnvloed zijn door ouders zelfs in de moederschoot; hoe wij fysiek in elkaar steken is gevormd uit het DNA van onze ouders. Onze identiteit en persoonlijkheid is gebonden aan die van hen. We moeten diep vanbinnen zoeken om hen te vergeven.
  3. We verwijderen alle bitterheid en wrok uit ons hart. Vergeving is een straat met één-richtingverkeer. We vergeven, of de ander nu niet of wel zijn gedrag verandert. Dat betekent niet dat we ze in alles vertrouwen of doorgaan met hen toe te staan ons gemakkelijk pijn te doen.
  4. Vertrouwen is een tweerichting straat en vraagt het meedoen van de ander. Als de persoon een gemeenschappelijke relatie wil bouwen, heeft dat de voorkeur. Hoewel, als dat niet zo is, dan kunnen we de onvergevingsgezindheid naar hen toe uit ons hart verwijderen, we zetten onszelf vrij van psychologische verbondenheid.
  5. Vergeving betekent ook vergeten. De negatieve gebeurtenis moet zich niet keer op keer in ons bewustzijn herhalen. Het mag dan zijn in het geheugen van onze mentale computer maar het is verwijderd van elke verschijning op het scherm van onze gedachten en verbeelding.
 1. Proclamatie: we verbreken ook vloeken door positief te spreken en hun “legale” jurisdictie in ons leven te vernietigen. Woorden hebben autoriteit op geestelijk gebied. We beweren eenvoudig: “Ik vergeef mijn ouders al het verkeerde dat ze me hebben aangedaan; ik verbreek iedere vloek en alle negatieve invloed in mijn leven in de naam van de Messias Yeshua.”

Volgende week, in Deel 2 ga ik met jullie door de tweede en positieve referentie in de Tien Geboden aangaande onze relatie met onze ouders.


Kwaliteit Boven Kwantiteit

Cody

Cody Archer dacht dat hij meer kon bereiken naarmate hij het schema van zijn team kon vullen, maar uiteindelijk was er weinig vrucht. Alles was een centimeter diep en een mijl breed.  

Kijk HIER!

Ondertiteling in Deens, Nederlands, Frans, Pools, Portugees, Spaans


Terug