Terug naar de artikelen

logo

© 14/6/2019 Revive Israel Ministries                                                 

Nieuwsbrief Juni 2019

Lieve Vrienden,

De laatste tijd hebben er veelbetekenende belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Neem alsjeblieft de tijd om deze korte verhalen te lezen, om een glimp te krijgen van hoe onze grote en machtige God mensen en naties aan het raken is met Zijn glorieuze Koninkrijk.


Het Team Leren Kennen – Cody en Liat

Cody and LiatCody Archer komt uit Alberta, Canada. Na een krachtige ontmoeting met de Heilige Geest toen hij 21 jaar oud was, voelde hij zich geroepen tot full-time bediening. Sinds die tijd heeft hij de Heer internationaal gediend. Na een tijd van 4,5 jaar bij YWAM (Jeugd Met Een Opdracht) in Californië, verhuisde hij naar Israël in 2010, waar hij zijn vrouw Liat ontmoette. Hij studeerde twee jaar Hebreeuws voordat hij bij Revive Israel kwam.

Liat is geboren en getogen in Israël. Na het dienen in het leger en zich ver weg van God voelen, had ze een ervaring met de liefde van Yeshua en maakte ze drastische veranderingen door in haar leven. Ze bezocht een discipelschapstraining bij Revive Israel en voegde zich later bij het Revive Israel team. Cody en Liat wonen in Jeruzalem met hun prachtige kinderen: Hallel, Yair, en Elisha, respectievelijk 6, 3, en 3 maanden oud.

Cody en Liat zijn diakens en leiden de jeugdgroep van de gemeente - Ahavat Yeshua - in het centrum van Jeruzalem. Bij Revive Israel leiden ze het internationale mediateam en ze hebben een visie voor opwekking in Israël en de naties. Ze zijn actief in het evangeliseren, discipelen en bouwen van gemeentes. Ze hebben een passie voor het doen opstaan van de nieuwe generatie en het mensen verbinden met het hart van God voor Israël.


Verslag van de Kiev Reis

We geloven dat God op het punt staat iets geweldigs te doen in de Oekraïne. Asher sprak recentelijk in Kiev tijdens wat waarschijnlijk de grootste Messiaanse Conferentie ooit ter wereld was, met 7000 bezoekers uit 32 landen, en hij stelde de vraag of het toevallig was dat de nieuwe voorzitter en de minister-president van het land allebei Joods zijn.

Kiev Jewish Messianic Congregation organiseerde de conferentie, geleid door Boris Goshenko, en had ook Sid Roth, Heidi Baker en IHOPKC-aanbiddingsleidster Misty Edwards uitgenodigd. Het thema was Het Vaderhart van God, en velen ontvingen het vuur van openbaring over de liefde van God.

Asher sprak over Openbaringen, en identificeerde daarbij wat lijkt op een nieuwe verandering in Gods Eind Tijd agenda en Zijn vurig verlangen naar opwekking in deze door oorlog verscheurde regio. Het hart van de Vader prikkelt tot wakker worden en tot meer toewijding.

Onze Tal Robin zei hierover: “Mensen waren echt opgewonden en begrepen én verlangden naar waar Asher het over had.  Alle 7000 stonden en baden in antwoord. De mensen die ik sprak waren diep aangeraakt en sommigen stonden echt in vuur en vlam”.  Kijk Hier!


Revive Holland – Verslag van het Evenement

Nederlandse jeugd werd diep aangeraakt tijdens een weekend op Camping Tikvah in Hooghalen. “Gedurende het weekend hebben we bemoedigd en ingesproken in de levens van jonge mensen met een passie voor Israël, die toegerust willen worden en bevriend willen zijn met het Messiaanse lichaam, om de bediening van de One New Man (ene nieuwe mens) uit te leven in de dag van vandaag”, aldus een van de organisatoren. Youval en Valerie Yanay leidden het Israëlische team. Deelnemers voelden zich aangemoedigd tot het elkaar blijven ontmoeten, om verder te bouwen op dit fundament.

Dit was het eerste evenement dat georganiseerd werd door Revive Israel Nederland – ons nieuwe team in Europa, in partnerschap met Petach Tikvah ministry. Eelco en Karin, de leiders van beide bedieningen, hebben al 16 jaar een relatie met Revive Israel. Zij bezitten een camping op enkele meters afstand van Kamp Westerbork – een belangrijk doorvoer kamp in de Tweede Wereldoorlog, waarvandaan 107.000 Nederlandse Joden naar Auschwitz en Sobibor vertrokken, de meesten hun dood tegemoet door de handen van de Nazi’s. “Deze pijnlijke plek, eens een plaats van dood en goddeloosheid, is nu een geest-vervulde deur van hoop”.


Verslag van de Tikkun Restore (Herstel) Conferentie – Holly Wallace

Het thema van de Tikkun Restore Conferentie 2019 in Ellicott City, MD was DOORBRAAK—voor kracht evangelisatie, voor overdracht van leiderschap in de generaties, voor het veranderen van “glorie tot glorie”. Families en leiders kwamen samen in verwachting van een uitstorting om Israël en de naties met het evangelie te bereiken.

De aanbidding was krachtig en vol leven, waarbij we door lokale aanbiddingsteams in Zijn aanwezigheid werden geleid. Paul Wilbur opende de conferentie op vrijdagavond en gaf een “Roar from Zion” (brul vanuit Sion), van zijn nieuwe CD. Hij gaf een ontroerend eerbetoon aan zijn dierbare vriend, Marc Chopinsky, die het afgelopen jaar naar glorie is overgegaan en een belangrijk deel had in de Messiaanse gemeenschap waaruit het Tikkun Netwerk is ontstaan.

De deelnemers ontvingen impartatie van Amerikaanse en Israëlische leiders - Eitan Shishkoff, Avishalom Tekle (Tents of Mercy, Haifa) en Guy Cohen (Harvest of Asher, Akko)— en bovendien inspireerde de internationale evangelist Robbie Dawkins hen met een boodschap vol met persoonlijke getuigenissen over het naar de meest duistere plaatsen gaan met een profetische zalving om te evangeliseren in verwachting van een oogst; “Geloof spel je  R.I.S.I.C.O.”


Verslag van de Midden-Oosten Reis

groupDeze reis, zo geloven wij, was historisch, een bijdrage leverend aan de vervulling van Bijbelse profetie. Vertegenwoordigers van 6 naties van rondom de Jesaja 19 gebaande weg kwamen bij elkaar als onderdeel van de ‘Watchmen for the Nations’ (Wachters voor de naties) familie, samen met 10 naties van verder weg. Het was niet alleen van grote betekenis dat de van elkaar afgescheiden familie van Abraham bij elkaar kwam, maar de belofte van Jesaja 19:24 is dat hun verzoening “een zegen voor de aarde ” zal zijn. “We zijn een nieuw niveau van wandelen in verbond als vertegenwoordigers van de naties van het Midden-Oosten ingegaan,” zei een deelnemer. “We kwamen samen bij de Bijbelse plaats Peniel, waar Jacobs naam werd veranderd in Israël   en voelden dat de Heer ons een nieuwe naam en identiteit als volken en naties wilde geven, voornamelijk voor de Arabische Israëliërs en Palestijnen onder ons – het begin van een pad dat we nog niet voltooid hebben”.

Sommige van onze jonge mensen leidden een Shabbat maaltijd in de hoofdstad voor 40  jonge, voornamelijk Arabische, mensen – voor enkelen was dit hun eerste blootstelling aan de Hebreeuwse cultuur, aanbidding en taal. “Zij begonnen voor het eerst onze natie te begrijpen en hun harten werden getransformeerd met liefde. We hebben ook het evangelie gedeeld met de lokale mensen, ook in het Arabisch”.


Je Zorgen Maken is Zondig

Asher

Asher Intrater deelt over het autoriteit gegeven zijn en daar verantwoordelijkheid over nemen, maar dan geplaagd worden met zorgen daarover hetgeen ons geloof doodt. Zorgen zijn van de vijand en moeten verdreven worden.

Kijk HIER!

Ondertiteling in Deens, Frans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees en Spaans.


Terug