Terug naar de artikelen

logo

© 3/5/2019 Revive Israel Ministries

Herstel van het Koninkrijk voor Israël (Deel 2)

"De Derde Dimensie van de Apostolische Opdracht

Asher Intrater

Lees Deel 1 HIER!

wall

Toen de discipelen Yeshua vroegen in Handelingen 1:7 of het koninkrijk in Israël in die tijd hersteld zou worden, zei Hij niet dat dat niet ging gebeuren. Hij zei dat zij niet konden weten wanneer. In die zin bevestigde Yeshua het Bijbelse plan voor het koninkrijk van God in Israël. Hoewel, het herstel et koninkrijk voor Israël zou plaatsvinden aan het eind van de evangelieperiode, niet bij het begin.

Het koninkrijk zal hersteld worden voor Israël, als de koning terugkeert tot Israël. Dit gebeurt bij de tweede komst, niet de eerste. De finale van de grote opdracht eindigt bij de terugkomst van Yeshua. “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Handelingen 1:11)

De discipelen van Yeshua hadden verwacht:

 1. Vestig het koninkrijk voor Israël
 2. Breid het koninkrijk uit naar de naties

Yeshua veranderde dit in:

 1. Wees vervuld met de Heilige Geest
 2. Predik het evangelie aan alle volken
 3. Vestig het koninkrijk bij de tweede komst
  1. Voor Israël
  2. Voor alle naties

Het koninkrijk van God sluit beide in, Israël en de naties.  Het is niet Israël zonder de naties, noch de naties zonder Israël.

Van binnen naar buiten

Het koninkrijk van God is eerst geestelijk en naar binnen, dan naar buiten en bestuurlijk. Uiteindelijk zal Yeshua terugkomen; Zijn koninkrijk zal gevestigd worden op aarde met vrede en voorspoed voor alle naties, met als hoofdstad Jeruzalem. (Jesaja 2, Jesaja 9, Micha 4, Ezechiël 40-48, Mattheüs 23, Mattheüs 24, Lukas 21, Openbaring 20, enz.)

Het koninkrijk kwam eerst geestelijk voor de discipelen in Israël. Toen moest het verspreid worden naar alle volken. In die tijd moest Israël in ballingschap en verspreid worden onder de naties. Toen de boodschap van het koninkrijk verspreid werd onder de naties, werd de internationale kerk (Ecclesia) gevestigd in alle naties.

Stap-voor-Stap

Nu is deze multi-etnische Ecclesia komende om te realiseren dat de tijd dat Yeshua terugkomt nabij is. Hij zal terugkomen naar Israël (naar de Olijfberg en Jeruzalem) om Zijn koninkrijk te vestigen op aarde. De Ecclesia moet nu bidden dat het koninkrijk hersteld wordt voor Israël, en tevens bidden dat het koninkrijk gevestigd wordt op heel de aarde.

Het koninkrijk wordt hersteld voor Israël in verscheidene stadia:

 1. Het volk bijeenbrengen naar het land
 2. Herstel van de staat en de hoofdstad
 3. Herstel van het Messiaanse overblijfsel
 4. Opwekking in Israël
 5. Terugkeer van Yeshua als Koning en Messias

Zoals ieder mens drie dimensies heeft: geest, ziel en lichaam, zo heeft het koninkrijk van God dat ook. We verlangen ernaar de volheid van de boodschap van het evangelie te zien in alle drie dimensies ervan: vervulling van de Heilige Geest, getuigen aan de naties voor de redding van zielen, herstel van het koninkrijk voor Israël. Aan de oorspronkelijke opdracht kan niet voldaan worden tenzij deze ook het derde element omvat: herstel van het koninkrijk voor Israël.


Onze Uitdagingen Vandaag versus het Boek Handelingen (Deel 1)

Asher

Asher Intrater laat zien hoe Messiaanse gelovigen vandaag in Israël dezelfde uitdagingen ondervinden als de discipelen van Yeshua in het boek Handelingen. Bij voorbeeld: wanneer en hoe werkt de Heilige Geest? Moeten de Bijbelse heilige dagen gevierd worden door iedereen? Hoe moeten samenkomsten eruitzien en werken…?

Kijk HIER!

Ondertiteling in: Deens, Nederlands, Frans, Koreaans, Portugees, Spaans


Terug