Terug naar de artikelen

logo

© 22/3/2019 Revive Israel Ministries

De Tabernakel van David Herstellen

Ariel Blumenthal

writing

In Handelingen 15, werd de profetie over de tabernakel van David uit Amos 3 een onmisbare passage om te begrijpen hoe en waarom God de heidenen in het geloof aan het brengen was. Vandaag de dag is “Het herstel van de tabernakel van David” een populaire term geworden, verwijzend naar het herstel van geest-vervulde aanbidding, gebed en profetie. Omdat koning David zelf een man van aanbidding, gebed en profetie was (hij vestigde 24-uurs aanbidding in Jeruzalem-1 Kronieken 24), is deze openbarende interpretatie van de tekst zeker deugdelijk. En toch behelst dit aspect maar een derde van de Bijbelse profetie.

Amos 9:11-12, 14-15
Op die dag zal ik oprichten de vervallen tabernakel van David en Ik zal zijn bressen sluiten en… Ik zal hem opbouwen als in de eeuwigdurende dagen; zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen…
En Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël en zij zullen de verlaten steden herbouwen en erin wonen… en Ik zal hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land…

David was niet alleen een aanbidder; hij was een koning, de koning van Israël. Daarom spreekt de profetie niet alleen van spiritualiteit maar van bestuurlijke autoriteit. Het “herstel van de tabernakel van David” is gelijkvormig aan het verzoek van de apostelen om “het herstel van het Koninkrijk voor Israël” (Handelingen 1:6).

Een omkeer brengen in de “gevangenschap van Israël” refereert aan het herstel van het volk, de mensen, het land en de staat Israël. De heidenvolken waarover “Mijn Naam is uitgeroepen” refereert aan de internationale kerk (ecclesia). Dus, de profetie heeft drie dimensies: de kerk, de natie Israël, en het messiaanse restant.

Dit drievoudige herstel is ineengevlochten, ineen gewoven en van elkaar afhankelijk. God herstelt gebed, aanbidding en profetie in de kerk; rechtvaardig nationaal bestuur in Israël; en een apostolische Messiaanse beweging in Israël.


Hoe te Bidden voor Regeringen & Verkiezingen 

Asher

Asher Intrater en Ariel Blumenthal spreken over hoe effectief en gefocust te zijn in het bidden voor verkiezingen en regeringen in de wereld.

Kijk HIER!


Terug